Dzisiaj jest niedziela, 02 października 2022 r.   (275 dzień roku) ; imieniny: Racheli, Sławy, Teofila +św. Aniołów Stróżów,Dzień bez Piwa    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   | 
 "zwykli - niezwykli" 
 |   ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944   |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / "zwykli - niezwykli" / Jako dorosły doczekał się wolnej, demokratycznej Polski
 pomóżcie!!! ;)  
Jeżeli posiadacie informacje, materiały dotyczące prezentowanych w Serwisie postaci,
macie propozycję innych osób związanych z Ziemią Proszowską,
albo zauważyliście błędy w naszym artykule;
prosimy o kontakt!

skarby@24ikp.pl.

Inne kontakty z nami: TUTAJ!
Redakcja IKP
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-09-30
USD 4,9533 -1,58%
EUR 4,8698 +0,13%
CHF 5,0714 -0,95%
GBP 5,5560 +2,26%
Wspierane przez Money.pl


Jako dorosły doczekał się wolnej, demokratycznej Polski
Adam Słupek

Adam Słupek
(fot. zbiory autora)

Radziemice, 2-03-2018

Adam Słupek, człowiek, który przeszedł do historii Radziemickiej Doliny urodził się 28 marca 1946 r. w Gruszowie, pow. proszowicki. Zmarł 10 sierpnia 2017 r. w wieku 71 lat. Urodził się jako trzecie dziecko ojca Jana i matki Walerii z d. Ziętek. Rodzeństwo Adama, miał brata Stefana i siostrę Barbarę.

     Stefan pozostał na gospodarce, którą prowadził wspólnie z ojcem do 1978 r. W roku 1979 wyjechał na Śląsk i pracował w Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego, jako ślusarz. Barbara po ukończeniu szkoły podstawowej na dalszą naukę wyjechała do Jeleniej Góry, gdzie ukończyła Technikum Rachunkowości. Po zdaniu matury pracowała w księgowości. Od 1961 r. zamężna z Pawłowskim Andrzejem. W 1964 r. wraz z mężem wyjechali do Włocławka.

Życie Adama historycznie z charakteryzować można następująco:

  • jako młodzieniec - przyszło mu żyć w powojennej Polsce, pełnej strachu, kłamstwa i przemocy,
  • a, jako dorosły - doczekał się wolnej, demokratycznej Polski, w której jednak antypolonizm przerażająco podmywa brzegi naszej Ojczyzny.
     Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Ibramowicach, którą ukończył 1961 r. Do roku 1965 pomagał rodzicom, pracując w gospodarstwie rolnym. W 1964 r. otrzymał prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodu. W dniu 20 października 1965 r. powołany został do odbycia służby wojskowej w Pile, w Jednostce Lotnictwa Bombowego, gdzie był kierowcą pojazdu straży pożarnej. Służbę wojskową ukończył 20 października 1967 r.

     W wieku 22 lat rozpoczął pracę jako kierowca w "Transbudzie" Kraków - Nowa Huta, gdzie pracował do roku 1985, to jest do czasu kiedy został aresztowany za działalność konspiracyjną. W dniu 27 czerwca 1985 r. po nabożeństwie wieczornym w kościele w Mistrzejowicach wracając do domu samochodem zostaje zatrzymany przez patrol milicji. Za posiadanie materiałów prasy podziemnej samochód zatrzymano na parkingu milicyjnym, a Adama na posterunku Dzielnicowym w Nowej Hucie, Urzędu Wojewódzkiego Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Nakazem prokuratora z dnia 29 czerwca został osadzony w Areszcie Śledczym na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta. W tym samym dniu zwolniony z pracy z PTSB "Transbud" Nowa Huta. Od 1986 do 1996 r., zatrudniony był w Budostalu -9, w charakterze ładowacza.

     W latach 2004-2005 pracował dorywczo w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Pracując w Muzeum AK dużą aktywność wykazywał w dziale martyrologii sowieckich zbrodni wojennych, na oficerach Wojska Polskiego w Katyniu i w innych miejscach zbrodni sowieckiej w 1940 r.

     Od listopada 1981 r. należał do Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego "Solidarność" - NSZZ "S", który powstał na terenie "Transbudu" w Nowej Hucie. W Solidarności NSZZ "S" intensywnie pracował, między innymi jako kolporter prasy podziemnej, pełniąc równocześnie stanowiska w Zarządzie Związku NSZZ "S". W latach 1982-1989, po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "S". Uczestniczył we wszystkich manifestacjach w Nowej Hucie i w Krakowie organizowanych w obronie praw człowieka.

     W dniu 15 września 1980 r. reprezentował swój zakład pracy w utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. Przedstawiciele 69 zakładów Huty wówczas im. Lenina zebrali się w sali teatralnej. Od 2006 r. przebywał na emeryturze.

     W latach 1983 do 2016 był organizatorem i uczestnikiem Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy. Pielgrzymki organizował wraz z Stanisławem Ciupkiem.

     Począwszy od 1984 r brał udział we wszystkich Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Za udział w pierwszym Marszu został ukarany przez kolegium ds. wykroczeń w Jędrzejowie w 1985 r. grzywną wysokości 8 tys. zł.

     Zaangażowany był w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele w Mistrzejowicach. Na prośbę ks. Kazimierza Jancarza kilkakrotnie udawał się jako łącznik do Gdańska, do ks. Henryka Jankowskiego. Adam Słupek w latach 80. XX w. zajmował się rozprowadzaniem materiałów podziemnych, wydawnictw w Nowej Hucie i w Krakowie. Kolportaż dotyczył prasy podziemnej, znaczków, kopert i kart pocztowych - materiałów tak zwanego drugiego obiegu.

     Po zwolnieniu z pracy (z "Transbudu") w 1985 r. pozostawał bezrobotnym do 2 lutego 1986 r. W tym czasie trwał jego proces sądowy za działalność konspiracyjną w Solidarności. Zakończył się 15 sierpnia 1986 r., wyrokiem więzienia na 2 lata, z zawieszeniem na trzy lata oraz karą pieniężną wysokości 100 tys. zł.

     Po opuszczeniu więzienia "Transbud" odmówił mu ponownego przyjęcia do pracy. W dniu 3 stycznia 1986 r., roku został przyjęty w przedsiębiorstwie Budostal 9, na rozładowacza wagonów, z najniższą stawką wynagrodzenia. W Budostalu 9 w 1989 r. stanął na czele Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność".

     W "Transbudzie" należał do Komicji Zakładowej. W latach 1980-1981 był członkiem Komisji Rewizyjnej. W Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budostal-9 był członkiem Komisji Zakładowej "Solidarność", a w latach 1989-1996 roku pełnił obowiązki Przewodniczącego Komisji Zakładowej "Solidarność". W okresie od 1995 do 1998 został wybranym delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska. Wymienionym okresie był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W Regionalnej Sekcji Budownictwa pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej.

     Na początku roku 1989, Adam wraz z pełnomocnikiem, adwokatem dr Andrzejem Rozmarynowiczem zwracają się do Sądu Rejonowego Krakowa - Nowa Huta o zatarcie wyroku skazującego na dwa lata więzienia. W dniu 7 marca 1989 roku sąd zarządził zatarcie wyroku z dnia 1 października 1986 r.

     W 1990 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Odnowy Zabytków i Produkcji Przemysłowej planuje wyjazdy pracowników na budowle "Handlu Zagranicznego" do Republiki Federalnej Niemiec w Monachium, w Austrii w Wiedniu, Czechosłowacji oraz na Ukrainie. W dniu 9 kwietnia 1990 roku zwraca się do Biura Paszportowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie i wydanie paszportów dla pracowników, miedzy innymi i dla Adama Słupka. W dniu 9 maja 1990 Adam otrzymuje paszport na okres 5 lat.

     Adam Słupek należał do następujących organizacji społecznych i patriotycznych: Związek Piłsudczyków, Związek Strzelecki, Komitet Opieki nad Kopcem im. Józefa Piłsudskiego, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa.

     Jak dla każdego Piłsudczyka tak i dla Adama było zasada odwoływania się do określonych wartości postępowania, jako jednostka czy większa grupa społeczna. Do tych wartości w postępowaniu zaliczyć należy: patriotyzm, poczucie honoru, solidarności społecznej, poczucia godności być Polakiem. Dodać jeszcze należy gotowość Adama służenia prawdzie, przeciwstawienie się złu, niesienie pomocy potrzebującym, szacunek dla sprawdzonej religii oraz wieczna pamięć dla tych co służyli i polegli za Ojczyznę czy też w obronie wartości kultury europejskiej. Dlatego Adam bardzo dużo pracował charytatywnie przy kościele parafialnych na os. Dywizjonów 303, w Mistrzejowicach.

     Wychodzenie ze stanu, który jest spuścizną komunizmu, stwarzał pole do działań dla ludzi dzielnych, twardych, kompetentnych i konsekwentnych. Takim był Adam Słupek.

     Kolekcjonował pamiątki Solidarności o tematyce niepodległościowej, piłsudczykowskiej, solidarnościowej. Był wykonawcą i autorem wielu wystaw poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, NSZZ "Solidarność" oraz papieżowi Janowi Pawłowi II.

     Był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy i współpracownikiem konspiracyjnego Oddziału Krakowskiego Związku Legionistów Polskich, a także członkiem kierownictwa NSZZ "Solidarność" na Rzecz Niepodległości. Należał do nowej elity ludzi, która zrodziła się w latach 70. XX wieku, dla których słowo Wolność i Polska nabierały szczególnego znaczenia. Poświęcił swoje życie w działalność, której skutków nie można było przewidzieć. W latach 80. XX wieku nikt nie mógł przewidzieć co stanie się z więzionymi, strajkującymi, aresztowanymi za udział w strajku oraz za wydawanie i kolportowanie prasy podziemnej.

     Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Honoris Gratia, Krzyż Wolności i Solidarności. Uhonorowany został kilkudziesięcioma dyplomami. Należał do władz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

     W każda sobotę przyjeżdżał do rodziny w Ibramowicach. Dużo pomagał, zawsze wiedział co należało zrobić. Tak było do 2015 r. Od 2016 widać już było, że choruje. Na pytania czy coś mu nie dolega odpowiadał, że jest zdrowy. Nie potrzebował żadnej pomocy. Będąc na emeryturze siostry z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego proponowały mu, że będą do domu przynosić obiady. Adam odmawiał. Zawsze do wszystkich okazujących mu pomoc mówił, że nic nie potrzebuje. W roku 2016 na Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej był z kolega, który większość Marszu wiózł Adama samochodem. Zdarzyło się, że podczas marszu stracił przytomność.

     Z upodobaniem ubierał mundur Piłsudczyka i czapkę maciejówkę. Zawsze był Piłsudczykiem, kiedy brał udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, jako chorąży sztandaru.

Zmarł 10 sierpnia 2017 r., wieku 71 lat. Został pochowany w dniu 14 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Radziemicach.

     Dopełniła się misja, którą realizował przez tyle lat swojego życia. Misja nie tylko patriotyczna, społeczna, historyczna ale również i kulturalna. W pogrzebie Adana Słupka uczestniczyły cztery Poczty Sztandarowe.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności w dniu 2016-11-10 napisał [Źródło: strona internetowa: www.sss.net.pl]:

W dniu 8 listopada 2016 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył Krzyże Wolności i Solidarności ponad 90 zasłużonym działaczom Solidarności, Solidarności Rolników Indywidualnych, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Federacji Młodzieży Walczącej, działaczy ruchu harcerskiego i innych struktur podziemnych.

Adam Słupek (ur. 1946 r.) związany z podziemną "Solidarnością" i Konfederacją Polski Niepodległej, uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r., kolporter wydawnictw podziemnych, aresztowany w VI 1985 r., sądzony i skazany za działalność antyreżimową w 1986r. na 2 lata więzienia

Adam Słupek mianowany na stopień Starszego Chorążego

Komendant Główny Związku Strzeleckiego "Strzelec" Równość - Wolność - Niepodległość, brygadier Tadeusz Janusz Woś z dniem 1 lutego 2003 r. mianował Adama Słupka na stopień Starszego Chorążego Związku Strzeleckiego Strzelec, w korpusie osobowym Chorążych.

opracował Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
październik  2  niedziela
[13.00]   (Proszowice)
Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata
[14.00-18.00]   (Nowe Brzesko)
Rodzinne Święto Latawca
październik  3  poniedziałek
[13.30]   (Proszowice)
Spotkanie z udziałem minister Agnieszki Ścigaj
październik  4  wtorek
październik  5  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ