Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2024 r.   (199 dzień roku) ; imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kontakt
z Redakcją 
 |   regulamin
serwisu 
 |   zespół red.   |   przyjaciele
Kuriera 
 |   logotypy   |   REKLAMA   |   patronaty   |   dziennikarstwo
w IKP 
 |   mapa
serwisu 
 |   wiadomości
redakcyjne
 
 |   archiwum   | 
 | 
 regulamin 
 |   kodeks etyki   |   karta etyki   |   etyka UNESCO   |   inne dokumenty   |   legitymacja IKP wzór   | 

serwis IKP / redakcja / dziennikarstwo w Serwisie IKP
O G Ł O S Z E N I A


Redakcja IKP (24ikp.pl) - dziennikarstwo

     Podstawą naszej działalności jest dziennikarstwo obywatelskie (społeczne) oparte na kilku zasadach, które wymieniłem poniżej:

Regulamin dziennikarstwa obywatelskiego obowiązujący
w Internetowym Kurierze Proszowickim

 1. Dziennikarzem obywatelskim może być każda osoba niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Podpisane zaświadczenie zezwalające osobie niepełnoletniej na czynny udział w tworzeniu gazety powinno zostać dostarczone do Redakcji ul. Jagiełły 21; 32-100 Proszowice (druk upoważnienia do pobrania).
 2. Osoba współpracująca z Redakcją IKP zobowiązana jest do zachowania zgodnego z etyką dziennikarską i zasadami współżycia społecznego.
 3. Dziennikarz powinien zapoznać się z dokumentami, które umieszczone są w zakładkach powyżej, a zasady w nich opisane powinien stosować w praktyce. Dokumenty te, to np.: kodeks etyki dziennikarskiej, prawo prasowe, prawo autorskie, ustawa o dostępie do informacji publicznej i inne.
 4. Dziennikarz społeczny przekazując materiał do Redakcji nie pobiera za niego wynagrodzenia.
 5. Za treści zawarte w materiale odpowiedzialność ponosi Dziennikarz.
 6. Przekazanie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że Dziennikarz jest ich właścicielem i ma On do niego prawa autorskie. Jeżeli jest inaczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Redakcję IKP.
 7. O sposobie wykorzystania nadesłanego materiału decyduje Redaktor Naczelny (RN) IKP.
 8. Redaktor Naczelny lub osoba przez niego wyznaczona może przeredagować nadesłany materiał.
 9. Dziennikarze zgadzają się na rozpowszechnianie i publikowanie oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia nazwiska, adresu mailowego i zdjęcia. Informacje te mogą pojawiać się pod materiałami autora oraz na stronach redakcyjnych.
 10. Redaktor Naczelny serwisu może uprzywilejować niektórych Dziennikarzy poprzez przyznanie im nagród pieniężnych i rzeczowych, a także swobody redagowania przez nich artykułów w serwisie. Może także przyznać legitymację prasową dla najbardziej aktywnych dziennikarzy obywatelskich. Koszty związane z wykonaniem legitymacji pokrywa dziennikarz, chyba, że RN postanowi inaczej.
 11. Bez podania przyczyny RN może uprawnienia wymienione w punkcie 10 cofnąć.
 12. Wszystkie artykuły publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora (może być użyte także zdjęcie). W wyjątkowych sytuacjach redakcja może zgodzić się na publikowanie pod pseudonimem (Nickiem). W takim przypadku strona zainteresowana musi przesłać do wiadomości Redakcji wymienione w punkcie 9 dane.
 13. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

ZAPRASZAMY!!! do współpracy.idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Tańcz, zanim muzyka się skończy.
Żyj, zanim Twoje życie się skończy.
(cytaty bliskie sercu)
lipiec  17  środa
lipiec  18  czwartek
lipiec  19  piątek
lipiec  20  sobota
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944
 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  szczegóły
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ