W Skalbmierzu upamiętniono poległych i pomordowanych 5 sierpnia 1944 roku

(fot. źródła)

Skalbmierz, 8-08-2022

     W piątkowych (5 sierpnia br.), obchodach 78. rocznicy tego tragicznego wydarzenia (pacyfikacji miasta z 5 sierpnia 1944 roku) wzięły udział: władze gminy, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Kazimierskiego, burmistrz Miasta i Gminy Proszowice, delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Krakowa, koło Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Kazimierzy Wielkiej i Miechowa, przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, członkowie Związku Strzeleckiego "Niepodległość", a także działacze ludowi, społeczności skalbmierskich szkół, druhny i druhowie strażacy, koła gospodyń wiejskich, seniorzy, przedstawiciele skalbmierskiego koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Senior +, a także rodziny poległych i pomordowanych, potomkowie obrońców Skalbmierza oraz mieszkańcy.

(fot. źródła)

     Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem Ofiar Pacyfikacji oddając hołd ofiarom sierpnia 1944 roku. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na uroczystą mszę świętą do skalbmierskiej świątyni. Po niej delegacje udały się na cmentarz parafialny, by oddać cześć poległym i wszystkim ofiarom spoczywającym na terenie kwatery wojennej.

     Tam uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia biało-białoczerwonej flagi na 12-metrowy maszt. Na koniec uroczystości i po przemarszu na Rynek miasta w Klubie Senior+ otwarta została wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Dla Skalbmierza, a odwołująca się w swej tematyce do wydarzeń sprzed 78 lat.

(fot. źródła)

     Przedstawiciele Zarządu Miasta Skalbmierz oraz delegacja Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu na czele z burmistrzem złożyli również tradycyjnie kwiaty przed kamiennym krzyżem z figurami świętej Rozalii i świętego Rocha w centrum miasta.

     Władze Skalbmierza dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości, delegacjom, gościom, którzy mimo upału wzięli udział w obchodach i godnie uczcili 78. rocznicę pacyfikacji. Słowa podziękowania kierują także w stronę członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu oraz zespołu mażoretkowego "Rytm", Adamowi Jakubasowi i Andrzejowi Śmiechowi za symboliczne wypuszczenie 102 gołębi.

(fot. źródła)


red.   

źródła: Miasto i Gmina Skalbmierz

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20220808skalbmierz/art.php