Uroczystości 70. Rocznicy K-PRP 1944 w Kazimierzy Wielkiej

burmistrz Tadeusz Knopek, starosta Jan Nowak i Andrzej Bienias złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową
(fot. Bogusław Adamski)
(fot. ikp)
Ewelina Adamska i Zdzisław Kuliś prezentują wydaną publikację
(fot. Bogusław Adamski)

Kazimierza Wielka, 28-07-2014

     Skromna uroczystość odbyła się 27 lipca w 70. rocznicę powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej. O godzinie 10.30 odprawiona została msza Święta w kościele parafialnym Podwyższenia Świętego Krzyża, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Mularz. We mszy wziął udział poczet sztandarowy kazimierskiego Stowarzyszenia Armii Krajowej.

     Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1. Tym samym oddano cześć żołnierzom, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny. Kwiaty złożyli burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Tadeusz Knopek, starosta kazimierski Jan Nowak i Andrzej Bienias w imieniu Stowarzyszenia A.K. W Kazimierzy Wielkiej.

     Znaczącym akcentem dla uczczenia tej rocznicy i okraszenia tych skromnych obchodów, było wydanie przez Zdzisława Kulisia i Ewelinę Adamską zbioru wierszy upamiętniających to wydarzenie. Ma on tytuł ABY CZAS NIE ZATARŁ ŚLADÓW i podtytuł 70. ROCZNICA KAZIMIERSKO - PROSZOWICKIEJ RZECZPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ.

     Znajdziemy w nim szesnaście wierszy patriotycznych autorstwa Zdzisława Kulisia. Książeczka ma 20 stron i kolorowe okładki. Pierwsza strona okładki, to napisy tytułowe na biało czerwonym tle. Druga strona okładki to zdjęcie projektu pomnika Bohaterów Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej z opisami. Na pierwszej stronie tylnej okładki jest pomnik na grobach poległych w Skalbmierzu, a na drugiej pomnik w Topoli. Nakład tego wydania 100 egzemplarzy. Część tej publikacji została rozdana na uroczystości w Kazimierzy Wielkiej i pod kapliczką w Sielcu Biskupim, a pozostałość zostanie rozdysponowana na uroczystości w Skalbmierzu w dniu 5 sierpnia 2014 roku.

     Należy przypomnieć, że na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 1944 roku na naszej Kazimierskiej Ziemi miały miejsce ważne, nie tylko dla nas, wydarzenia historyczne, wydarzenia bez precedensu w skali krajowej w latach II wojny światowej. polskie podziemne siły zbrojne, prowadzące bohaterską uporczywą walkę z niemieckim okupantem, doprowadziły do przepędzenia najeźdźców z naszej Ziemi i powstania enklawy wolnej od wroga na terenach byłego powiatu pińczowskiego i częściowo miechowskiego, nazwanej Rzeczpospolitą Partyzancką 1944 (inne nazwy to: Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka [pełna nazwa wolnej od Niemców enklawy], Republika Partyzancka, Republika Pińczowska...) o powierzchni 1 tys. km. kwadratowych.

(fot. ikp)


Zdzisław Kuliś   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140728kw_uroczystosci/art.php