facebook
XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa

    Dzisiaj jest środa, 20 marca 2019 r.   (79 dzień roku) ; imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego Początek astronomicznej wiosny; Ś. Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   M.Fatyga   |   Wł.Kowalski   |   p.zrzęda   |   H.Pomykalski   |   J.Bereza   |   Z.Grzyb   |   Z.Kuliś - Franek II...   |   W.Nowiński - wrześniowe...  |   M.Prüffer - paragrafy...   | 

serwis IKP / działy autorskie / z czego, tu się cieszyć? (proszowski zrzęda) / XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


XLI Sesja RM w Proszowicach - zapraszam i namawiam mieszkańców do uczestnictwa

(fot. davidicke.pl)

Proszowice, 23-02-2014

     Myślę, że poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Proszowicach, która odbędzie się 24 lutego br. (jutro) od godz. 9.00 powinna zaciekawić WSZYSTKICH mieszkańców gminy. Szczególnie ciekawie zapowiada się podejmowanie uchwał dotyczących: wyprzedaży majątku gminy (punkt 4a) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025 (pkt. 4b).

     Pod informacją o Sesji dodałem też fragment wystąpienie pokontrolnego GiM Proszowice po kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z lipca zeszłego roku oraz odnośnik do pliku PDF z całym Wystąpieniem RIO. Dokładna lektura pisma z Izby powinna nam w miarę obiektywnie naświetlić sytuację finansową naszej gminy jaką zastali wówczas kontrolerzy, myślę, że ta sytuacja aktualnie nie jest wiele lepsza...

     Każdy może przyjść na Sesję i posłuchać jak nasi przedstawiciele starają się o poprawienie sytuacji budżetowej naszej gminy. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się stary żart (troszkę go zmieniłem, ale idea została): Panie, Panowie, rządy nasze doprowadziły nas na skraj przepaści, pora zrobić krok do przodu...

Zapraszam do zapoznania się dokumentem RIO!!!

     Może jednak warto wykorzystać obywatelskie prawo kontroli naszych przedstawicieli i przyjść obejrzeć jak prezentują się oni przy wypełnianiu mandatu, który otrzymali od nas 4 lata wstecz. Jesienią tego roku znowu będziemy wybierali "nowych przedstawicieli" albo "starych", przyjrzyjmy się tym, którzy aktualnie odpowiadają za to jak wygląda nasza gmina.

     Posiedzenie Rady jak zwykle odbędzie się w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. Poniżej planowany porządek obrad:
 1. Uchwalenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2014-2025,
  3. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żębocinie,
  4. upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych,
  5. uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji RM w Proszowicach.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.
Wystąpienie pokontrolne GiM Proszowice kontrola kompleksowa (fragment):

...Uprzejmie informuję Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), przeprowadziła kontrolę kompleksową Gminy i Miasta Proszowice, w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2011-2012 i w 2013 r., do dnia kontroli.

     W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli, którego podpisania odmówił Zastępca Burmistrza i Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Proszowice w dniu 15 maja 2013 r., przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

     Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 • niepełne wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-6/09 z dnia 04.05.2009 r., w zakresie:
  • regulowania zobowiązań finansowych w terminach ich wymagalności wskazanych w zawartych umowach lub w wystawionych fakturach,
  • zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym jednostki z uwzględnieniem wcześniej poniesionych wydatków lub zaciągniętych zobowiązań oraz w granicach udzielonych przez Radę Miejską w Proszowicach upoważnień w tym zakresie,
  • ścisłego przestrzegania zasad gospodarki finansowej ustalonych w ustawie o finansach publicznych, w myśl których, dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień w sposób oszczędny i celowy,
  • ujmowania dotacji w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • składania oświadczeń przez osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Burmistrz Gminy i Miasta...
Pismo RIO w załączniku poniżej:

(TUTAJ )


proszowski zrzęda   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
marzec  20  środa
[17.00]   (Proszowice - UGiM)
program "Czyste powietrze" - spotkanie grupowe
marzec  21  czwartek
marzec  22  piątek
marzec  23  sobota
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Peru to nie tylko Machu Picchu
[do 30 kwietnia]    (PiMBP Proszowice)
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ