Laureaci konkursu IKP - test 07

(fot. ikp)

Proszowice, 27-08-2014

     W teście nr 7 po raz pierwszy mieliśmy nadmiar informacji, które uczestnicy zabawy przekazali nam. W pytaniu drugim chodziło nam między innymi o podanie dowódcy 106 DP AK "Dom" i KBKZ "Bank" a nie wszystkich dowódców, którzy w tych jednostkach działali, na szczęście Ci, którzy zasypali nas informacjami o członkach sztabów i dowódcach niższego szczebla nie zapomnieli podać także nazwisk: Bolesław Nieczuja i Edward Kleszczyński.

     Z pytaniem trzecim, o różne nazwy Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej), dzięki miłości prawie każdej większej miejscowości RP 1944 do posiadania swojej unikatowej nazwy, nie było żadnych problemów.

     Jak widać po nazwiskach laureatów dotychczasowych testów wyklarowała nam się nowa generacja młodych ludzi, dla których tajemnice Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 nie są tak tajemnicze. Zostały jeszcze dwa testy do rozwiązania!

Zapraszamy KAŻDEGO do spróbowania swoich sił!

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 07:

pyt. 1. W jakiej miejscowości i w czyim mieszkaniu (podaj imię i nazwisko oraz pseudonim) miał siedzibę sztab 106 DP AK w początkach Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944? Jakie stanowisko zajmował mężczyzna goszczący sztab poza konspiracją?
odp.: W Koniuszy, w mieszkaniu Romana Nowaka ps. "Nina", był on sekretarzem koniuskiego Urzędu Gminy.

pyt. 2. Wymień dwie największe jednostki Inspektoratu "Maria" (podaj ich pełne nazwy, kryptonimy i dowódców w okresie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944). Podaj również w skład jakiej większej jednostki one wchodziły (pod względem operacyjnym).
odp.: 106 Dywizja Piechoty Armii Krajowej "Dom" d-ca mjr Nieczuja - Ostrowski; Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank" d-ca mjr Edward Kleszczyński. Wchodziły one w skład Grupy Operacyjnej "Kraków".

pyt. 3. Jaką nazwę wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia 1944 roku wprowadził Bolesław Nieczuja Ostrowski? Wymień jeszcze przynajmniej trzy inne nazwy, które lokalnie funkcjonowały w społeczeństwie naszego regionu przed obecnie funkcjonującą w publikowanych materiałach nazwą Rzeczpospolita Partyzancka 1944.
odp.: Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka. Nazwy lokalne: Republika Pińczowska, Powstanie Lipcowe, Rzeczpospolita Proszowicka, Rzeczpospolita Kazimierska, Swoboda Koszycka, Republika Skalbmierska...

Laureaci:

Krzysztof Wojtusik - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Rafał Chmiela - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Agnieszka Głowicka-Polkowska - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

"kliknij" grafikę


red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140827znamy_test07/art.php