Laureaci konkursu IKP - test 06

(fot. ikp)

Proszowice, 23-08-2014

     Dużym problemem w tym teście okazały się dwa pytania 1 [Podaj dowódców oddziałów (imię i nazwisko oraz pseudonim), którzy 23 lipca zaatakowali magazyn cukru w Szreniawie.] i 3 [Podaj datę wyzwolenia Pińczowa w czasie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.].

     Na pierwsze pytanie często obok Stanisława Gasa padało nazwisko Rudolfa Dziadosza ps. "Zasaniec", który wprawdzie wydał rozkaz przeprowadzenia akcji, jednak nie brał w niej udziału.

     Uczestnicy wykazali się dużą inwencją przy podawaniu daty opanowania przez partyzantów Pińczowa praktycznie wykorzystali prawie cały przedział od 22 do 27 lipca. Niestety prawidłową datą był 22 lipca lub 27. Gdy próbowałem ten problem rozstrzygnąć, pytając mieszkańców Pińczowa (nieprzypadkowych!) niestety nie uzyskałem dokładnej informacji ;[.

Dlatego należy pogratulować p. Agnieszce wiedzy, ponieważ jako jedyna ominęła zastawione przez Redakcję IKP sidła ;].

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 06:

pyt. 1. Podaj dowódców oddziałów (imię i nazwisko oraz pseudonim), którzy 23 lipca zaatakowali magazyn cukru w Szreniawie.
odp.: Stanisław Gas ps. "Modrzew", Jan Kura ps. "Polan".

pyt. 2. Uznaje się, że wydarzenia określane Rzeczpospolitą Partyzancką 1944 były częścią większej operacji militarnej podziemia niepodległościowego. Jaki miała kryptonim ta akcja?
odp.: "Akcja Burza".

pyt. 3. Podaj datę wyzwolenia Pińczowa w czasie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.
odp.: 22 lipca, 27 lipca.

Laureaci:

Agnieszka Głowicka-Polkowska - gadżet od firmy "Sigma" s.c.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

"kliknij" grafikę


red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140823znamy_test06/art.php