Uczczenie 71. rocznicy RP 1944 w Kazimierzy Wielkiej

Józef Belski, Andrzej Bienias i Władysław Ryba składają wiązanki kwiatów (fot. Zdzisław Kuliś)
poczty sztandarowe (fot. Zdzisław Kuliś)

Kazimierza Wielka, Sielec, 28-07-2015

     Symboliczna uroczystość odbyła się 26 lipca w 71. rocznicę powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej. O godzinie 10.30 odprawiona została msza Święta w kościele parafialnym Podwyższenia Świętego Krzyża, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Mularz. Po mszy złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1. Tym samym oddano cześć żołnierzom, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny.

     Kwiaty złożyli zastępca burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasz Maderak wraz z Moniką Szaleniec - dyrektorem Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Robertem Szaleniec - radnym gminy Kazimierza Wielka oraz Józef Belski przewodniczący kazimierskiego Koła Stowarzyszenia Żołnierzy A.K. wraz z Andrzejem Bieniasem - zastępcą przewodniczącego i Władysławem Rybą - skarbnikiem.

     Bardzo uroczyste spotkanie odbyło się o godzinie 18- tej przed kapliczką w Sielcu Kolonii na której jest wmurowana tablica pamiątkowa ku czci poległych w walce o wyzwolenie tego regionu z hitlerowskim okupantem. Przybyło na nią wiele osób ze Skalbmierza i okolicznych miejscowości. Byli członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Kazimierzy wielkiej z przewodniczącym Józefem Belskim, członkowie Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemi Proszowicka" z Proszowic z wiceprzewodniczącym Rafałem Chmielą i wiele innych osobistości.

uczestnicy uroczystości (fot. Zdzisław Kuliś)
ksiądz kanonik Marian Fatyga wygłasza homilię (fot. Zdzisław Kuliś)
przemawia Henryk Pomykalski, obok Piotr Binkowski (fot. Zdzisław Kuliś)
Rafał Chmiela i Zbigniew Jeleń składają kwiaty (fot. Zdzisław Kuliś)
     Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza kanonika proboszcza parafii Skalbmierz Mariana Fatygę, który wygłosił bardzo patriotyczną i pouczającą homilię. Siedemdziesiąt jeden lat temu tu na tych polach rozegrała się krwawa bitwa aby powstrzymać wroga. W walce z okupantem ginęli nasi rodacy, znajomi i krewni - mówił ksiądz proboszcz. - Dlatego tu pod tą kapliczką spotykamy się corocznie aby podtrzymywać pamięć o nich. Ta kapliczka i nie tylko ta jest symbolem naszego chrześcijaństwa, naszej wiary.

     Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Józef Belski - przewodniczący kazimierskiego Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK, Piotr Binkowski - dyrektor Gimnazjum w Skalbmierzu oraz Henryk Pomykalski historyk z Proszowic (członek Stowarzyszenia "Gniazdo - ZP"), były dyrektor Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Głos zabrał również sekretarz Miasta i Gminy w Skalbmierzu Mirosław Magnes, który między innymi w ciepłych słowach powitał zebranych i podziękował za tak liczne przybycie. Były też poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Kazimierzy Wielkiej i Szkoły w Skalbmierzu.

     Na koniec uroczystości zostały złożone wiązanki kwiatów, które złożyli: sekretarz Miasta i Gminy Skalbmierz- Mirosław Magnes, dyrektor Gimnazjum Piotr Binkowski od szkół i nauczycieli, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasz Maderak oraz przedstawiciele proszowickiego Stowarzyszenia - Rafał Chmiela i Zbigniew Jeleń.

Po uroczystości dla chętnych było spotkanie w kawiarence przy parafialnej w Skalbmierzu przy kiełbasce z grilla i kawie.

Zdzisław Kuliś   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20150728sielec/art.php