Skalbmierskie tragedia tłem spotkania Regionalnego Zarządu

(fot. Mariola Bochenek)

Skalbmierz, 25-04-2014

     W dniu 24 kwietnia 2014r. odbyła się IV-Regionalna Konferencja 1944. po Nowym Brzesku, Proszowicach, Koniuszy, tym razem w M-GOK-u w Skalbmierzu woj. Świętokrzyskie. Konferencję otworzył burmistrz Skalbmierza pan Michał Markiewicz, który witając zebranych podziękował za wybranie Skalbmierza na miejsce IV-tej Konferencji Regionalnej.

     Zarząd Komitetu Regionalnego 1944, któremu przewodniczył pan Arkadiusz Fularski wraz z panem Rafałem Chmielą, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia, i planowane działania mające na celu godne uczczenie 70. rocznicy RP 1944. Następnie zebrani wysłuchali krótkich referatów, które wygłosili: Piotr Bikowski - dyr. Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, Magdalena Dutkiewicz - osobiste wspomnienia z dnia pacyfikacji Skalbmierza (5 sierpnia 1944), Henryk Pomykalski - historyk, Stanisław Piwowarski - historyk, Tadeusz Kowalczyk - przew. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

     Po konferencji zebrani udali się pod pomnik pomordowanych w Skalbmierzu, gdzie oddali hołd ofiarom terroru hitlerowskiego, zapalając znicze. Hołd oddano także przed pomnikiem ofiar Katynia i Katastrofy Smoleńskiej.

     Następnie na zaproszenie ks. Mariana Fatygi uczestnicy Konferencji zwiedzili Colegiatę w Skalbmierzu.

     Kolejna V-ta Konferencja zaplanowana jest na koniec maja w Muzeum RP 1944 w Chrobrzu. Transport na spotkanie zapewnił pan Wiesław Turaliński z Jakubowic.

Mariola Bochenek   

(fot. Mariola Bochenek)

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140425konferencja04/art.php