Uczczono żołnierzy "sto szóstej" medalami i wspomnieniami

(fot. Henryk Pomykalski)
(fot. zbiory IKP)

Kraków, 6-10-2017

     Wczoraj w krakowskim Muzeum Armii Krajowej uczczono pamięć o żołnierzach 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej (głównej jednostki wojskowej działającej na obszarze Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944) oraz 110 rocznicę urodzin jej dowódcy gen. Michała Nieczuja-Ostrowskiego. Zorganizowane w tym dniu (od godziny 11.00) sympozjum historyczne Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej, mocno podkreśliło znaczenie i bohaterstwo żołnierzy i żołnierek biorących udział w walce z niemieckim okupantem na terenie ówczesnych powiatów: miechowskiego, olkuskiego i pińczowskiego.

     Wygłoszone, dobrze przygotowane referaty i komunikaty przybliżyły uczestnikom konferencji klimat i wydarzenia tamtego strasznego okresu i czasów nie mniej tragicznych, które nastąpiły po "wyzwoleniu" kraju przez wojska sowieckie. Troszkę martwiła nieobecność ważnych przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, ale widocznie uznali oni, że bohaterskie czyny żołnierzy Armii Krajowej z czasów okupacji... - A SZKODA, prawdziwą historię dobrze jest poznać, najlepiej od tych, którzy ją tworzyli, a nie interpretują teraz.

wręczenie odznaczeń "Pro Patria" (fot. Henryk Pomykalski)
płk Andrzej Marciniak (z prawej) wygłasza referat (fot. Henryk Pomykalski)
ks. prof. Józef Marecki (fot. Henryk Pomykalski)
dr Stanisław Piwowarski (fot. Henryk Pomykalski)
ppłk Józef Żelaśkiewicz (fot. Henryk Pomykalski)
     Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru "sto szóstej" do auli muzeum, w której odbywało się spotkanie, i odśpiewaniem hymnu Polski. Prowadzący sympozjum ppłk Józef Żelaśkiewicz i dr Stanisław Piwowarski przywitali przybyłych kombatantów i zaproszonych gości.

     Pierwszym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń "Pro Patria" p.Stanisławowi i trójce kombatantów. Po tej uroczystości na sali zaczęła "królować" wiedza i wspomnienia.

     Referat, Inspektorat Miechów ZWZ-AK, jego czołowe postacie i wielkie jednostki bojowe (106 DP i KBKZmot), wygłosił płk dypl. art. Andrzej Marciniak. W drugim, W służbie Bogu i Ojczyźnie ks. prof. Józef Marecki przybliżył nam postać gen. bryg. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski ps. Tysiąc.

     Po krótkiej przerwie, "dla pokrzepienie ciała", dr Stanisław Piwowarski wygłosił referat Rzeczypospolita Kazimiersko-Proszowicka i sancygniowski etap walki partyzanckiej (lipiec listopad 1944). Natomiast ppłk Józef Żelaśkiewicz ps. Jaszko, Orlik, odczytał referat Walka zbrojna i przykłady akcji bojowych w Inspektoracie AK "Maria" w latach 1943 - 1944.

     Po referatach p.Marcin Florek i p.Mateusz Gawlik wygłosili krótkie komunikaty. Notyfikacja p.Marcina miała temat Represje sowieckiej i rodzimej bezpieki oraz sfingowane procesy wobec oficerów i żołnierzy 106 Dywizji Piechoty "Dom" i Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" Armii Krajowej, natomiast p.Mateusza Spuścizna gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego w zbiorach Muzeum Armii Krajowej.

     Po takiej dawce wiedzy i wyprowadzeniu sztandaru, uczestnicy sympozjum jeszcze długo dzielili się między sobą, przy kawie i ciastkach, uwagami o konferencji i wspominali dawne czasy.

     Była to naprawdę potężna dawka wiedzy historycznej o naszym regionie i lekcja prawdziwego patriotyzmu dowiedzionego krwią i potem naszych poprzedników. Dobrze, że nasi przedstawiciele; członkowie Stowarzyszenia "Gniazdo-Ziemia Proszowicka" oraz burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, brali w tym udział.

Andrzej Solarz   

(fot. Henryk Pomykalski)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20171006sypozjum/art.php