facebook
ZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek
Loading

    Dzisiaj jest środa, 17 stycznia 2018 r.   (17 dzień roku) ; imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   | 
 wiadomości z bibliotek 
 |   historia, pamięć   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / wiadomości z bibliotek / ZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKPZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek

(fot. nadesłane)

Proszowice, 10-03-2017

     Od jesieni ubiegłego roku w polskich szkołach realizowany jest wieloletni projekt rządowy - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". Do grupy beneficjentów w 2017 roku dołączył Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła otrzymała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 12 tys. zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to projekt, który ma na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły, realizujące kształcenie ogólne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Program zakłada zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, popularyzację systematycznego czytelnictwa wśród uczniów oraz współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

     W 2017 roku na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została przyznana kwota 2 563 876 zł. Na podstawie rekomendacji "Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych" Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 308 szkół. W gronie beneficjentów znalazł się Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła zakupi do biblioteki szkolnej nowości na kwotę 15 tys. zł (12 tys. ze budżetu wojewody, 3 tys. ze środków organu prowadzącego szkołę).

     W procesie wyboru książek do szkolnej książnicy uczestniczyć będą wszyscy uczniowie w ramach akcji "Bartoszaki wybierają książki". Propozycje tytułów zgłoszone przez młodzież posłużą do przygotowania listy zakupów, którą zaopiniuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Na liście nowości na pewno znajdą się propozycje e-booków.

     Zgłoszony przez szkołę wniosek zakłada realizację ciekawych inicjatyw promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. W każdej klasie zostanie zrealizowany, pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów, co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Z innych form popularyzujących czytelnictwo zaplanowano organizację różnorodnych konkursów czytelniczych, literackich, fotograficznych; udział w "Narodowym Czytaniu" i innych społecznych kampaniach czytelniczych; organizację w przestrzeni publicznej happeningów czytelniczych np. "Czytanie na trawie".

     Sercem każdej szkoły jest biblioteka, dzięki wzbogaceniu zbiorów o nowości jej atrakcyjność i prestiż wzrośnie jeszcze bardziej. Nowe, pachnące farbą drukarską książki z pewnością znajdą amatorów czytelniczej przygody oraz dostarczą wielu intelektualnych i emocjonalnych przeżyć.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Jeżeli naprawdę kocham jakąś osobę, kocham wszystkich, kocham świat, kocham życie.
(Erich Fromm)
styczeń  17  środa
styczeń  18  czwartek
styczeń  19  piątek
styczeń  20  sobota
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Czechy oczami studentów
[do 28.02.2018]    (Proszowice)
Plan kolędy 2017/2018 w parafii Proszowice
[od 27.12.2017 do 31.01.2018]


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowickiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki; 2016 Internetowy Kurier Proszowski
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ