facebook
Opatowiec w XIX wieku, handel - cz.5

    Dzisiaj jest poniedziałek, 29 września 2020 r.   (272 dzień roku) ; imieniny: Michaliny, Michała, Rafała Dzień Aptekarza    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   ostatnio dodane   |   gazety   |   zdjęcia, filmy   |   dokumenty   | 
 skarby archiwów 
 | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / pożółkłe łamy / skarby archiwów / Opatowiec w XIX wieku, handel - cz.5
O G Ł O S Z E N I A


Opatowiec w XIX wieku, handel - cz.5

herb gminy Opatowiec (fot. pl.wikipedia.org)

Proszowice, 19-03-2019

     Opaci tynieccy lokując miasto u ujścia Dunajca do Wisły, zamierzali uczynić z Opatowca ważny ośrodek handlu. Położenie ze wszech miar predysponowało miasto do tej roli [F,M.Sobieszczański; Opatowiec [w:] Encyklopedia Powszechna, t. XIX; Warszawa 1865; s.955-956]. Król Stanisław August Poniatowski w 1778 roku zatwierdził przywileje miasta, wśród których były min: Przywilej Kazimierza Wielkiego z 1341 roku na jeden dzień targu w tygodniu. Przywilej z 1470 roku na odbywanie jarmarku w dzień św.Szymona z wolnością pobierania jarmarcznego. Przywilej z 1503 roku na odbywanie czterech jarmarków w roku.      Z biegiem dziesiątków lat Opatowiec posiadał przywilej na 13 jarmarków w roku, odbywających się każdego miesiąca oraz dodatkowo w dniu 27 października. Jarmarki te z uwagi na przebiegająca Wisłą granicę państwa carów stopniowo upadały na znaczeniu.

     Na handel podczas targów i jarmarków w Opatowcu w początkowym okresie Królestwa Kongresowego składały się; kramarszczyzna, zboże, bydło rogate, konie oraz trzoda chlewna. Targi odbywały się w czwartki. Opis miasta z 1820 roku podkreślał, że handel w tym mieście miał ograniczony charakter. Świadczył o tym fakt, że w czwartkowych targach w handlu znajdowało się zaledwie [...] tylko dwie po kilka ćwierci zboża [...].

Opatowiec (fot. old.opatowiec.pl)

     Komisarz obwodu miechowskiego, Michał Szymański charakteryzując sytuację miasta 14 V 1822 roku, podkreślał stagnację miasta w ogóle w tym handlu, który w jego ocenie niemal przestał istnieć.

     Znajdujące się nad Wisłą spichlerze w latach dwudziestych XIX wieku stały puste i rzeka ta zamiast przynosić miastu korzyści była przyczyną wielu szkód dla miasta i jego mieszkańców [AGAD-KRSW, nr 2164; Opisy historyczno-topograficzne - oraz statystyczne miast z 1820 roku; Opatowiec, s.69-72]. Bezposrednią przyczyną załamania się targów i jarmarków było zaprowadzenie granicy państwowej na Wiśle, częste przemarsze wojsk, pożary, podatki oraz epidemia wśród ludzi i zwierząt.

     Np., w 1810 roku w Opatowcu na skutek epidemii padło około 500 sztuk bydła. W okresie przed III rozbiorem Polski miasto liczyło 300 domów. W 1811 roku już tylko 79. [Tamże, nr 2600; Burmistrz i obywatele miasta Opatowca do KRSW; Opatowiec 30.VIII 1811, s.8-9; nr 2601; Uwagi nad rachunkami kasy ekonomicznej miasta Opatowca za rok 1810/1811; s.111-120]. Natomiast w 1862 roku - 62 domy [Tamże, nr 2603, s.229-231].

     Z ogólnej liczby 62 posesji, 51 z nich to posiadający role, a 11 bez roli. Miasto nie pobierało mostowego, rogatkowego, kopytkowego, brukowego, targowego i jarmarcznego. Prawo dominialne pozostawało nadal przy właścicielu miasta. Pobierał on min., opłatę od przewozu na statkach przez Wisłę do Galicji, według taryfy zatwierdzonej przez KRSWiP z 26 lutego 1820 roku. Dochód z tego tytułu w 1860 roku przynosił ówczesnemu właścicielowi miasta, Romualdowi Gostkowskiemu tylko 15 rs. rocznie. Po 1848 roku w Opatowcu odbywało się 6 jarmarków rocznie. Na ogólną liczbę 482 mieszkańców z końcem 1864 roku wyłącznie z rolnictwa utrzymywało się 244 osób. Mieszczan nie rolników było31 osób, żyjących w 7 rodzinach w tym 19 osób stanowiły 3 rodziny starozakonnych.

Uposażenie pracowników Opatowca w latach 1821 - 1865:

(fot. zbiory autora)


Henryk Pomykalski   


Użyte w tekście skróty:

AGAD - Archiwum Głóne Akt Dawnych w Warszawie
KRSWiP - Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policjiidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
wrzesień  29  wtorek
wrzesień  30  środa
październik  1  czwartek
październik  2  piątek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ