facebook
.: Działy autorskie IKP - politologia - poglądy Piotra :.

    Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r.   (21 dzień roku) ; imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory Dzień Babci    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca-Jobsora   | 
 |   M.Fatyga   |   p.zrzęda   |   A.Powidzki   |   H.Pomykalski   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / politologia - poglądy Piotra
O G Ł O S Z E N I A


Działy autorskie IKP - politologia - poglądy Piotra

Czy by weszli, czy by nie weszli?...
13-12-2017; Piotr Staniszewski
Czy wprowadzając stan wojenny w Polsce w 1981 roku przekroczono kompetencje polityczne niszcząc rodzące się narodowe aspiracje wolnościowe? Czy gdyby nie wprowadzono stanu wojennego w Polsce to popełniono by polityczny grzech zaniechania, za który pokolenie Polaków urodzonych w PRL zapłaciłoby cenę krwi? Wtenczas miałem 16 lat, w sam raz na dobrego miotacza butelek na czołgi. Trzy lata później mogłem zobaczyć możliwości czołgów, za którymi chciałem gonić i rzucać w nie butelkami...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Polska transformacja ustrojowa w tle stosunków między mocarstwami
29-08-2017; Piotr Staniszewski
Wydarzenia z sierpnia 1980 r. były politycznym wydarzeniem w Polsce, które stanowi graniczną datę pomiędzy dwiema epokami systemowymi dotyczącymi funkcjonowania państwa. Sierpień 80 rozgranicza epoki różniące się: polityczne, kulturowo, społeczne i ekonomiczne. W obszary systemowe obydwu epok wpisane są różnice dotyczące głownie kształtowania sfer życia społecznego na poziomie: pracy, kultury, polityki, gospodarki, ekonomii, porządku publicznego i bezpieczeństwa...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Republiki Partyzanckiej 1944 - historia kontrfaktyczna
2-08-2017; Piotr Staniszewski
Operacja "Walkiria" - nieudany zamach stanu przeprowadzony 20 lipca 1944 r. przez oficerów Wehrmachtu był kulminacją działań niemieckiego ruchu antyfaszystowskiego. Miał pozbawić Hitlera władzy i umożliwić przejecie rządów w Niemczech przez Kanclerza Carla Fridricha Geordelera oraz Ludwiga Becka jako głowy państwa.

Powodzenie działań niemieckich oficerów - spiskowców podczas Walkirii mogło być powodem sukcesów Polskiej Armii Krajowej podczas planowanego powstania w 1944 r. Jednak...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Iskry ducha z których rodzą się ziarnka mądrości
28-07-2017; Piotr Staniszewski
Kolejne obchody Rocznicy Powstania Rzeczypospolitej Partyzanckiej 1944 na terenach dzisiejszych powiatów buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i proszowickiego skłaniają do refleksji i wspomnień nad zasadnością i skutecznością wojennych działań partyzanckich. Literatura przedmiotu i wspomnienia uczestników tych wydarzeń zawierają opisy walk niepodległościowych pododdziałów partyzanckich, niewiele miejsca poświęcając ogólnemu zamysłowi politycznemu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Prorocka misja Fatimy - czyli jak odpowiedzieć na pytanie...
10-04-2017
Jan Paweł II - Papież Polak, nauczał: Dramatyczny moment jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinien skłaniać do zwracania się z większa ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła z nami i dla nas zbawczą moc łaski Bożej. Uczniowie Chrystusa są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wezwani mocą Ducha Świętego do zaangażowania się w dzieło zbawienia świata, ponieważ nigdy tak jak dzisiaj nie ciążyło nad nami niebezpieczeństwo samozniszczenia...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Rewolucja nie kochała ludu. Czy Niemcy chciały zguby...
26-01-2017
W 2017 roku mija setna rocznica rewolucji bolszewickiej. Społecznego "eksperymentu" niezrównanego w historii ludzkości z bezmiarem cierpień i krzywd spowodowanych przez bolszewickich przywódców, którego przedmiotem na początku ubiegłego wieku stał się naród rosyjski a następnie narody Europy Środkowo - Wschodniej. Nadchodzącą rzeź zapowiadał Fiodor Dostojewski - autor "Biesów" pisząc: Międzynarodówka zdecydowała że europejska rewolucja zacznie się w Rosji. I zacznie się (...) Bunt rozpocznie się od ateizmu i od grabieży wszelkich bogactw. Zaczną prześladować religię, zbezczeszczą świątynie i zmienią je w więzienia, stajnie, zaleją krwią świat, a potem sami się wyniszczą...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Odwód żywy powstania...
22-08-2016; Piotr Staniszewski
Ocena zdolności bojowej pododdziałów partyzanckich prowadzących działania nieregularne na terenie Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w 1944 r. nie należy do zadań łatwych. Zależy w dużym stopniu od struktur organizacyjnych zgrupowań partyzanckich tworzonych przez ugrupowania polityczne Podziemia Niepodległościowego aspirujące do władzy na wywalczonym terenie wolnym od okupanta jak i od wyszklenia, zaopatrywania a także od ukształtowania samego terenu i nasycenia go infrastrukturą, przy wykorzystaniu której można prowadzić partyzanckie działania bojowe...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Ateistyczny spisek, czy islamski zamach na życie Papieża?
13-05-2016
13 maja 1981 roku młody terrorysta Mehmed Ali Agca wystrzelił w kierunku papieża Jana Pawła II z broni palnej powodując Jego zranienie graniczące z utratą życia. Tego dnia Plac św. Piotra w Rzymie był świadkiem dramatycznych wydarzeń - próby zabójstwa papieża. Kim był M.Ali Agca i co było motywem jego działania? Był religijnym fanatykiem czy wynajętym najemnikiem? Czy próba morderstwa słowiańskiego papieża była zamachem na tle fanatyzmu islamskiego czy był to starannie przygotowany spisek służb specjalnych...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Nie pomoże męstwo gdzie przezorność mała...
2-05-2016
Władze suwerennej Polski na początku lat 90 - tych ub. wieku określiły cel strategiczny obrony Rzeczypospolitej Polskiej jako zachowanie niepodległości, suwerenności i terytorialnej integralności państwa. Problemem militarnym Polski trwającym od wieków było przeciwstawianie się skuteczne wielokrotnej przewadze sił zbrojnych wielkich sąsiadów. W systemie obronnym Rzeczypospolitej nie chodzi tylko o stworzenie wielkich jednostek zdatnych do przeciwstawienia się agresorowi ale...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Przeciwko teatrowi zdrady - Insurekcja...
25-03-2016
W historii Polski są wydarzenia, którymi się zachwycamy i którym poświęca się dużo miejsca w życiu publicznym. Były też takie wydarzenia w życiu państwowych elit, które uznane są za wstydliwe i dla których nie sposób znaleźć usprawiedliwienia w tle funkcji państwowo - twórczych, jakie powinny być właściwe przywódcom narodu. Należą do nich czasy saskie, bilans trzydziestolecia rządów stanisławowskich, konfederacja targowicka - prowadzące w konsekwencji do rozbiorów państwa. Badacze tamtych czasów są na ogół zgodni że u źródeł upadku Narodu Polskiego...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
W krwawem polu srebrne ptaszę... - a kto nas dzisiaj...
9-02-2016
Zbliża się rocznica bitwy pod Miechowem (17 lutego 1863), potraktujmy to jako pretekst aby przeanalizować ten zryw narodowy, troszkę bardziej krytycznie. Powstanie Styczniowe 1863 r., ostatnie z Powstań Narodowych w XIX w. Przybrało charakter nieregularnych walk powstańczych z regularnym wojskiem. Trwało najdłużej z dotychczasowych zrywów niepodległościowych i poniosło najmniejsze straty ludzkie w toku prowadzonych działań. Represje popowstaniowe wygenerowały dodatkowe straty materialne i moralne wśród jego uczestników i w społeczeństwie. Zakończyło się po roku klęską...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Rzeczywistość przygotowań do wojny obronnej Polski w 1939 r...
3-09-2015
Miesiąc wrzesień stał się w polskiej literaturze historycznej czasem refleksji nad losami państwa polskiego po przegranej kampanii 1939 r. Poza ocenami sytuacji politycznej i wojskowej II Rzeczypospolitej autorzy podkreślają męstwo żołnierza, co znajdywało także uznanie u przeciwników Wojska Polskiego po zakończonej kampanii...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Rozkazy, które odwołano
RP 1944, 5-08-2015; Paweł Staniszewski
W okręgu IV (krakowskie i śląskie) plan operacyjny ''Burzy'' odbiegał znacznie od założeń wzmożonej dywersji, a zakładał regularne walki powstańcze na terenach okręgów Kraków i Śląsk według koncepcji powstania powszechnego. W końcu lipca 1944 r. gen. dr Stanisław Roztworowski ''Odra'' zgłosił się na odprawę do Komendy Głównej AK i otrzymał dyrektywy...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Grunwald 1410 r. - dokonania Króla ''prostaka''
25-07-2015
W aspekcie militarnym bitwa pod Grunwaldem pozostaje największą zwycięską bitwą polskiego średniowiecza. Jest wynikiem przyjętej strategii prowadzenia wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 - 1411, oraz sprawnego przeprowadzenia operacji wojskowej w kampanii 1410 r. pod jednolitym dowództwem króla Unii Polsko - Litewskiej Władysława Jagiełły...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Jak Stalin zniweczył plan Buran (Burza)...
26-06-2015
W drugiej połowie 1939 roku kształt koncepcji polityczno - militarnej hegemonii III Rzeszy na kontynencie europejskim umacniał się wokół dalszego zacieśnienia sojuszu z ZSRR, tak skutecznie sprawdzonego podczas wojny z Polską. We wszystkich wariantach dalszej strategii wojennej dobre relacje z bolszewicką Rosją odgrywały zasadniczą rolę...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Pokój za wszelką cenę?
7-05-2015
Było dla mnie rzeczą jasną, że konflikt z Polską przyjdzie prędzej czy później. Powziąłem to postanowienie jeszcze na wiosnę. Ale przypuszczałem że najpierw zakatuję Zachód, co potrwa kilka lat, a potem dopiero Wschód. (...) Chciałem ustalić możliwe do przyjęcia stosunki z Polską...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Konstytucja 3 go Maja 1791 - ...to jest nasz przypadek
2-05-2015
Pod koniec XVIII stulecia sytuacja międzynarodowa zdawała się obracać na korzyść Rzeczypospolitej i to pomimo dokonanego pierwszego rozbioru, który zachwiał państwem ale nie uczynił go niezdolnym do funkcjonowania. Około 1780 roku Rosja i Austria umocniły stosunki dyplomatyczne i planowały kolejną wojnę przeciwko Turcji...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Chłopska siła - Racławice 1794
4-04-2015
Wieści o skutkach drugiego rozbioru Rzeczypospolitej, który dokonał się po wojnie polsko - rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja spowodowała rozdział wśród politycznych elit państwa, działaczy sejmowych i wojskowych. Spodziewając się rosyjskiej i targowickiej zemsty udawali się na emigrację...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Stanisław August Poniatowski, ostatni Król Polski ... cz.I
17-02-2015
W tym roku minie 220 rocznica abdykacji ostatniego króla Polski. Stanisław August Poniatowski zmarł 12 lutego 1798 roku. Po wypiciu bulionu poczuł się źle, następnego dnia zmarł. Po detronizacji z Polskiego Tronu, przebywając w Petersburgu wdał się w poufne rozmowy z dyplomatami pruskim...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Bezradność równowagi politycznej, czy kupa kamieni? - układy...
16-01-2015
3 stycznia bieżącego roku minęła 220 rocznica podpisania przez państwa zaborcze układu rozbiorowego I Rzeczypospolitej. Stronami układu były Austria i Rosja, Prusy dołączyły później. Wydarzenie to stało się przedmiotem analiz politycznych, strategii wojskowych, społecznych i ekonomicznych...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Umrzem lub zwyciężym..., wojna Polsko - ... (część II)
29-11-2014
Po uchwaleniu detronizacji cara przez połączone izby sejmowe w dniu 25 stycznia 1831 r. Mikołaj I zdecydował o zbrojnym rozstrzygnięciu. 6 lutego armia rosyjska pod dowództwem Feldmarszałka Iwana Dybicza przekroczyła granice Królestwa Polskiego pod Drohiczynem i kierowała się na Warszawę. Feldmarszałek Dybicz...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Umrzem lub zwyciężym..., wojna Polsko - ... (część I)
26-11-2014
Pod koniec listopada 1830 roku pod wpływem sprzysiężenia podchorążych rozpaliło się powstanie, które przerodziło się w regularne działania wojenne mające najkorzystniejsze warunki prowadzenia działań militarnych spośród wszystkich polskich zrywów niepodległościowych i szanse na realizację celów narodowych...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
A Krakusy wołali ''Nasza Polska niech żyje'' - pamięci...
15-11-2014
W listopadzie obchodzimy rocznicę odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego oraz rocznicę Powstania Listopadowego. Zrywu niepodległościowego rozpoczętego 29 listopada 1830 r. przez sprzysiężenie podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Ocenia się że spośród polskich zrywów...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
O "przyjaciołach" Moskalach - refleksje na rocznicę...
10-11-2014
W geopolityce występuje powtarzalność konfliktów. Wiele wojen toczyło się o hegemonię w Europie, np. takie wojny toczyły Polska i Rosja. Jeżeli konflikt zbrojny nie rozwiązuje kwestii geopolitycznej, wybucha na nowo, dotąd aż kwestia nie znajdzie rozwiązania ostatecznego. Wojny mają swoje...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Zapomniane zwycięstwo pod Orszą
9-09-2014
Wczoraj - 8 września - minęła 500. rocznica świetnego zwycięstwa zaciężnych wojsk polskich i wojsk litewskich nad wojskami moskiewskim. Przez wiele lat zwycięstwo pod Orszą nie było naświetlane z powodów politycznych. W latach PRL niekorzystnym było ukazywanie polsko - litewskiego...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Polskie non possumus czyli: ''To proste...''
5-09-2014
Wrzesień jest miesiącem szczególnym w historii Polski. We wrześniu 1939 roku Polska czynnie sprzeciwiła się złowrogim ideologiom faszyzmu i komunizmu narażając się na wyniszczenie biologiczne, gospodarcze i intelektualne. Od zakończenia kampanii wrześniowej podejmowano się ocen...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Plan hrabiego Lynara - 5 sierpnia 1772 roku...
12-08-2014
W wydanym 30 października 1768r. Manifeście Sułtańskim rozesłanym do dworów europejskich stwierdzano że wojna z Rosją prowadzona będzie w obronie polskiej niepodległości, bo to właśnie Rosja ośmieliła się zniszczyć wolność Polski. Wcześniej do rezydenta rosyjskiego skierowano podobne słowa:...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (02)
Rzeczpospolita Partyzancka, 7-08-2014; Piotr Staniszewski
Analizując działania partyzanckie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku należy poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy powstanie Rzeczypospolitej Partyzanckiej wpisywało się w polskie dylematy wolności czy było podporządkowane celom militarnym?...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
O polityce Króla w Unii Polsko - Litewskiej i wojnie...
15-07-2014
Państwo zorganizowane przez Krzyżaków w podbitych Prusach było tworem wyjątkowym. Oparte na regule zakonnej osiągnęło wysoki poziom - nie spotykany w ówczesnej Europie stopień centralizacji, sprawności administracyjnej i karności. Posiadało wszelkie cechy imperium kolonialnego wyrosłego z podboju, służącego podbojowi,...
   działy autorskie IKP - politologia (poglądy Piotra) 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (01)
Rzeczpospolita Partyzancka, 3-07-2014
Znalezienie odpowiedzi na tytułowe pytanie wydaje się być nie możliwe bez znajomości polityki faktów dokonanych Stanisława Mikołajczyka - Premiera Polskiego Rządu Emigracyjnego w Londynie w odpowiedzi na stanowisko największych uczestników koalicji antyhitlerowskiej ustalone w czasie spotkania w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 

starsze artykuły przeniesione do archiwumidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Najlepszym podziękowaniem jest miłość.
(bł. Arnold Janssen)
styczeń  21  czwartek
styczeń  22  piątek
styczeń  23  sobota
styczeń  24  niedziela
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944
 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ