Rocznica RP1944 w Kazimierzy Wielkiej

starosta Jan Nowak przed złożeniem kwiatów, z prawej Józefa Miszczyk (fot. Zdzisław Kuliś)
przemawia Józef Belski (fot. Zdzisław Kuliś)

Kazimierza Wielka, 1-08-2017

     Uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się w niedzielę dniu 30 lipca br. w Kazimierzy Wielkiej. O godzinie 10.30 - odprawiona została msza Święta w kościele parafialnym Podwyższenia Świętego Krzyża, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Mularz. We mszy uczestniczyła młodzież z Ukrainy, a kilka uczennic zaśpiewała piękne pieśni kościelne i polskie i Ukraińskie piosenki.

     Po mszy natomiast złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1. Tym samym oddano cześć żołnierzom, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny. Na uroczystości obecny był starosta kazimierski Jan Nowak oraz trzyosobowa grupa z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa w osobach: Krystyna Dąbrowska - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Żołnierzy A.K. Kraków, Józefa Miszczyk - skarbnik, Ryszard Chećko - członek zarządu.

     Przemówienie wprowadzające wygłosił prezes Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Józef Belski nawiązując do historii powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Po przemówieniu kwiaty złożyli: starosta kazimierski Jan Nowak, w imieniu burmistrza Kazimierzy Wielkiej Robert Płaszewski oraz w imieniu kazimierskiego Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK Andrzej Bienias - zastępca przewodniczącego z Kazimierzem Domagałą, w imieniu Związku Emerytów Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Podkowa z Czesławem Karbowniczkiem oraz trzy osobowa grupa z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa. W uroczystości uczestniczył sztandar SŻAK.

wiązankę kwiatów składa delegacja z Zarz .Gł. Stow. AK z Krakowa (fot. Zdzisław Kuliś)
Andrzej Bienias i Kazimierz Domagała (fot. Zdzisław Kuliś)
Tadeusz Podkowa i Czesław Karbowniczek (fot. Zdzisław Kuliś)

     W tym miejscu wspomnę, że pięć lat temu napisałem patriotyczny wiersz pt. Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka dla uczczenia kolejnej rocznicy powstania w/w Rzeczpospolitej. Wiersz ten nawiązuje do historii i okoliczności jej powstania. Jest on jednym z nielicznych wspomnień napisanych wierszem opiewający bohaterską walkę Żołnierzy Armii Krajowej na naszym terenie i świadectwem powstania naszej MAŁEJ OJCZYZNY, tej Ojczyzny, której jestem miłośnikiem, co wyrażam w licznych wierszach, których pisanie jest moim zamiłowaniem. Wiersz w załączeniu.

     Następnie delegacja w składzie 6 osób: Józef Belski, Andrzej Bienias, Robert Płaszewski, Kazimierz Domagała, Roma Sikorska i Zdzisław Kuliś pojechała do wsi Słonowice, aby tam na mogile znajdującej się wśród pól w otoczeniu czterech wiekowych drzew i figury Pana Jezusa Frasobliwego złożyć kwiaty. Poległym jest tam Kazimierz Basiura ps. Jeleń lat 22. Kapr. podch. 106 dyw. piech. AK. Poległ 6.I.1945 roku. Trochę później pojechała tam też trzy osobowa delegacja z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa, która również złożyła kwiaty. Na koniec spotkaliśmy się na skromnym poczęstunku, a po tym rozjechaliśmy się do domów.
wiązankę kwiatów składa delegacja członków Koła Stowarzyszenia AK z Kazimierzy Wielkiej na mogile Kazimierza Basiury w Słonowicach (fot. Zdzisław Kuliś)


Zdzisław Kuliś   

Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka

Kiedy nastał lata miesiąc drugi
I kłosy zbóż prawie już dojrzały,
Trwał wojny kolejny rok długi,
Gdy wojska wroga zajęły kraj cały.

Dla miasta Kazimierzy Wielkiej
I wszystkich mieszkańców jego,
To rocznica akcji zwycięskiej,
Lipca dwudziestego siódmego.

Gdy Niemcy w popłochu uciekali,
Obawiając się ataku podziemia,
W szkole Ukraińcy pozostali,
Nie kryjąc swego uzbrojenia.

Trzeba było wroga wypędzić,
Tak by nie oddać strzału żadnego.
Przy tym swoich ludzi oszczędzić
I sierżant "Odwet" dokonał tego.

W tym dniu Kazimierza Wolną została,
Wraz z radościami i smutkami swymi.
To cukrowniana miejscowość mała,
Jeszcze jeden skrawek Polskiej Ziemi.

Zaczęły jawnie działać urzędy wojskowe
I instytucje administracji publicznej.
Na budynkach wywieszono flagi narodowe.
Uruchomiono punkty sprzedaży detalicznej.

Tutaj wolna Rzeczpospolita powstała
Kazimierską Stolicą Sił Powstańczych nazwana,
A, że najsilniejszy ośrodek dyspozycyjny miała,
Kazimiersko - Proszowicką Rzeczpospolitą została.

Zdzisław Kuliś, Donosy lipiec 2012

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20170801kw/art.php