Tajemnice symbolu Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej

(fot. ikp)

Proszowice, 28-04-2014

     W środę (16 kwietnia) przed świętami Wielkiej Nocy nasza Redakcja ostatecznie zamknęła projekt "Konkurs na Symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944". W tym dniu przekazaliśmy zwycięzcy konkursu główną nagrodę ufundowaną przez Patrona projektu posła na Sejm RP prof. Włodzimierza Bernackiego, oraz kilka książek od Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia Proszowicka" (współorganizatora przedsięwzięcia).

      Moment przekazania nagrody wykorzystaliśmy aby spytać laureata, jaka jest symbolika poszczególnych elementów użytych w nagrodzonej pracy. Co one przedstawiają i dlaczego zostały zastosowane właśnie one?

(fot. ikp)
      Okazało się, że symbolikę tego znaku doskonale odczytali jurorzy podczas obrad 27 marca kiedy to ważyły się losy wyboru symbolu RP1944, interpretacja sędziów prawie w całości pokrywała się ona z tym co usłyszeliśmy od twórcy. Oto czego dowiedzieliśmy się w tamtą środę:

"...Symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej składa się z trzech podstawowych elementów. Zielony kontur, przedstawiający przybliżony kształt terenu, nad którym partyzanci przejęli na przełomie lipca i sierpnia kontrolę. Użyłem koloru zielonego, ponieważ wówczas, tak jak i teraz był to teren typowo rolniczy

Cztery niebieskie "wstęgi" to główne rzeki Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Wisła (z prawej strony) była południowo - wschodnią granicą tej enklawy wolności (chociaż zdarzały się także na prawym brzegu Wisły epizody związane z Rzeczpospolitą Partyzancką jednak należy ją traktować jako rzekę graniczną). Pozostałe to lewobrzeżne dopływy naszej królowej rzek, od dołu: Szreniawa, Nidzica i Nida. To właśnie w dorzeczach tych rzek odgrywały się główne sceny Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

W centrum symbolu znajduje się na biało - czerwonym tle postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Biało - czerwone tło wyjaśnień nie wymaga (przynajmniej mam taką nadzieję), natomiast dlaczego użyłem wizerunku Matki Boskiej, postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić.

Największą jednostką bojową Rzeczpospolitej Partyzanckiej była 106 Dywizja Piechoty Armii Krajowej, którą tworzyły oddziały partyzanckie będące wcześniej w strukturach miechowskiego Inspektoratu o kryptonimie "Maria". Dla jednoznaczności przekazu, jako wzór wziąłem MB Częstochowską, jednak obrys, który jest użyty w symbolu może równie dobrze (ze względu na takie same umiejscowienie postaci) przedstawiać Matkę Boską Różańcową w Smardzowicach, która (prawdopodobnie) była właśnie "Marią" będącą kryptonimem Inspektoratu. Dowódca 106. DP AK (także inspektor Inspektoratu AK "Maria") gen. Michał Nieczuja-Ostrowski (w 1944 roku major) twierdził, że kryptonim wywodził się od naszej częstochowskiej Królowej.

Która Matka Boska, faktycznie dała kryptonim Inspektoratowi to temat dla analiz historyków - może to po prostu zwykłe imię zaczynające się na "M" tak jak Miechów..."
.

Andrzej Solarz   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140428symbolika/art.php