W Chrobrzu o Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944

(fot. Mariola Bochenek)
(fot. Mariola Bochenek)

Chroberz, 31-05-2014

     W dniu 29 maja 2014r. w Pałacu Wielopolskich, w Chrobrzu, gmina Złota, powiat Pińczów po raz piąty zebrał się Zarządu Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy Powstania Rzeczypospolitej Partyzanckiej 1944.

     Przybyłych głównie Gości (głównie z powiatu Proszowickiego i Kazimierskiego) przywitał Adam Ochwanowski prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kulturalno-Historyczny "BELDONEK" w Chrobrzu. Zarząd, a zarazem piątą już tego typu konferencję prowadzili Arkadiusz Fularski i Rafał Chmiela, którzy omówili dotychczasową pracę Komitetu, poinformowali także zebranych o patronatach honorowych.

     Następnie głos zabrał Andrzej Solarz redaktor naczelny Internetowego Kuriera Proszowickiego. Udzielił informacji o stronie internetowej: www.rp44.pl, a zarazem poprosił o nadsyłanie harmonogramów obchodów 1944 przez poszczególne samorządy oraz w aktywniejsze włączenie się w jej tworzenie. Całości V-tej Konferencji dopełniło wystąpienie Pana Henryka Pomykalskiego, który przybliżył historię miejscowości oraz wystąpienie Pana Józefa Krosty radnego Rady Miejskiej Nowe Brzesko, który opowiedział o konkursach "1944" prowadzonych przez LOK Nowe Brzesko wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Brzesku. Prezydium Zarządu poinformowało, że jest to już ostatnia tego typu konferencja, zwoływana przez Prezydium Zarządu.

     Rafał Chmiela zaprosił do Proszowic na konferencję "Rzeczpospolita Partyzancka 1944 w historii Polski i regionu" organizowaną przez Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka", która jest jedną z głównych imprez Regionalnych Obchodów rocznicowych. Odbędzie się ona w dniu 13 czerwca br. (piątek).

     Natomiast do Nowego Brzeska na 27 lipca zaprosił uczestników Zarządu RO Józef Krosta i Arkadiusz Fularski. W dniu 5 sierpnia planowane są duże uroczystości rocznicowe w Skalbmierzu, a wójt gminy Bejsce zaprosił do swojej gminy zebranych we wrześniu.

     Po zamknięciu posiedzenia zebrani zwiedzali Muzeum w Chrobrzu mieszczące się w późnoklasycystycznym pałacu wzniesionym przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, a także miejscowy piękny kościół.

     W muzeum zapoznano się z bogatą ekspozycją dotyczącą historii Rzeczpospolitej Partyzanckiej w powiecie pińczowskim okreslaną "Republiką Pińczowską". Wśród eksponatów znajdują się archiwalne zdjęcia, mundury, uzbrojenie z 1944 roku, prasa podziemna i wspomnienia uczestników walk.

     Droga do Chrobrza i z powrotem do Proszowic upłynęła uczestnikom wyprawy na dyskusjach na temat historii Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Prym w dyskusji wiedli panowie Henryk Pomykalski z Proszowic i Józef Belski z Kazimierzy Wielkiej.

(fot. Mariola Bochenek)


Mariola Bochenek   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140531chroberz/art.php