Uroczystości rocznicowe w Sielcu i Kazimierzy Wielkiej

uczestnicy uroczystości w Sielcu (fot. zbiory autora)
wiązankę kwiatów składa dyr. szkoły Piotr Bińkowski (fot. zbiory autora)


Kazimierza Wielka, 31-07-2018

     Uroczyste spotkanie odbyło się 26 lipca przed kapliczką w Sielcu Kolonii na której jest wmurowana tablica pamiątkowa ku czci poległych w walce o wyzwolenie tego regionu z hitlerowskim okupantem. Przybyło na nią wiele osób ze Skalbmierza i okolicznych miejscowości.

     Byli członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Kazimierzy wielkiej z przewodniczącym oraz członkiem Zarządu Głównego SŻAK w Krakowie Józefem Belskim i wiele innych osobistości. Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza kanonika proboszcza parafii Skalbmierz kapelana służb mundurowych w powiecie kazimierskim Mariana Fatygę, który wygłosił również patriotyczną homilię.

Siedemdziesiąt cztery lata temu tu na tych polach rozegrała się krwawa bitwa aby powstrzymać wroga. W walce z okupantem ginęli nasi rodacy, znajomi i krewni. Dlatego tu pod tą kapliczką spotykamy się corocznie aby podtrzymywać pamięć o nich. Ta kapliczka i nie tylko ta jest symbolem naszego chrześcijaństwa, naszej wiary.

Sielec, przemawia Andrzej Bienias (fot. zbiory autora)
Sielec, poczet sztandarowy (fot. zbiory autora)

     Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Józef Belski - przewodniczący kazimierskiego Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK i Andrzej Bienias zastępca przewodniczącego tego Koła.

     Jako, że w tym roku obchodzimy również 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Andrzej Bienias odczytał wiersz Zdzisława Kulisia specjalnie napisany na tą Rocznicę pt. NARODZONA NA NOWO. Zebrani wiersz nagrodzili brawami, a niektórzy prosili chociażby o jeden jego egzemplarz.

Kazimierza Wielka, przemawia Józef Belski (fot. zbiory autora)
grupa działaczy w oczekiwaniu na złożenie kwiatów (fot. zbiory autora)

kwiaty składa starosta Jan Nowak (fot. zbiory autora)
prezes Józef Belski (fot. zbiory autora)

     Były poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Kazimierzy Wielkiej i Związku Harcerstwa Polskiego ze Szkoły w Skalbmierzu. Na koniec uroczystości została złożona wiązanka kwiatów przez dyrektora szkoły w Skalbmierzu Piotra Binkowskiego, a uczestniczący w spotkaniu wierni odśpiewali ROTĘ.

     Dwudziestego siódmego lipca minęła kolejna rocznica rozbrojenia Niemców i Ukraińców, którzy w czasie wojny okupowali Szkołę Podstawową nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Powstała Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka. Dla uczczenia tych wydarzeń w niedzielę 29 lipca w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej została odprawiona Msza Święta, a pod tablicą pamiątkową na Szkole Nr.1 złożono kwiaty.

     Przemówienie wprowadzające wygłosił Prezes Koła SŻAK w Kazimierzy Wielkiej i zarazem członek Zarządu Głównego SŻAK W Krakowie Józef Belski i jego zastępca Andrzej Bienias. Następnie głos zabrali : starosta kazimierski Jan Nowak, prezes PIS w Kazimierzy Wielkiej Jarosław Miszczyk, Tadeusz Podkowa i Zbigniew Pogoda.

     Po przemówieniach złożono piękne wiązanki kwiatów, a składającymi byli: prezes Koła SŻAK Józef Belski, starosta kazimierski Jan Nowak, zastępca Burmistrza Rafał Maderak, przedstawiciel PIS w Kazimierzy Wielkiej Jarosław Miszczyk, Tadeusz Podkowa.

     Złożeniem wieńców zakończyła się kolejna uroczystość pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłataja w Kazimierzy Wielkiej.

Zdzisław Kuliś   

poczet sztandarowy w Kazimierzy Wielkiej (fot. zbiory autora)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20180731kw_uroczystosci/art.php