Dominował pomnik

prezes Józef Belski otwiera zebranie (fot. Zdzisław Kuliś)

Kazimierza Wielka, 22-01-2019

     W dniu 20 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej, na którym między innymi podsumowano miniony rok. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Bieniasa zastępcę Koła SŻAK.

     Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 złożył prezes Józef Belski, który powiedział między innymi: Członkowie Koła wraz ze sztandarem uczestniczą w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach katyńskich. Koło corocznie jest współorganizatorem uroczystości rocznicowych upamiętniających walki AK na Ziemi Kazimierskiej. 26 lipca w Sielcu Biskupim, gdzie w 1944 roku rozbito kolumnę żandarmerii niemieckiej, 27 lipca przed tablicą pamiątkową przed Szkołą Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, gdzie rozbrojono żandarmerię ukraińską, 5 sierpnia wspólnie z władzami Skalbmierza uczestniczy w kolejnych rocznicach pacyfikacji.

     Koło w ramach popularyzacji tradycji AK współpracuje ze szkołami, a szczególnie z Zespołem Szkół w Odonowie, gdzie przechowywany jest sztandar, a uczniowie klas mundurowych tworzą poczet sztandarowy.

     Koło współpracuje z Kołem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH, a także z Kołem nr 11 Związku Żołnierzy WP, z którym wspólnie organizuje wycieczki po miejscach walk i męczeństwa na Ponidziu.

     Koło zrzesza nielicznych już kombatantów AK, a także podopiecznych z rodzin AK-owców oraz członków wspierających, którymi są synowie i wnuki żołnierzy AK, a także wszystkich, którym bliskie są tradycje i ideały, o które walczyła AK.

podczas zebrania (fot. Zdzisław Kuliś)

     W swoim wystąpieniu prezes Józef Belski przedstawił nowego kandydata na członka Koła Stowarzyszenia AK, który został przyjęty jednogłośnie. Z kolei ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący Waldemar Pietroń, po czym nastąpiła dyskusja.

     W dyskusji członkowie pozytywnie ustosunkowali się do złożonego sprawozdania z działalności Koła jak również sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusję zdominowała sprawa budowy pomnika w Kazimierzy Wielkiej ku czci poległych żołnierzy AK.

     W podjętej uchwale do dalszego działania Koła najważniejszym zadaniem na najbliższy rok założono sobie wybudowanie pomnika Bohaterom Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej według projektu prof. Cęckiewicza, która to budowa jest przekładana z roku na rok od pięciu lat. Mamy nadzieję, że tym razem władze gminne i powiatowe dołożą wszelkich starań w tym kierunku i jego budowa będzie sfinalizowana w roku bieżącym.

łamanie opłatkiem i składanie życzeń, od lewej: Marek Krupa, Grzegorz Cichy i Adam Bodzioch (fot. Zdzisław Kuliś)
ksiądz kapelan Marian Fatyga odmawia modlitwę (fot. Zdzisław Kuliś)

     Ostatnio sprawa budowy tegoż pomnika posunęła się do przodu o tyle, że władze gminy wskazały lokalizację pomnika, a rada gminy podjęła w tym celu stosowną uchwałę. Należy dodać, że miejsce na skwerku przy popiersiu Tadeusza Kościuszki na którym w początkowej fazie planów jego budowy miał stanąć, już jest nieaktualne. Nowym natomiast miejscem i chyba już ostatecznym jest dość duży skwer pomiędzy bankiem PKO, spółdzielczym i pocztą na ulicy 1.Maja.

     Należy nadmienić, że wszyscy obecni członkowie Koła poparli decyzję Rady Gminy, a także i to, że Gmina na początek zadeklarowała 30.000 złotych na ten cel. Prowadzącym inwestycję będzie Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, który otworzy odpowiednie konto inwestycyjne na które wszyscy darczyńcy będą mogli wpłacać sumy pieniężne.

     Uczestniczący w końcowej fazie zebrania Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch potwierdził dołożenie wszelkich starań, aby ta inwestycja została wreszcie w jak najkrótszym czasie zrealizowana (Te same założenia planowano dokładnie w roku ubiegłym i...).

burmistrz Adam Bodzioch wręcza dyplom zasłużonemu członkowi AK (fot. Zdzisław Kuliś)

     Zebranie zakończyło się okolicznościowym opłatkiem, w którym uczestniczyli również: burmistrz Adam Bodzioch, burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, burmistrz Skalbmierza Marek Juszczyk, ksiądz kapelan Marian Fatyga, sekretarz powiatu Marek Krupa, prezes Koła ŻWP ppłk Tadeusz Podkowa i komandor Wiesław Ertman i inni działacze popierający tą ideę.

Zdzisław Kuliś   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20190122kw_zebranie/art.php