Pamiętajmy o Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944

(fot. ikp)

Proszowice, 15-06-2016

     Trwająca już prawie pięć lat niemiecka okupacja, gdzie codziennością były prześladowania, wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, pacyfikowanie wsi, mordowanie ludzi, nieuchronnie musiały spowodować eksplozję WOLNOŚCI.

     Młodzi ludzie, ale także ci bardziej doświadczeni bez względu na płeć i pochodzenie, praktycznie zaraz po przegranej wrześniowej wojnie obronnej 1939 przystąpili do organizowania podziemia niepodległościowego.

     W lipcu 1944 roku struktury te, także na Ziemi Proszowskiej, były bardzo mocne, oddziały partyzanckie wielokrotnie potykały się z Niemcami. Wojska sowieckie przekroczyły granice Polski i szybko zbliżały się do obszaru działania Inspektoratu AK o kryptonimie "Maria". Na terenie działania Inspektoratu (ówczesny powiat miechowski, pińczowski i olkuski) trwały przygotowania do akcji "Burza". Oddziały działające w strukturach "Marii", zostały przeorganizowane, powstała 106 Dywizja Piechoty Armii Krajowej, a jej dowódcą został major Bolesław Nieczuja - Ostrowski (dowódca Inspektoratu "Maria").

     Dotychczas rozproszone i zakonspirowane oddziały rozpoczęły koncentrację, magazyny broni zostały opróżnione, broń została przydzielona żołnierzom (niestety tylko nielicznym). Żołnierze zaczęli występować jawnie jako przedstawiciele Polskich Sił Zbrojnych, został ogłoszony "stan czuwania".

Nagromadzona przez pięć tragicznych lat nienawiść do okupanta, musiała w takich warunkach wybuchnąć i tak się stało.

     W lipcu na terenie "Marii" powstała Rzeczpospolita Partyzancka 1944. Enklawa wolności w dorzeczach Szreniawy, Nidzicy, Nidy i Wisły, ze strukturami wolnego państwa, wojskiem, pocztą, władzą cywilną - powiało tak długo oczekiwaną swobodą. Przetrwała kilkanaście dni ale BYŁA!

     Zbliża się kolejna rocznica (72.) tego bezprecedensowego wydarzenia w skali regionu, a nawet Polski. Jest to doskonały powód, aby przypomnieć sylwetki niektórych uczestników tamtych czasów, kilka ważnych wydarzeń, planujemy stworzyć kalendarium Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 i wydarzeń wcześniejszych oraz późniejszych związanych ze zrywem niepodległościowym. Może nasi czytelnicy podzielą się materiałami i wiedzą o..., "Rzeczpospolitej chwilowej", jak określił ją Andrzej Braun.

ZACZYNAMY WKRÓTCE!Andrzej Solarz   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20160615rp44/art.php