Patron szkoły w Książu Wielkim
    Dzisiaj jest niedziela, 03 marca 2024 r.   (63 dzień roku) ; imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana M. Dzień Pisarzy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   |   "zwykli - niezwykli"   | 
 ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 
 |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / rp1944 / Patron szkoły w Książu Wielkim
 pomóżcie!!! ;)  
Jeżeli posiadacie informacje, materiały dotyczące prezentowanych w Serwisie postaci,
macie propozycję innych osób związanych z Ziemią Proszowską,
albo zauważyliście błędy w naszym artykule;
prosimy o kontakt!

skarby@24ikp.pl.

Inne kontakty z nami: TUTAJ!
Redakcja IKP
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Patron szkoły w Książu Wielkim
Julian Malinowski ps. Słowik
(ur.: 16.08.1908 - zm.: 3.01.1971)

biogram

Julian Malinowski ps. Słowik
(fot. Znad Nidzicy...)
(fot. walczyli.miechow.pl)
(fot. Inspektorat AK "Maria" w walce...)

Proszowice, 11-01-2022

Podpułkownik Julian Malinowski ps. Słowik; urodził się 16 sierpnia 1908 roku w Michniowie (część źródeł podaje Suchedniów). Rodzicami byli Roman (leśnik) i Franciszka z domu Banaszkowska. Miał 4 braci, z których dwóch - Władysław i Eugeniusz - zostali wraz z ojcem zamordowani 12 lipca 1943 roku przez Niemców. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Kielcach, później również w tym mieście ukończył seminarium nauczycielskie. W latach 1934-1936 (z przerwami) ukończył w Instytucie Nauczycielskim we Lwowie Wyższy Kurs Nauczycielski (z zakresu matematyki, fizyki i chemii). Odbył służbę wojskową i ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie i po wymaganych ćwiczeniach, uzyskał nominację na podporucznika rezerwy (1937).

     W lutym 1929 r. poślubił Genowefę Ślizowską, także nauczycielkę (w czasie okupacji należała również do konspiracji miała pseudonim "Wierna", była komendantką Wojskowej Służby Kobiet na Podobwód Kazia-Magdalena). Mieli synów Jerzy (ur. 1930) i Janusz (1931) - obaj po wojnie należeli do ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej) i WIN. Skazani na wieloletnie wyroki odbyli "karę" 6 i 5 lat więzienia.

     Podjął pracę nauczyciela w miejscowości Szreniawa (1929-39) i Przybysławice (1931-32) w powiecie miechowskim, w latach 1933-38 pełnił funkcję kierownika szkoły w Wierzchowisku koło Miechowa. W czerwcu 1939 r. (lub w 1938) został przeniesiony (wraz z żoną) do Książa Wielkiego na stanowisko kierownika szkoły powszechnej.

     Podczas wrześniowej wojny obronnej 1939 dowodził 9. kompanią III batalionu 11. Pułku Piechoty w 23 DP na linii Śląsk-Tomaszów Lubelski. Uniknął niewoli i z częścią kompanii przybył w Góry Świętokrzyskie i tu rozwiązał kompanię i konno dotarł do Książa Wielkiego.

     Pod koniec 1939 r. współorganizował na terenie pow. miechowskiego konspiracyjną organizację wojskową pod nazwą Tajna Armia Polska (TAP), w której pełnił funkcję d-cy batalionu. Po scaleniu TAP z ZWZ w 1941 r. został adiutantem komendanta Obwodu Miechów, mjr. Pawła Włoczka ps. Paweł, a jego odejściu na zastępcę komendanta obwodu Miechów objął stanowisko komendanta Podobwodu północnego "Kazia-Magdalena" w Książu Wielkim (obwodu "Mech - Magdalena"). Organizował placówki zrzutowe, uczestniczył w odbiorze zrzutów i ich podziale na poszczególne placówki, wydawał gazetkę konspiracyjną "Pobudka". W latach 1942-43 pełnił funkcję oficera szkoleniowego obwodu.

     W latach 1940-1943 uczył przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na kompletach tajnego nauczania z zakresu szkoły średniej, kierowanych przez dr. Eugeniusza Madejskiego ps. Kowalczyk.

     W połowie października 1942 r. na lekcji w mieszkaniu Juliana Malinowskiego zapadła decyzja zorganizowania konspiracyjnego harcerstwa. W jego skład mieli wejść wyróżniający się w nauce i postawach patriotycznych chłopcy z Książa Wlk. i okolicznych wsi. Po konsultacji z komendantem placówki AK "Kozioł" w Książu ppor. Tadeuszem Bożkiem ps. Cedro, drużynowym został Jerzy Żelaśkicwicz.

     Od jesieni 1942 do wiosny 1943 roku w Książu Wielkim trwał konspiracyjny kurs podchorążych, egzamin końcowy odbył się w czerwcu 1943 roku. Komendantem kursu był ppor. Julian Malinowski. Później podobne kursy prowadził w Przysiece, Słaboszowie i innych miejscowościach.

     Od lipca 1944 roku po utworzeniu Kaziemiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej został dowódcą II batalionu "Semper Fidelis" 112. Pułku Piechoty Ziemi Miechowskiej (kryptonim Mleczarnia) w 106. DP Armii Krajowej "Dom".

     Z dniem 1 stycznia 1945 roku zastąpił majora Antoniego Iglewskiego ps. Ponar na stanowisku d-cy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego "Suszarnia" (właściwie to por. Piotra Słabonia ps. Swarożyc, który w tym okresie pełnił funkcję dowódcy batalionu, ponieważ "Ponar" był do 30 grudnia na urlopie zdrowotnym).

     Po wojnie był w dalszym ciągu kierownikiem szkoły podstawowej w Książu Wielkim pomimo to w styczniu i marcu 1945 r., był zatrzymywany i przesłuchiwany przez NKWD. Razem z Wiktorem Madejskim ps. Kąkol organizował w powiecie miechowskim ROAK.

     Do kwietnia 1945 r. w miechowskim więzieniu UB przetrzymywało kilkudziesięciu żołnierzy AK. "Słowik" nawiązał kontakt z ppor. Julianem Sochą ps. Dźwig (byłym dowódcą miechowskiej placówki AK) i dał mu wytyczne do zorganizowania akcji rozbicia więzienia i uwolnienia aresztowanych. "Dźwig" sformował i uzbroił 50-osobowy oddział, który w nocy z 24/25 kwietnia uderzył na więzienie UB w Miechowie przy ul. Wolbromskiej uwalniając wszystkich więźniów.

     Od maja 1948 r. otrzymał mianowanie na podinspektorem oświaty w Bochni. Jednak w 1949 roku został aresztowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie. Bez wyroku przebywał w areszcie WUBP przy Pl. Inwalidów, a następnie na Montelupich w Krakowie. Pozbawiony był wolności przez okres prawie trzech lat. Razem z nim było więzionych kilkudziesięciu dowódców i oficerów Inspektoratu AK "Maria".

     Po październikowej odwilży w 1956 roku "Słowik" aktywnie uczestniczył w procesie weryfikacji żołnierzy i partyzantów Inspektoratu Miechowskiego AK "Maria" i 106. DP "Dom". Dokumentował też działania zbrojne. W tym okresie mieszkał w Krakowie i pracował jako kierownik Działu Organizacyjnego w Instytucie Pediatrii AM w Krakowie Prokocimiu.

     Julian Malinowski został zweryfikowany do stopnia podpułkownika AK i odznaczony m.in.: Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim.

W listopadzie 2003 roku na wniosek dyrektora szkoły, grona pedagogicznego, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Szkole Podstawowej w Książu Wielkim nadano imię podpułkownika Juliana Malinowskiego.

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 3 stycznia 1971 r. Pochowany został 5 dni później na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Album "Dominika" 1943-1945 "Suszarnia"
 2. Alina Fitowa; Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1945. Działalność organizacyjna, polityczna i zbrojna; PWN; Kraków 1984
 3. Józef Guzik; Działacze i partyzanci ziemi miechowskiej 1939-1945; ZBoWiD Koło Gminne Wawrzeńczyce; Wawrzeńczyce 1983
 4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
 5. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 6. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 7. Antoni Iglewski; "PONAR" Wspomnienia z lat 1939-1945; Brześć Kujawski 2012
 8. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004
 9. Józef Guzik; W obronie miechowskiej wsi 1939-1945; Książka i Wiedza; Warszawa 1981
 10. Władysław Ważniewski; Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945; Wydawnictwo MON; Warszawa 1975
 11. Łukasz Grzywacz-Świtalski; Z walka na Podkarpaciu; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1971
 12. Rudolf Zbysław Pasek ps. "Sprzączka"; Ziemi Miechowskiej w pokłonie. Wspomnienia wojenne; Warszawa 2010
 13. Jerzy Żelaśkiewicz "Korab"; Szarymi Szeregami... Z dziejów harcerstwa w Książu Wielkim; Warszawa 2005
 14. Jerzy Żelaśkiewicz; Na Ziemi Wielkoksiąskiej. Zarys dziejów konspiracji i walki w szeregach SZP-ZWZ-AK; Warszawa - Książ Wielki 2003
 15. Jerzy Michał Żelaśkiewicz; Znad Nidzicy w świat. Wspomnienia; Warszawa 2008
 16. Józef Belski; Ostatnie dni; Kraków 2018

 17. zbiory IKP
 18. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir

 19. walczyli.miechow.pl
 20. ksiazwielki.edupage.org
 21. dziennikpolski24.plidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
marzec  3  niedziela
[...]   (Proszowice)
Bezgotówkowe Kino Objazdowe
[16.00]   (Posądza)
wspólne świętowanie Dnia Kobiet przy kawie i specjałach KGW
marzec  4  poniedziałek
marzec  5  wtorek
marzec  6  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
szczegóły
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ