Dzisiaj jest poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.   (106 dzień roku) ; imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława M. Dzień Kombatanta    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   wstęp   |   aktualności   | 
 artykuły, opracowania 
 |   wspomnienia   |   ludzie RP 1944   |   filmoteka   |   kalendarium   |   RP 44 w sztuce   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / RP 1944 / artykuły, opracowania
O G Ł O S Z E N I A


Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania

IV. "Koszycki" batalion piechoty AK w koncepcjach powstania...
Proszowice, 2-08-2023; Piotr Staniszewski
Niemal natychmiast po przegranej kampanii wrześniowej 1939 r. w Polskich planach konspiracyjnych zaczęto tworzyć koncepcje powstania powszechnego przeciwko wojskom okupacyjnym III Rzeszy Niemieckiej. W miarę rozwoju sytuacji polityczno - militarnej koncepcje powstania nabierały różnych kształtów odpowiednio do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i zwieranych koalicji przeciwko III Rzeszy...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Niedoszły, pierwszy inspektor Marii...
Proszowice, 17-04-2023; Marcin Szwaja
Po powrocie do zdrowia, jesienią 1939 roku wstąpił w szeregi konspiracji okręgu Radom-Kielce ZWZ-AK. Został mianowany przez dowództwa okręgu inspektorem ZWZ w miechowskiem (obwody: Olkusz, Miechów, Pińczów) i zaczął organizować tam struktury. Jednak wkrótce okazało się, że wcześniej na tym terenie z ramienia Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK) zaczął organizować Inspektorat ZWZ, kpt. Łukasz Grzywacz-Świtalski ps. Ryszard, Jodła... W ramach kompromisu zaproponowano Bielawskiemu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Potyczka w Naramie (18.12.1944) - czy potrzebna śmierć młodego...
Proszowice, 1-03-2022; Zbigniew Grzyb
Długo zastanawiałem się, czy teraz podejmować ten temat, czy może poczekać do momentu, kiedy w pisaniu esejów poświęconych Naramie chronologicznie dojdziemy do czasów II wojny Światowej. O tym, aby właśnie teraz zająć się tym tematem zdecydowały ostatnie publikacje, które powielają narrację i twierdzenia krzywdzące ówczesnych mieszkańców Naramy. Być może potyczka między żołnierzami niemieckimi i partyzantami AK jaka miała miejsce 18 grudnia 1944 roku...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Wydarzyło się w Wierzbnie na placówce zrzutowej "Kos 407"
Proszowice, 17-05-2021; Antoni Sielecki
Zrzut (operacja "Weller 29") na pola Wierzbna (a konkretnie, częsciowo na polach Teofila Szańkowskiego wybitnego hodowcy zbóż). Miało ono duże znaczenie nie tylko dla naszej lokalnej historii, ale także dla historii całego kraju - przecież wylądował w kraju przyszły (ostatni) dowódca Armii Krajowej generał Leopold Okulicki i kilku przyszłych dowódców oddziałów partyzanckich, nie mówiąc już o przyjętym, tak potrzebnym sprzęcie...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Podchorążowie Roman Gasiński i Jan Karcz
Proszowice, 22-04-2021; Antoni Sielecki
Pchor. Roman Gasiński "Mars" i pchor. Jan Karcz "Przebój" byli pierwszymi konspiratorami w powiecie pińczowskim. Już 14 października 1939 roku z inicjatywy por. Wiesława Żakowskiego "Zagraja" odbyło się w Skalbmierzu założycielskie zebranie pierwszej w pińczowskiem placówki organizacji wojskowej. W zebraniu tym uczestniczyli także Roman Gasiński i Jan Karcz...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Oddajmy głos uczestnikowi tych wydarzeń...
Proszowice, 11-07-2020; Antoni Sielecki
Zarządzona w czerwcu 1944 roku przez Inspektora Rejonowego majora "Tysiąca" akcja przeciwko konfidentom i kolaborantom niemieckim, o kryptonimie "Kośba", zradykalizowała dodatkowo żołnierzy placówek terenowych. Ci, nie czekając na czas "Burzy", widząc paniczną ucieczkę z za Wisły załóg niemieckich oraz wielki niepokój wśród załóg miejscowych posterunków policji i żandarmerii przystąpili w trzeciej dekadzie lipca do ich likwidacji.

Niemcy w wytworzonej, niekorzystnej dla siebie sytuacji w przyfrontowej strefie, szybko likwidowali małe posterunki policyjne, tworząc z ich załóg w miasteczkach i większych ośrodkach ludnościowych liczebnie silne i bardzo dobrze uzbrojone
...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Na ulicach Proszowic ukazała się zwarta kolumna partyzancka...
Proszowice, 27-07-2019; Andrzej Solarz
Po opuszczeniu Proszowic przez Niemców, w piątek rano 28 lipca (dzień targowy) wydano rozkaz zajęcia Proszowic, około południa do miasta wkroczyła, kolumna partyzancka, składająca się z żołnierzy I i II plutonu z kompanii kpr. pchor. Jerzego Biechońskiego ps. Kłos oddziału "Dominika-Pela". Dowodzili nimi plut. Stanisław Gas ps. Modrzew (I pluton) i kapral Jan Latała ps. Drozd (II)...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rozbrojenie posterunku granatowej policji w Racławicach
Proszowice, 25-07-2019; Andrzej Solarz
"Ryszard" dobrze wiedział, że jego oddział jest zbyt słabo uzbrojony aby samodzielnie zaatakować posterunek. Partyzanci mieli do dyspozycji tylko dwa kb (z uciętą lufą tzw. urzynki), dwa pistolety i trzy granaty (okazało się później, że 2 z nich były niewybuchami). Dowódca wybrał 10 ochotników do przeprowadzenia akcji, pięciu "uzbrojonych" w drewniane kije miało czekać na zdobyczną broń...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Józef Żelaśkiewicz ps. "Orlik" o RP 1944 w Koszycach
Proszowice, 20-07-2019; Józef Żelaśkiewicz
[...] "Naród, który wyrzeka się swej przeszłości, przestaje istnieć". Dlatego my, kombatanci wraz z całym polskim społeczeństwem, od lat staramy się ocalić od zapomnienia dzieje, fakty zbrojnego wysiłku naszego narodu, a przede wszystkim postawy bohaterów tych walk i dowódców wszystkich szczebli. Piękna ziemia od Miechowa i Pińczowa aż do Wisły wykazała wspaniałą postawę jej synów, którzy na tym terenie w 1944 r. wywalczyli wolny od wroga obszar ponad 1000 km kwadratowych, prawie całkowicie opanowany przez podziemie, 120. pułk AK ziemi pińczowskiej na czele z kpt: Romanem Zawarczyńskim "Sewerem" i współpracującym...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Operacja Armii Krajowej "Burza" na ziemi miechowskiej
Książ Wielki, 8-07-2019; SŻAK Insp. MARIA
Inicjatorem i organizatorem lokalnych grup konspiracyjnych była najczęściej inteligencja wiejska (w tym liczni nauczyciele) mająca przeszkolenie wojskowe, uzyskane w przedwojennych podchorążówkach. Zakładali je w formach wojskowych przede wszystkim powracający w strony rodzinne po kampanii wrześniowej 1939 oficerowie służby stałej lub emisariusze przysłani specjalnie z wyższych szczebli dla wzmacniania miejscowej kadry dowódczej.

Nadrzędność pracy wojskowej nad działalnością polityczną w okresie 1939-1941 uznawali również działacze partii i grup politycznych. Zrozumienie tego nadrzędnego celu przyczyniło się do szybkiego łączenia powstałych spontanicznie grup i oddziałów konspiracyjnych z prężnymi...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka lipiec-sierpień 1944
Proszowice, 9-02-2019; Antoni Sielecki
Latem 1944 roku stało się pewne, że szybkimi krokami zbliża się ostateczna klęska "tysiącletniej" Rzeszy Niemieckiej. Czerwiec 1944 roku był miesiącem przełomowym w walkach aliantów z wojskami niemieckimi. Czwartego czerwca padł Rzym, a dwa dni później, szóstego czerwca wojska zachodnich aliantów rozpoczęły lądowanie w Normandii, otwierając jeszcze jeden front.

Duże postępy w bojach z niemieckim Wehrmachtem poczyniły na Wschodzie wojska sowieckie. Dotarły one do Prus Wschodnich, Wisły i Karpat. Postępy militarne aliantów i ich zwycięski marsz na wszystkich frontach nie pozostał bez echa na terenach lewobrzeżnej Wisły. Ludność miejscowa z niecierpliwością oczekiwała bliskiego już wyzwolenia spod...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944 wykuta w granicie... 002
Proszowice, 3-09-2018; Andrzej Powidzki
19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca Armii Krajowej generał brygady Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek wydał rozkaz rozwiązania AK, zwracając się do żołnierzy słowami: ...dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.

Po rozwiązani Armii Krajowej i zakończeniu II wojny światowej żołnierzy AK znaleźli się w nowej sytuacji politycznej kraju, która nie sprzyjała...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
25. rocznica poświęcenia sztandaru Koła ŚZŻAK w Proszowicach
Proszowice, 20-07-2018; Andrzej Powidzki
25 lipca 2018 roku jest datą szczególną dla proszowickich kombatantów, albowiem w tym dniu mija 25. lat jak Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Proszowic, podlegające organizacyjnie Rejonowemu Inspektoratowi Armii Krajowej "Maria" z Krakowa otrzymało sztandar, który jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż.

Sztandar został poświęcony i przekazany proszowickiemu kołu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 25 lipca 1993 roku, w przeddzień przypadającej 49. rocznicy pamiętnego wydarzenia,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Walka zbrojna i przykłady akcji bojowych w Inspektoracie AK...
Proszowice, 29-06-2018; Józef Żelaśkiewicz
W zeszłym roku, 5 października, w krakowskim Muzeum Armii Krajowej odbyło się sympozjum historyczne Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej. Podczas jej trwania zostały wygłoszone dobrze przygotowane referaty i komunikaty. Poniżej referat podpułkownika Józefa Żelaśkiewicza:

Mimo, że w drugiej połowie 1942 r wojska niemieckie były u szczytu sukcesów, a okupant podjął przyspieszoną akcję eksterminacji narodu organizacje niepodległościowe podjęły czynną walkę z okupantem...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
W służbie Bogu i Ojczyźnie
Proszowice, 21-06-2018; Józef Marecki
Zbliża się kolejna, 74. rocznica jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego wydarzenia na Ziemi Proszowskiej. Oczywiście mówimy o powstaniu "wyspy" wolności w okupowanej wówczas Polsce - Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka).

Aby uczcić i przybliżyć naszym krajanom to wydarzenie będziemy w najbliższym czasie publikowali kolejne sylwetki bohaterów tamtych czasów, ich relacje i wspomnienia oraz opracowania o RP 1944.

Poniżej krótko przypomnimy sylwetkę dowódcy 106 DP AK,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczypospolita Kazimiersko-Proszowicka i sancygniowski etap...
Miechów, 31-01-2018; Stanisław Piwowarski
I. Decydującym sprawdzianem możliwości organizacyjno - bojowych Inspektoratu Miechów "Maria" stała się próba walki powstańczej podjęta w lipcu - sierpniu 1944 nad dolną Nidą, Nidzicą, Szreniawą, Dłubnią i górną Pilicą, która doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Kazimiersko - Proszowickiej (noszącej różne lokalne nazwy, jak np. Rzeczypospolita Kazimierska, Republika Pińczowska, Niepodległość Koszycka, Państwo Wiślickie), położonej na bezpośrednim zapleczu frontu sowiecko - niemieckiego i mającej poważne znaczenie dla toczących się wówczas walk o przyczółek sandomierski...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Inspektorat Miechów ZWZ/AK, jego czołowe postacie i...
Kraków, 26-10-2017; Andrzej Marciniak
Inspektorat Rejonowy ZWZ/AK Miechów "Miś", "Michał", "Maria" został podzielony na trzy obwody: Miechów, Olkusz oraz Pińczów. Podlegał bezpośrednio Komendzie Okręgu Kraków i swym zasięgiem obejmował obszar 3 tys. km2 i był zamieszkany przez 370 tys. osób. Inspektorat systematycznie przekształcał się organizacyjnie i strukturalnie.

Zasadniczo należy wydzielić cztery okresy w działalności Inspektoratu. W pierwszym z nich (1939-42) przeprowadzono intensywną akcję scalenia organizacji konspiracyjnych. W warunkach konspiracyjnych produkowano broń i amunicję, powołano liczne placówki, utrzymywano punkty na szlakach przerzutowych na Węgry oraz prowadzono kursy dla podoficerów i podchorążych...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Iskry ducha z których rodzą się ziarnka mądrości
28-07-2017; Piotr Staniszewski
Kolejne obchody Rocznicy Powstania Rzeczypospolitej Partyzanckiej 1944 na terenach dzisiejszych powiatów buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i proszowickiego skłaniają do refleksji i wspomnień nad zasadnością i skutecznością wojennych działań partyzanckich. Literatura przedmiotu i wspomnienia uczestników tych wydarzeń zawierają opisy walk niepodległościowych pododdziałów partyzanckich, niewiele miejsca poświęcając ogólnemu zamysłowi politycznemu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Akcja na Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
20-07-2017; Andrzej Solarz
Z określeniem daty dziennej początku Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej) są drobne problemy. W zależności od rejonu skąd pochodzi mówiący, podaje on datę ważnego wydarzenia, które miało miejsce latem 1944 roku w najbliższym terenie i uznaje je za początek Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

Partyzanci działający na terenie Inspektoratu AK "Maria" wiedząc o zbliżających się wojskach radzieckich i widząc słabnące siły Niemców, znacznie zwiększyły swoją aktywność...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Odwód żywy powstania...
22-08-2016; Piotr Staniszewski
Ocena zdolności bojowej pododdziałów partyzanckich prowadzących działania nieregularne na terenie Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w 1944 r. nie należy do zadań łatwych. Zależy w dużym stopniu od struktur organizacyjnych zgrupowań partyzanckich tworzonych przez ugrupowania polityczne Podziemia Niepodległościowego aspirujące do władzy na wywalczonym terenie wolnym od okupanta jak i od wyszklenia, zaopatrywania a także od ukształtowania samego terenu i nasycenia go infrastrukturą, przy wykorzystaniu której można prowadzić partyzanckie działania bojowe...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jednostki wojskowe w Inspektoracie "Maria"
RP 1944, 4-08-2016; Stanisław Piwowarski
Wiosną 1944 r. w Inspektoracie Rejonowym "Maria", obejmującym obwody: Miechów "Magdalena", Olkusz "Olga" i Pińczów "Pelagia" przystąpiono do tworzenia jednostek taktyczno-bojowych. W maju, w oparciu o posiadane aktywa ludzkie, zaplanowano powołanie pełnowartościowej dywizji piechoty i spieszonej brygady kawalerii; w czerwcu i lipcu prowadzono niezbędne prace organizacyjne i starannie dobierano kadrę dowódczą. Inspektor "Marii", mjr Bolesław Nieczuja-Ostrowski ps. "Bolko"-"Tysiąc", na podległym sobie terenie tworzył, zgodnie z Tabelą jednostek odtwarzanych przez komendy okręgów (obszarów), dwie wielkie jednostki, określane wyraźnie w lipcu jako 106 Dywizja Piechoty i Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Uroczystości pod pomnikiem w Łęgu
Kraków, 7-05-2016; Jacek Janiec
W dniu 8 maja 2015 r o godzinie 9.00 przed pomnikiem w Łęgu delegacje: Zrzeszenia "Wolność i Niezawislość" Obszaru Południowego, Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu "Maria" 106 DP, Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" oddadzą hołd poległym bohaterom wydarzeń z 8 maja 1944 r.

W nocy 14/15 kwietnia 1944 r. na placówkę "Kura" położoną w okolicy Koniuszy koło Proszowic samolot Halifax JP-180 "V" w operacji Weller 11,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944 wykuta w granicie...
Proszowice, 19-09-2015; Andrzej Solarz
W najbliższy czwartek (24 września) około godziny około godziny 9.30 na murze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wkroczenie 28 lipca 1944 roku oddziałów partyzanckich Armii Krajowej do naszego miasta. Tym samym Proszowice zostały kolejnym miastem...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rozkazy, które odwołano
RP 1944, 5-08-2015; Paweł Staniszewski
W okręgu IV (krakowskie i śląskie) plan operacyjny ''Burzy'' odbiegał znacznie od założeń wzmożonej dywersji, a zakładał regularne walki powstańcze na terenach okręgów Kraków i Śląsk według koncepcji powstania powszechnego. W końcu lipca 1944 r. gen. dr Stanisław Roztworowski ''Odra'' zgłosił się na odprawę do Komendy Głównej AK i otrzymał dyrektywy...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (02)
Rzeczpospolita Partyzancka, 7-08-2014; Piotr Staniszewski
Analizując działania partyzanckie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku należy poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy powstanie Rzeczypospolitej Partyzanckiej wpisywało się w polskie dylematy wolności czy było podporządkowane celom militarnym?...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
W obronie Enklawy - 5 sierpnia 1944
RP 1944, 4-08-2014; Paweł Staniszewski
Trzecia dekada lipca 1944 roku dla hitlerowców nacechowana była działaniami odwrotowymi. Ofensywa radziecka, która w tym czasie wzmogła się doprowadziła do ożywienia aktywności wszystkich ugrupowań partyzanckich szczególnie w pobliżu frontu. W lipcu w 1944r. na lewym brzegu Wisły...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Lipcowa polska partyzancka brać
RP 1944, 24-07-2014
Trzecia dekada lipca 1944roku dla hitlerowców nacechowana była działaniami odwrotowymi. Ofensywa radziecka, która w tym czasie wzmogła się doprowadziła do ożywienia aktywności wszystkich ugrupowań partyzanckich szczególnie w pobliżu frontu. W lipcu w 1944r. na lewym brzegu Wisły...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Weronika Czerwiec - bohaterka Ziemi Nowobrzeskiej 1944 r.
Nowe Brzesko, 16-07-2014
W dniu 27 lipca 2014 r. przypada 70 rocznica Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania Lipcowego w Gminie Nowe Brzesko. Niemniej jednak główną uroczystością związaną z zaplanowanymi obchodami będzie odsłonięcie w dniu 15 sierpnia br. na terenie klasztoru w Hebdowie,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (01)
Rzeczpospolita Partyzancka, 3-07-2014
Znalezienie odpowiedzi na tytułowe pytanie wydaje się być nie możliwe bez znajomości polityki faktów dokonanych Stanisława Mikołajczyka - Premiera Polskiego Rządu Emigracyjnego w Londynie w odpowiedzi na stanowisko największych uczestników koalicji antyhitlerowskiej ustalone w czasie spotkania w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Kazimiersko - Proszowicka..., czy po prostu Rzeczpospolita...
Rzeczkospolita Partyzancka, 18-06-2014
Tomasz Stężała (historyk, pisarz, prywatnie wnuk generała Michała Nieczui-Ostrowskiego) po przeczytaniu w naszym Serwisie artykułu Zbigniewa Pałetki ''Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy?...'' z 19 lutego br. (odnośnik do artykułu TUTAJ) poprosił Redakcję IKP abyśmy zamieścili...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Proszowice w dniach Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944
Proszowice, 17-06-2014
Niewiele jest pisemnych wspomnień z czasu okrutnych dni niemieckiej okupacji i radzieckiego zniewolenia mieszkańców Ziemi Proszowskiej. Aktywni uczestnicy sprzeciwu wobec niemieckich barbarzyńców, jeżeli przeżyli, ginęli lub byli zamykani na długie lata w więzieniach nowego okupanta,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy?...
Rzeczkospolita Partyzancka, 19-02-2014
Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, nazywana była również, jako Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy też Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka. Nazwa ta, spełnia wszystkie kryteria, które przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od wpływu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaki był czas operacyjny mjr Willy Wehrmaiera?
7-08-2013
Dowódca 120 pułku, który początkowo nie miał jeszcze rozpoznania sił przeciwnika w Skalbmierzu, wiedział jednak już z pierwszych meldunków, że jest to pacyfikacja miasta i okolicy, że należy przyjść mordowanej ludności natychmiast z pomocą. Nowego przeciwnika, który ujawnił się pod Jaksicami należy rozpoznać przez walkę, zatrzymać na miejscu jak najdłużej,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Skalbmierz i Jaksice 1944
Skalbmierz, Jaksice, 6-08-2013
...pamięć o wielkim zrywie niepodległościowym, czyli Powstaniu Warszawskim. To dramatyczne wydarzenie, nagłaśnianie przez media i liczne dyskusje, pozostawia w cieniu inne dramatyczne wydarzenia roku 1944, kiedy to front wschodni wszedł na ziemie Rzeczypospolitej. 5 sierpnia 1944 roku, w niewielkim Skalbmierzu i pod nieodległymi Jaksicami...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka - wiersz
Proszowice, 26-07-2013
Kiedy nastał lata miesiąc drugi
I kłosy zbóż prawie już dojrzały,
Trwał wojny kolejny rok długi,
Gdy wojska wroga zajęły kraj cały...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Spóźniony rozkaz, czyli ''Kasia'' i ''Dusia'' w ''Kawiarni''
13-08-2012
Artykuł ten nawiązuje do działań 120 p.p. im. Ziemi Pińczowskiej ''Kawiarnia'' i jego mobilizowania oraz organizacji do wykonywania zadań bojowych w ramach Akcji Burza na terenie Rzeczypospolitej Partyzanckiej w rejonie Skalbmierz - Koszyce. 120 Pułk ''Kawiarnia'' przyjął niezamierzoną walkę...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Tajemnice Burzy
6-08-2012
Jest to próba naświetlenia skrajnie trudnych warunków politycznych i strategicznych w których realizowała się ''Akcja Burza'', w której brał udział 120 p.p. AK im. Ziemi Pińczowskiej dowodzony przez ówczesnego kpt. Romana M.Zawarczyńskiego, w którego składzie realizował zadania 4 koszycki batalion AK dowodzony przez por. St.Padło......
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Zapomniany Bohater - Zawarczyński Roman Marian ''Sewer''
Proszowice, 20-07-2011
Artykuł który Państwu prezentuje to próba biografii osoby Romana Mariana Zawarczyńskiego pseudonim ''Sewer'' dowódcy 120 Pułk Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej ''Kawiarnia''. Osoba naszego bohatera w wielu dokumentach AK znana jest tylko z pseudonimu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Partyzanci zajmują Proszowice
Proszowice, 18-06-2011
Wkrótce po udanej akcji w Czechach zapadła decyzja o zajęciu wolnych już od Niemców Proszowic. Bolesław Nieczuja-Ostrowski w swojej książce ''Rzeczpospolita Partyzancka'' wymienia kilka powodów tej decyzji. Po pierwsze zachodziła obawa, że w mieście może dojść do grabieży majątku społecznego,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Zasadzka w Czechach
Proszowice, 17-06-2011
Pod wpływem coraz częstszych i coraz bardziej zuchwałych ataków partyzantów na posterunki niemieckie w małych miejscowościach, Niemcy zaczęli się koncentrować w większych ośrodkach. 27 lipca, około godziny 8 rano, w siedzibie dowództwa 106 DP AK...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
PAMIĘCI - 120 Pułku Armii Krajowej - ''Kawiarnia''
10-08-2010
'Ojczyzna to była nasza teraźniejszość
nasza młodość, walczyliśmy wierząc,
że to co robimy ma wielki sens.'

Ten cytat z Muzeum Powstania Warszawskiego...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Nie tylko Warszawskie
Proszowice, 31-07-2010
Powstanie nie tylko Warszawskie ale i Nasze. W lipcu na ziemiach naszego Regionu zostaje utworzona Rzeczpospolita Partyzancka. Parę dni później w Warszawie w wybucha Powstanie Warszawskie, zbrojne wystąpienie przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka (Rzeczpospolita Kazimiersko - Proszowska)
Proszowice, 27-07-2010
Takiego określenia używa w swojej fundamentalnej pracy Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski, który w sierpniu 1943 roku, w randze majora podjął obowiązki Inspektora, Inspektoratu Rejonowego AK Miechów (Maria - od imienia Matki Boskiej)...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Wyprawa na posterunek żandarmerii niemieckiej w Niegardowie
Radziemice, 5-02-2010
Opisana poniżej akcja miała miejsce w 1944r. Partyzanci Armii Krajowej z Oddziału Fundament postanowili rozbroić Niemców na posterunku w Niegardowie. Do wyznaczonego zadania zgłosili się: Mieczysław Olech ps. Olcha, Benedykt Szastak, ps. Fundament, Wawrzeń Bronisław, ps. Warka, Luty Piotr, ps. Czarny i Rosjanin...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944
Proszowice, 28-07-2009
Struktury polskiego państwa podziemnego i jego armii zaczęły w okupowanej Polsce powstawać po zakończeniu kampanii wrześniowej. Rejon Proszowic nie był tu wyjątkiem. Nasilenie partyzanckiej aktywności przypada szczególnie na rok 1944, co wiązało się z nadciągającą ze wschodu ofensywą Armii Czerwonej, która wypierała Niemców z zajętych przez nich wcześniej terenów...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Msza św. polowa w Dodowie
Dodów, 23-07-2009
Msza polowa odprawiona w dniu 5 sierpnia 1944 roku, przez Kapelana, Armii Krajowej oddziału ''Fundamet'' ks. Jana Dunca, była w intencji Rzeczpospolitej Kazimiersko-Proszowickiej. Obszar wolny od niemieckich żołnierzy wynosił ponad 1000 km2...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
65. Rocznica Powstania Lipcowego
Nowe Brzesko, 20-07-2009
Nowobrzeszczanie obchodzą 65. rocznicę ''Powstania Lipcowego''. Rankiem 27 lipca 1944 roku oddział partyzantów zaatakował jadących od Koszyc niemieckich żandarmów, kilka godzin później nad to nadwiślańskie miasteczko nadleciały hitlerowskie samoloty z bombami...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie da się zobaczyć mózgu człowieka, ale widać kiedy go brakuje.
(internet)
kwiecień  15  poniedziałek
[9.00]   (Proszowice)
konkurs "Oczarowani bajką" - etap gminy Proszowice
kwiecień  16  wtorek
kwiecień  17  środa
[16.00]   (Miechów)
bezpłatne szkolenie wstępne dla wolontariuszy
kwiecień  18  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  szczegóły
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ