Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)
    Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r.   (200 dzień roku) ; imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta +wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   różne RAS   |   porady, inf.   |   RAS-2   |   RAS-3   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej / Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)

(fot. zbiory autora)
Radziemice, 5-07-2016

Europejski kod Jednostki Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzeki Ścieklec: PLRW200062139289. Typ JCWP: Mała rzeka, wyżynna, węglanowa z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych.
 1. Nazewnictwo i dane ogólne rzeki Ścieklec opracowano na podstawie materiałów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

  Nazwa obiektu wodnego: Ścieklec
  Końcówka nazwy w dopełniaczu: Ścieklca
  Rodzaj obiektu wodnego: Rzeka
  Recypient: Szreniawa
  Współrzędne geograficzne: szerokość: 50°11'55"; długość: 20°18'27".

  Źródło: Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006r. Opracowane przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie standaryzacji nazw wodnych cieków, jak i wód stojących.

 2. Nazewnictwo i dane ogólne rzeki Ścieklec opracowane na podstawie Typologii abiotyczna rzek i jezior polskich.

  Jednostka Części Wód Powierzchniowych (JCWP), Europejski kod JWCP: PLRW200062139289.

  Nazwa Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JWCP): Ścieklec
  Lokalizacja: scalona część wód: GWO0215
  Region wodny: Górna Wisła
  Obszar dorzecza, Kod: 2000
  Nazwa dorzecza: Obszar dorzecza Wisły
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie
  Ekoregion wg. Kondrackiego: Równiny Centralne (14)
  Ekoregion wg. Illesa: Równiny Centralne (14)
  Typ JCWP: Mała rzeka wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)
  Status: Silne zmieniona część wód
  Ocena stanu: Zły
  Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: Zagrożona
  Derogacje: 4(4) - 1 (derogacje czasowe - brak możliwości technicznych)
  Uzasadnienie derogacji: Sposób użytkowania zasobów wód oraz konieczność zapewnienia ochrony przed powodzią uniemożliwia likwidację zabudowy cieków i ich udrożnienie przed 2012 r.

  Źródło: Typologia abiotyczna rzek i jezior polskich, [w] Projekt wytycznych dotyczących typologii wód powierzchniowych dla zlewni rzeki Bug, praca zbiorowa, Listopad 2007., s.12 i 13.

 3. Ocena wód rzeki Ścieklec pod względem wykorzystywani do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, opracowane na podstawie wytycznych dla województwa małopolskiego w 2012 roku.

  Nazwa JCWP: Ścieklec
  Kod JCWP: PLRW200062139289
  Rzeka: Ścieklec
  Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.): Makocice, km 3,7
  Kategoria jakości wód: A3
  Kategoria wód wg wskaźników Fizyko-chemicznych: A2-OWO, żelazo, mangan
  Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych (do poboru w wodę do spożycia) - T.
  Litera T - Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do spożycia.

 4. Weryfikacja typu wód według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie: Aktualizacja wykazu jcwp i scwp dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód., [w] Weryfikacja typologii wód oraz granic jednolitych części wód powierzchniowych. KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gliwice, Warszawa, październik 2014r.

  JCWP rzeczne przed weryfikacją, Nazwa - Ścieklec. Typ - 6
  JCWP rzeczne zweryfikowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Kraków. Typ - RW.
  Kod JCWP - 200062139289.
     Powyższa weryfikacja dotyczy określania typów jednolitych części wód powierzchniowych: rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych. Wyznaczono typy rzek według czterech kryteriów: 1. przynależności do ekoregionów przedstawionych na mapie A w Załączniku XI RDW, 2. wysokościowych (m n.p.m.): cieki górskie (>800 m), cieki wyżynne (200 - 800 m), cieki nizinne (10000 km2), 4. budowy geologicznej zlewni: wapienny, krzemianowy i ograniczy.      Wyodrębniono cztery kategorie w zależności od powierzchni zlewni: małe cieki (10-100 km2), małe rzeki (100-1000 km2), średnie rzeki (1000-10 000 km2) i wielkie rzeki (>10 000 km2). Powierzchnia zlewni Ścieklca mieści się w kategorii małe rzeki - wynosi 152,3 km2.

     Pod względem parametrów typologicznych, uwzględniając następujące czynniki: średni spadek koryta, forma i kształt koryta głównego rzeki, kształt doliny i średni skład podłoża Ścieklec zaliczony jest do rzek wyżynnych jako mała rzeka węglanowa.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Tańcz, zanim muzyka się skończy.
Żyj, zanim Twoje życie się skończy.
(cytaty bliskie sercu)
lipiec  18  czwartek
lipiec  19  piątek
lipiec  20  sobota
lipiec  21  niedziela
[9.00-14.00]   (Proszowice)
VIII. Festiwal "Święto Ogórka"
[14.00-19.00]   (Nowe Brzesko)
V. Piknik Ekologiczny
[16.00]   (Sudołek)
IV Małopolskie Święto Bobu
[16.00]   (Pobiednik Mały)
Pobiednicke Biegi 2024
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
szczegóły
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ