Pierwsi laureaci konkursu IKP

(fot. ikp)

Proszowice, 5-08-2014

     Z kilkunastu nadesłanych formularzy tylko trzy były prawidłowo wypełnione. Największą trudność uczestnicy konkursu mieli z pytaniem trzecim, dotyczącym dowódcy 120 PP "Kawiarnia"106 DP AK i ze stopniem wojskowym jaki wówczas miał Nieczuja-Ostrowski. Gratulujemy laureatom! O kolejności przyznanych nagród zdecydowało losowanie.

     Wczoraj w naszej Redakcji był wnuk generała Nieczui-Ostrowskiego, pisarz i historyk pan Tomasz Steżała (z małżonką i p. Jacek Janiec). Podpisał On kilka książek "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia", które będą nagrodami w konkursie - dziękujemy.

Prawidłowe odpowiedzi testu nr 01:

pyt. 1. Na zdjęciu znajduje się postać dowódcy 106 DP AK (największej jednostki wojskowej Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944). Podaj jego Imię, Nazwisko, przynajmniej jeden pseudonim jakim się posługiwał, oraz stopień wojskowy jaki miał w czasie wydarzeń na przełomie lipca i sierpnia.
odp.: Bolesław Nieczuja-Ostrowski; ps. "Tysiąc", "Bolko", "Grzmot", "Michałowicz", "Burza"; major.

pyt. 2. W którym dniu partyzanci wkroczyli do Proszowic i przejęli kontrolę nad miastem?
odp.: 28 lipca.

pyt. 3. Kto był dowódcą 12O Pułku Armii Krajowej - "Kawiarnia" w ramach 106 DP AK?
odp.: "Sewer" - Roman Zawarczyński.

Laureaci:

Rafał Chmiela - książka Tomasza Stężały "Kapitanowie 1943" tom II "Kryptonim Ubezpieczalnia" (z dedykacją).

Małgorzata Wolna - przewodnik wraz z mapą "Szlak schronów II wojny światowej - STELLUNG PROSZOWICE", wydawca: Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka".

Piotr Kurkiewicz - film na DVD "Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski - bohater naszych czasów", producent: Telewizja Elbląska.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

"kliknij" grafikę


red.   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140805znamy_test01/art.php