Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej

prezes Józef Belski otwiera zebranie (fot. Zdzisław Kuliś)

Kazimierza Wielka, 8-01-2018

     5 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej, na którym między innymi podsumowano miniony rok. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Bieniasa zastępcę Koła SŻAK.

Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 złożył prezes Józef Belski, który powiedział między innymi:
  • członkowie Koła wraz ze sztandarem uczestniczą w obchodach świąt państwowych oraz uroczystościach katyńskich. Koło corocznie jest współorganizatorem uroczystości rocznicowych upamiętniających walki AK na Ziemi Kazimierskiej.
  • 26 lipca w Sielcu Biskupim, gdzie w 1944 roku rozbito kolumnę żandarmerii niemieckiej,
  • 27 lipca przed tablicą pamiątkową przed Szkołą Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, gdzie rozbrojono żandarmerię ukraińską,
  • 5 sierpnia wspólnie z władzami Skalbmierza uczestniczy w kolejnych rocznicach pacyfikacji.
  • Koło w ramach popularyzacji tradycji AK współpracuje ze szkołami, a szczególnie z Zespołem Szkół w Odonowie, gdzie przechowywany jest sztandar, a uczniowie klas mundurowych tworzą poczet sztandarowy.
  • Koło współpracuje z Kołem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH, a także z Kołem nr 11 Związku Żołnierzy WP, z którym wspólnie organizuje wycieczki po miejscach walk i męczeństwa na Ponidziu.
  • Koło zrzesza nielicznych już kombatantów AK, a także podopiecznych z rodzin AK-owców oraz członków wspierających, którymi są synowie i wnuki żołnierzy AK, a także wszystkich, którym bliskie są tradycje i ideały, o które walczyła AK.
dyskusja (fot. Zdzisław Kuliś)

Z kolei ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący Waldemar Pietroń, po czym nastąpiła dyskusja.

     Dyskusję nad sprawozdaniem zdominowała sprawa budowy pomnika, a właściwie miejsce na którym ów pomnik miałby stanąć. W podjętej uchwale do dalszego działania Koła najważniejszym zadaniem na najbliższy rok założono sobie wybudowanie pomnika Bohaterom Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej według projektu prof. Cęckiewicza, która to budowa jest przekładana z roku na rok od pięciu lat.

     Mamy nadzieję, że tym razem władze gminne i powiatowe dołożą wszelkich starań w tym kierunku i jego budowa będzie sfinalizowana w roku bieżącym. Ostatnio sprawa budowy tegoż pomnika posunęła się do przodu o tyle, że władze gminy wskazały lokalizację pomnika, a rada gminy podjęła w tym celu stosowną uchwałę. Należy dodać, że miejsce na skwerku przy popiersiu Tadeusza Kościuszki na którym w początkowej fazie planów jego budowy miał stanąć, już jest nieaktualne. Nowym natomiast miejscem i chyba już ostatecznym jest dość duży skwer pomiędzy bankiem PKO, spółdzielczym i pocztą na ulicy 1.Maja.

     Należy nadmienić, że wszyscy obecni członkowie Koła poparli decyzję Rady Gminy, a także i to, że Gmina na początek zadeklarowała 30.000 złotych na ten cel. Prowadzącym inwestycję będzie Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, który otworzy odpowiednie konto inwestycyjne na które wszyscy darczyńcy będą mogli wpłacać sumy pieniężne. Uczestniczący w końcowej fazie zebrania Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch potwierdził dołożenie wszelkich starań, aby ta inwestycja została w jak najkrótszym czasie zrealizowana.

życzenia noworoczne (fot. Zdzisław Kuliś)
przy stole (fot. Zdzisław Kuliś)

     Zebranie zakończyło się okolicznościowym opłatkiem, w którym uczestniczyli również burmistrz Adam Bodzioch, przewodniczący Rady Powiatu pan Augustyn, radny Rady Powiatu Jacek Koziński, prezes Koła ŻWP ppłk Tadeusz Podkowa i wiele innych osobistości popierających tą ideę.

Zdzisław Kuliś   

na tym skwerze powstanie pomnik Bohaterom Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (fot. Zdzisław Kuliś)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20180108kw_walne/art.php