facebook
XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa

    Dzisiaj jest środa, 26 czerwca 2019 r.   (177 dzień roku) ; imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny Dzień Zapobiegania Narkomanii    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   Wł.Kowalski   |   p.zrzęda   |   H.Pomykalski   |   J.Bereza   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / z czego, tu się cieszyć? (proszowski zrzęda) / XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa

(fot. davidicke.pl)

Proszowice, 23-02-2014

     Myślę, że poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Proszowicach, która odbędzie się 24 lutego br. (jutro) od godz. 9.00 powinna zaciekawić WSZYSTKICH mieszkańców gminy. Szczególnie ciekawie zapowiada się podejmowanie uchwał dotyczących: wyprzedaży majątku gminy (punkt 4a) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025 (pkt. 4b).

     Pod informacją o Sesji dodałem też fragment wystąpienie pokontrolnego GiM Proszowice po kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z lipca zeszłego roku oraz odnośnik do pliku PDF z całym Wystąpieniem RIO. Dokładna lektura pisma z Izby powinna nam w miarę obiektywnie naświetlić sytuację finansową naszej gminy jaką zastali wówczas kontrolerzy, myślę, że ta sytuacja aktualnie nie jest wiele lepsza...

     Każdy może przyjść na Sesję i posłuchać jak nasi przedstawiciele starają się o poprawienie sytuacji budżetowej naszej gminy. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się stary żart (troszkę go zmieniłem, ale idea została): Panie, Panowie, rządy nasze doprowadziły nas na skraj przepaści, pora zrobić krok do przodu...

Zapraszam do zapoznania się dokumentem RIO!!!

     Może jednak warto wykorzystać obywatelskie prawo kontroli naszych przedstawicieli i przyjść obejrzeć jak prezentują się oni przy wypełnianiu mandatu, który otrzymali od nas 4 lata wstecz. Jesienią tego roku znowu będziemy wybierali "nowych przedstawicieli" albo "starych", przyjrzyjmy się tym, którzy aktualnie odpowiadają za to jak wygląda nasza gmina.

     Posiedzenie Rady jak zwykle odbędzie się w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. Poniżej planowany porządek obrad:
 1. Uchwalenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025,
  3. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żębocinie,
  4. upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych,
  5. uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji RM w Proszowicach.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.
Wystąpienie pokontrolne GiM Proszowice kontrola kompleksowa (fragment):

...Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), przeprowadziła kontrolę kompleksową Gminy i Miasta Proszowice, w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2011-2012 i w 2013 r., do dnia kontroli.

     W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli, którego podpisania odmówił Zastępca Burmistrza i Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Proszowice w dniu 15 maja 2013 r., przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

     Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 • niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-6/09 z dnia 04.05.2009 r., w zakresie:
  • regulowania zobowiązań finansowych w terminach ich wymagalności wskazanych w zawartych umowach lub w wystawionych fakturach,
  • zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki z uwzględnieniem wcześniej poniesionych wydatków lub zaciągniętych zobowiązań oraz w granicach udzielonych przez Radę Miejską w Proszowicach upoważnień w tym zakresie,
  • ścisłego przestrzegania zasad gospodarki finansowej ustalonych w ustawie o finansach publicznych, w myśl których, dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień w sposób oszczędny i celowy,
  • ujmowania dotacji w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • składania oświadczeń przez osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy i Miasta...
Pismo RIO w załączniku poniżej:

(TUTAJ )


proszowski zrzęda   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Najlepszym sposobem, by zrealizować własne sny, jest się obudzić.
(Paul Valery)
czerwiec  26  środa
czerwiec  27  czwartek
czerwiec  28  piątek
czerwiec  29  sobota
[10.00-21.00]   (Ostrów)
"Podaruj kropelkę siebie" - Ogród pełen lawendy
[16.00]   (Skalbmierz)
Rodzinny piknik strażacki
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ