Rzeczpospolita Partyzancka - pamiętali!

na cmentarzu w Nowym Korczynie
(zbiory autora)
dzwonnica przy kościele w Nowym Korczynie, z której 25 lipca 1944 przeprowadzono atak na budynek żandarmerii niemieckiej
(zbiory autora)

Proszowice, 3-08-2020

     25 i 27 lipca grupa kilku osób reprezentujących Zrzeszenie ,,Wolność i Niezawisłość" Obszaru Południowego oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu ,,Maria" 106 DP odwiedziła miejsca pamięci działań zbrojnych w ramach Rzeczpospolitej Partyzanckie 1944.

     Przed wyjazdem wysłaliśmy maile do władz miast: Nowe Brzesko, Koszyce, Opatowiec i Nowy Korczyn z opisanymi tam działaniami zbrojnymi Armii Krajowej w lipcu 1944 posługując się tekstami zamieszczonymi w IKP. Spowodowało to umieszczenie tych informacji na stronach internetowych w Nowym Brzesku, Opatowcu i Nowym Korczynie, do dziś jest już kilkaset odwiedzin tych newsów opisu tych walk. Ponadto w mieście Opatowiec zostaliśmy przyjęci przez burmistrza Sławomira Kowalczyka.

     Zauważyliśmy też, że przed pomnikami i na cmentarzach Nowego Brzeska, Hebdowa, Opatowca i Nowego Korczyna miejscowe władze zadbały o upamiętnienie tych wydarzeń. W Opatowcu była w tej intencji odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła o godz. 8.00.

     Na cmentarzach w Opatowcu i Nowym Korczynie oraz przed pomnikami w Nowym Brzesku, Hebdowie, Koszycach i Nowym Korczynie odmówiliśmy modlitwy za poległych i zmarłych uczestników tych wydarzeń oraz zapaliliśmy znicze pamięci.

     Otrzymaliśmy wiele wyrazów wsparcia naszej inicjatywy od członków naszych organizacji i sympatyków, w tym od wnuka gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego ps. Tysiąc, płk. Józefa Żelaśkiewicza żołnierza AK i prezesa SŻAK Ryszarda Chećki.

W historycznej wyprawie brali udział: Krystyna Jakimek, Urszula Frąckowiak, Jerzy Wojciech Bukowski z żoną Wanda, Eugeniusz Lacek, Małgorzata i Jacek Janiec.

Jacek Janiec   

cmentarza w Opatowcu
(zbiory autora)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20200803jacek_szlakiem/art.php