Odkrycia archeologiczne przy okazji budowy S7 Moczydło-Miechów
    Dzisiaj jest niedziela, 15 kwietnia 2024 r.   (105 dzień roku) ; imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława M. Dzień Kombatanta    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   | 
 historia, pamięć 
 |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / historia, pamięć / Odkrycia archeologiczne przy okazji budowy S7 Moczydło-Miechów
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Odkrycia archeologiczne przy okazji budowy S7 Moczydło-Miechów

17.08.2023 (fot. PAP / Art Service)

Proszowice, 28-08-2023

     Ślady przodków z różnych epok odkryli archeolodzy przy okazji budowy 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 Moczydło-Miechów - przypomniała we wtorek GDDKiA zapowiadając, że za kilka tygodni nastąpi otwarcie tego odcinka drogi.

"Budowany odcinek S7 w dużym stopniu omija tereny zabudowane i biegnie nowym śladem na wschód od dotychczasowej drogi krajowej nr 7. Dziś są to obszary przede wszystkim rolnicze. Jednak w przeszłości znajdowały się tam osady, gospodarstwa i miejsca pochówku" - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

     W 2016 r. rozpoczęły się badania archeologiczne w związku z budową odcinka S7 Moczydło-Miechów. Na początku prace odbywały się na dziewięciu stanowiskach o powierzchni 6,8 hektara. W związku z odkrywaniem kolejnych pozostałości z dawnych epok obszar badań powiększał się i ostatecznie zajął 37 hektarów na 21 stanowiskach.

     Najstarsze pozostałości, sprzed ok. 6 tysięcy lat, znaleziono w Giebułtowie. Natrafiono tu na funkcjonującą w IV tys. p.n.e. osadę przedstawicieli kultury pucharów lejkowatych. Około 600 metrów na północny-zachód od osady były pozostałości związanego z tą osadą grobowca w typie megaksylonu - podłużnego nasypu zbudowanego z ziemi, drewna i kamieni. Grobowiec ten był również używany w późniejszym okresie (I poł. III tys. p.n.e.) przez ludność związaną z kulturą ceramiki sznurowej. Wykorzystała ona istniejący jeszcze wtedy nasyp ziemny i wkopała swoje groby w znajdujące się po stronie wschodniej wejście do megaksylonu.

     Kolejne cmentarzysko w sąsiedztwie grobowca zostało założone w początkach epoki brązu (na przełomie III i II tys. p.n.e.) przez ludność wiązaną z kulturą mierzanowicką. W grobach znaleziono m.in. kamienny topór, krzemienny grot strzały, gliniany kubek, miedziany sztylet oraz ozdoby z miedzi.

     Wśród najciekawszych znalezisk GDDKiA wymieniła naczynia ceramiczne w Moczydle z wczesnej epoki brązu (ok. 2200-2000 p.n.e.). Sposób ich wykonania i zdobienia wskazują na wpływ kultury z obszaru stepów nadczarnomorskich. Na tym samym stanowisku znaleziono też wiele średniowiecznych zabytków, np. ostrogi jeźdźców z przełomu XIII i XIV wieku.

     W Tochołowie natrafiono na pozostałości zabudowy związanej z funkcjonującym do czasów potopu szwedzkiego folwarkiem Tęczyńskich. Archeolodzy odkryli tu fragmenty naczyń ceramicznych z XV-XVII wieku, bogaty zestaw wyrobów metalowych, w tym ozdobne aplikacje pasów, elementy uzbrojenia i wykonany z blachy brązowej kocioł o średnicy 40 cm. Znaleziono też monety szwedzkie z czasów potopu (1655-60).Wszystkie zabytki zostały zinwentaryzowane, poddane konserwacji i badaniom, a następnie przekazane Instytutowi Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.<      18,7-km fragment drogi ekspresowej S7 prowadzi od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów w Małopolsce. Łączny koszt całej inwestycji to 1,051 mld zł; otrzymała ona wsparcie ze środków UE.

Beata Kołodziej   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Nie da się zobaczyć mózgu człowieka, ale widać kiedy go brakuje.
(internet)
kwiecień  15  poniedziałek
[9.00]   (Proszowice)
konkurs "Oczarowani bajką" - etap gminy Proszowice
kwiecień  16  wtorek
kwiecień  17  środa
[16.00]   (Miechów)
bezpłatne szkolenie wstępne dla wolontariuszy
kwiecień  18  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
szczegóły
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ