facebook
Dominował pomnik

    Dzisiaj jest sobota, 24 sierpnia 2019 r.   (236 dzień roku) ; imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   wstęp   | 
 aktualności 
 |   artykuły, opracowania   |   wspomnienia   |   ludzie RP 1944   |   filmoteka   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / RP 1944 / aktualności / Dominował pomnik
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Dominował pomnik

prezes Józef Belski otwiera zebranie (fot. Zdzisław Kuliś)

Kazimierza Wielka, 22-01-2019

     W dniu 20 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej, na którym między innymi podsumowano miniony rok. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Bieniasa zastępcę Koła SŻAK.

     Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 złożył prezes Józef Belski, który powiedział między innymi: Członkowie Koła wraz ze sztandarem uczestniczą w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach katyńskich. Koło corocznie jest współorganizatorem uroczystości rocznicowych upamiętniających walki AK na Ziemi Kazimierskiej. 26 lipca w Sielcu Biskupim, gdzie w 1944 roku rozbito kolumnę żandarmerii niemieckiej, 27 lipca przed tablicą pamiątkową przed Szkołą Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, gdzie rozbrojono żandarmerię ukraińską, 5 sierpnia wspólnie z władzami Skalbmierza uczestniczy w kolejnych rocznicach pacyfikacji.

     Koło w ramach popularyzacji tradycji AK współpracuje ze szkołami, a szczególnie z Zespołem Szkół w Odonowie, gdzie przechowywany jest sztandar, a uczniowie klas mundurowych tworzą poczet sztandarowy.

     Koło współpracuje z Kołem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH, a także z Kołem nr 11 Związku Żołnierzy WP, z którym wspólnie organizuje wycieczki po miejscach walk i męczeństwa na Ponidziu.

     Koło zrzesza nielicznych już kombatantów AK, a także podopiecznych z rodzin AK-owców oraz członków wspierających, którymi są synowie i wnuki żołnierzy AK, a także wszystkich, którym bliskie są tradycje i ideały, o które walczyła AK.

podczas zebrania (fot. Zdzisław Kuliś)

     W swoim wystąpieniu prezes Józef Belski przedstawił nowego kandydata na członka Koła Stowarzyszenia AK, który został przyjęty jednogłośnie. Z kolei ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący Waldemar Pietroń, po czym nastąpiła dyskusja.

     W dyskusji członkowie pozytywnie ustosunkowali się do złożonego sprawozdania z działalności Koła jak również sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusję zdominowała sprawa budowy pomnika w Kazimierzy Wielkiej ku czci poległych żołnierzy AK.

     W podjętej uchwale do dalszego działania Koła najważniejszym zadaniem na najbliższy rok założono sobie wybudowanie pomnika Bohaterom Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej według projektu prof. Cęckiewicza, która to budowa jest przekładana z roku na rok od pięciu lat. Mamy nadzieję, że tym razem władze gminne i powiatowe dołożą wszelkich starań w tym kierunku i jego budowa będzie sfinalizowana w roku bieżącym.

łamanie opłatkiem i składanie życzeń, od lewej: Marek Krupa, Grzegorz Cichy i Adam Bodzioch (fot. Zdzisław Kuliś)
ksiądz kapelan Marian Fatyga odmawia modlitwę (fot. Zdzisław Kuliś)

     Ostatnio sprawa budowy tegoż pomnika posunęła się do przodu o tyle, że władze gminy wskazały lokalizację pomnika, a rada gminy podjęła w tym celu stosowną uchwałę. Należy dodać, że miejsce na skwerku przy popiersiu Tadeusza Kościuszki na którym w początkowej fazie planów jego budowy miał stanąć, już jest nieaktualne. Nowym natomiast miejscem i chyba już ostatecznym jest dość duży skwer pomiędzy bankiem PKO, spółdzielczym i pocztą na ulicy 1.Maja.

     Należy nadmienić, że wszyscy obecni członkowie Koła poparli decyzję Rady Gminy, a także i to, że Gmina na początek zadeklarowała 30.000 złotych na ten cel. Prowadzącym inwestycję będzie Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, który otworzy odpowiednie konto inwestycyjne na które wszyscy darczyńcy będą mogli wpłacać sumy pieniężne.

     Uczestniczący w końcowej fazie zebrania Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch potwierdził dołożenie wszelkich starań, aby ta inwestycja została wreszcie w jak najkrótszym czasie zrealizowana (Te same założenia planowano dokładnie w roku ubiegłym i...).

burmistrz Adam Bodzioch wręcza dyplom zasłużonemu członkowi AK (fot. Zdzisław Kuliś)

     Zebranie zakończyło się okolicznościowym opłatkiem, w którym uczestniczyli również: burmistrz Adam Bodzioch, burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, burmistrz Skalbmierza Marek Juszczyk, ksiądz kapelan Marian Fatyga, sekretarz powiatu Marek Krupa, prezes Koła ŻWP ppłk Tadeusz Podkowa i komandor Wiesław Ertman i inni działacze popierający tą ideę.

Zdzisław Kuliś   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ból to słabość opuszczająca twoje ciało.
(mądrość ludowa)

sierpień  24  sobota
sierpień  25  niedziela
sierpień  26  poniedziałek
sierpień  27  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ