facebook
Kalendarium niepodległości część XXXVII - istota podległości

    Dzisiaj jest sobota, 31 maja 2020 r.   (151 dzień roku) ; imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili +Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki); Dzień bez papierosa!!!    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   |   wiadomości z bibliotek   |   historia, pamięć   |   wiktoria 1920   | 
 Nieskończenie Niepodległa 
 | 

serwis IKP / kultura-oświata / Nieskończenie Niepodległa / Kalendarium niepodległości część XXXVII - istota podległości
O G Ł O S Z E N I A


Kalendarium niepodległości część XXXVII - istota podległości

odezwa studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 28 marca 1968 roku
(fot. Ośrodek KARTA)

Proszowice, 25-09-2018

Istota podległości. Wielka Improwizacja, mówiona przez Gustawa Holoubka, w Dziadach Adama Mickiewicza, staje się w środku "małej stabilizacji" głosem wolności. Partia komunistyczna rusza wobec kolejnych wyzwań: zdusza spektakl romantycznego poety, pacyfikuje studentów broniących wieszcza, definiuje "wywrotową, piątą kolumnę Żydów", mobilizuje Sowietów do zdławienia demokratyzującej się Czechosłowacji, miażdży bunt robotników, protestujących nie tylko przeciw podwyżce cen.

     Lata 1968-70 pozwalają społeczeństwu zrozumieć istotę Peerelu. PZPR, opierająca swą władzę na powszechnym konformizmie, objawia poprzez swoje brutalne reakcje charakter systemu. Szok Marca i Sierpnia 68 oraz Grudnia 70 definiuje kraj jako policyjno-militarną dyktaturę. Komuniści na razie konserwują swą władzę, lecz obywatele zaczynają rozumieć, na czym polega bezruch państwa.

Warszawa, marzec 1968 - transparenty wywieszone przez strajkujących studentów
(fot. Ośrodek KARTA)
Warszawa, marzec 1968 - tłum studentów przed wejściem do gmachu Politechniki Warszawskiej
(fot. Ośrodek KARTA)
Warszawa, marzec 1968 - plac przed Politechniką Warszawską podczas strajku studentów
(fot. Ośrodek KARTA)
Warszawa, marzec 1968 - student podczas wydarzeń marcowych
(fot. Ośrodek KARTA)
apel studentów łódzkich uczelni o poparcie z marca 1968
(fot. Ośrodek KARTA)

30 stycznia 1968 - po ostatnim spektaklu "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka w warszawskim Teatrze Narodowym kilkuset studentów przechodzi pod pomnik Adama Mickiewicza, protestując przeciwko cenzurze. Interweniuje milicja, rozpędza studentów pałkami i aresztuje kilkadziesiąt osób. Dwóch studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Adam Michnik i Henryk Szlajfer) zostają usunięci z uczelni.

Jerzy Zawieyski (pisarz) w dzienniku, o ostatnim przedstawieniu Dziadów: Salę zapełniło ponad 600 osób powyżej normalnej ilości miejsc. Manifestacje w czasie przedstawienia w różnych miejscach tekstu. Po przedstawieniu długie owacje i okrzyki: "Chcemy Dziadów! Precz z cenzurą!". Manifestacja przedostała się na ulicę. Studenci nieśli transparent z napisem: "Żądamy Dziadów!" [w rzeczywistości: "Żądamy dalszych przedstawień"]. Przed pomnikiem Mickiewicza złożyli ten transparent. Gdy manifestanci szli dalej w kierunku Nowego Światu, wozy milicyjne zagrodziły drogę - wiele osób zaaresztowano, ale po kilku godzinach wypuszczono.
Warszawa, 30 stycznia 1968

8 marca 1968 - początek Marca '68: na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się demonstracja studentów w obronie kolegów relegowanych z uczelni. Wiec zostaje zaatakowany przez ZOMO. W następnych dniach demonstracje odbywają się na kolejnych uczelniach, a później w innych miastach (15 marca w Gdańsku dochodzi do kilkugodzinnej walki). Manifestacjom młodzieży władze komunistyczne próbują przeciwstawić masowe wiece partyjne, na których nazywają demonstrantów "wichrzycielami" i szerzą antysemicką propagandę. Z PZPR zostaje wyrzuconych ponad 8 tysięcy członków, osoby oskarżone o syjonizm usuwane są także z SB, milicji, urzędów, wojska. W efekcie propagandy nienawiści z Polski wyjeżdża ponad 13 tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego.

Władysław Gomułka w przemówieniu do warszawskiego aktywu partyjnego: Nie można [...] pozwolić na to, aby w imię jakiejś abstrakcyjnej wolności i inscenizacyjnej dowolności przekształcać antycarskie ostrze Dziadów w oręż antyradziecki. [...] W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. [...] Otworzyliśmy szeroko nasze granice dla wszystkich, którzy nie chcieli być obywatelami naszego państwa i postanowili udać się do Izraela. Również dziś tym, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty.
Warszawa, 19 marca 1968

20 sierpnia 1968 - ZSRR i inni członkowie Układu Warszawskiego (Polska, Węgry, NRD i Bułgaria) dokonują inwazji na Czechosłowację. Interwencja jest reakcją na Praską Wiosnę, czyli liberalizację systemu politycznego w Czechosłowacji.

Ryszard Siwiec (księgowy) przed samospaleniem podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, w nagranym Posłaniu: Dzisiaj Wy wysyłacie czołgi na Czechosłowację za to tylko, że jej cały naród domaga się, o zgrozo, o hańbo wieczna dla XX wieku i dla Was - wolności słowa [...]. Hańba tego czynu pada czarnym cieniem na całą ludzkość.
Warszawa, 8 września 1968

14 grudnia 1970 - strajk robotników Stoczni Gdańskiej rozpoczyna falę protestów na Wybrzeżu znaną jako Grudzień '70. Manifestanci domagają się zniesienia podwyżek cen podstawowych produktów i zmian personalnych w kierownictwie partii. Władze nie podejmują rozmów z reprezentacją strajkujących. Demonstracje zostają krwawo stłumione przez milicję i wojsko, Gomułka nakazuje użycie broni palnej. Ponad 40 osób zostaje zabitych, ponad 1000 - rannych, 3 tysiące - pobitych i aresztowanych. Kryzys powoduje zmianę na stanowisku I sekretarza PZPR (Władysława Gomułkę zastępuje Edward Gierek).

Jerzy Giedroyc w liście do Leszka Kołakowskiego (filozofa): Sytuacja w kraju napełnia mnie coraz większym niepokojem, specjalnie jeśli idzie o inteligencję: w rezultacie tragicznego wstrząsu nie powstają żadne zalążki akcji. [...] Okazja niewykorzystana przeradza się nieuchronnie w klęskę.
Paryż, 14 kwietnia 1971

Praga, 21-28 sierpnia 1968 - ulica w dniach inwazji wojsk Układu Warszawskiego
(fot. Ośrodek KARTA)
Praga, 21-28 sierpnia 1968 - wiec pod pomnikiem św. Wacława podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego
(fot. Ośrodek KARTA)
lata 60, portret Ryszarda Siwca, który 8 września 1968 roku dokonał samospalenia w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji
(fot. Ośrodek KARTA)
Szczecin, 17 grudnia 1970 - czołgi pacyfikujące demonstrantów przed płonącym gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, widoczne napisy na transparentach: "Popieramy stoczniowców Gdańska (...) Stocznia Remontowa", "Klasa robotnicza całej Polski z nami"
(fot. Ośrodek KARTA)
Szczecin, 17 grudnia 1970 - ludzie zebrani przed spalonym gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy pl. Żołnierza Polskiego
(fot. KL / Ośrodek KARTA)
Szczecin, 22 grudnia 1970 - protesty robotnicze na Wybrzeżu, za ogrodzeniem widoczny napis "Żądamy usunięcia Cyrankiewicza i Moczara"
(fot. Ośrodek KARTA)


red.   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Odwaga to drabina, po której wspinają się wszystkie pozostałe cnoty.
(Luce)
maj  31  niedziela
czerwiec  1  poniedziałek
czerwiec  2  wtorek
czerwiec  3  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ