facebook
.: Dziennikarstwo w Serwisie IKP :.

    Dzisiaj jest piątek, 22 listopada 2019 r.   (326 dzień roku) ; imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce (22-26)    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kontakt
z Redakcją 
 |   regulamin
serwisu 
 |   zespół red.   |   przyjaciele
Kuriera 
 |   logotypy   |   REKLAMA   |   patronaty   |   dziennikarstwo
w IKP 
 |   mapa
serwisu 
 |   wiadomości
redakcyjne
 
 |   archiwum   | 
 | 
 regulamin 
 |   kodeks etyki   |   karta etyki   |   etyka UNESCO   |   inne dokumenty   |   legitymacja IKP wzór   | 

serwis IKP / redakcja / dziennikarstwo w Serwisie IKP
O G Ł O S Z E N I A


Redakcja IKP (24ikp.pl) - dziennikarstwo

     Podstawą naszej działalności jest dziennikarstwo obywatelskie (społeczne) oparte na kilku zasadach, które wymieniłem poniżej:

Regulamin dziennikarstwa obywatelskiego obowiązujący
w Internetowym Kurierze Proszowickim

 1. Dziennikarzem obywatelskim może być każda osoba niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Podpisane zaświadczenie zezwalające osobie niepełnoletniej na czynny udział w tworzeniu gazety powinno zostać dostarczone do Redakcji ul. Jagiełły 21; 32-100 Proszowice (druk upoważnienia do pobrania).
 2. Osoba współpracująca z Redakcją IKP zobowiązana jest do zachowania zgodnego z etyką dziennikarską i zasadami współżycia społecznego.
 3. Dziennikarz powinien zapoznać się z dokumentami, które umieszczone są w zakładkach powyżej, a zasady w nich opisane powinien stosować w praktyce. Dokumenty te, to np.: kodeks etyki dziennikarskiej, prawo prasowe, prawo autorskie, ustawa o dostępie do informacji publicznej i inne.
 4. Dziennikarz społeczny przekazując materiał do Redakcji nie pobiera za niego wynagrodzenia.
 5. Za treści zawarte w materiale odpowiedzialność ponosi Dziennikarz.
 6. Przekazanie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że Dziennikarz jest ich właścicielem i ma On do niego prawa autorskie. Jeżeli jest inaczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Redakcję IKP.
 7. O sposobie wykorzystania nadesłanego materiału decyduje Redaktor Naczelny (RN) IKP.
 8. Redaktor Naczelny lub osoba przez niego wyznaczona może przeredagować nadesłany materiał.
 9. Dziennikarze zgadzają się na rozpowszechnianie i publikowanie oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia nazwiska, adresu mailowego i zdjęcia. Informacje te mogą pojawiać się pod materiałami autora oraz na stronach redakcyjnych.
 10. Redaktor Naczelny serwisu może uprzywilejować niektórych Dziennikarzy poprzez przyznanie im nagród pieniężnych i rzeczowych, a także swobody redagowania przez nich artykułów w serwisie. Może także przyznać legitymację prasową dla najbardziej aktywnych dziennikarzy obywatelskich. Koszty związane z wykonaniem legitymacji pokrywa dziennikarz, chyba, że RN postanowi inaczej.
 11. Bez podania przyczyny RN może uprawnienia wymienione w punkcie 10 cofnąć.
 12. Wszystkie artykuły publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora (może być użyte także zdjęcie). W wyjątkowych sytuacjach redakcja może zgodzić się na publikowanie pod pseudonimem (Nickiem). W takim przypadku strona zainteresowana musi przesłać do wiadomości Redakcji wymienione w punkcie 9 dane.
 13. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

ZAPRASZAMY!!! do współpracy.idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Łatwo się przyjaźnić z kimś, kto ma takie samo zdanie jak my.
(Aleksander Dumas)
listopad  22  piątek
[8.30-15.30]   (Wieliczka)
Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny
listopad  23  sobota
[8.30-15.30]   (Wieliczka)
Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny
listopad  24  niedziela
[8.30-15.30]   (Wieliczka)
Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny
listopad  25  poniedziałek
[...]   (Proszowice)
Misiowy maraton w bibliotece
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa rysunków Justyny Kierat]   Ewolucja w obrazkach
[do 30 listopada]    (PiMBP Proszowice)
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944
 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ