III-cia Konferencja Regionalna 1944

(fot. Adam Psica)
(fot. Adam Psica)

Koniusza, 29-03-2014

     W dniu 27 marca 2014r. w Koniuszy odbyła się III-cia Konferencja Zarządu Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Wcześniejsze miały miejsce w Nowym Brzesku i Proszowicach. Kolejna odbędzie 24 kwietnia 2014r, w Skalbmierzu.

     Obok członków Zarządu nie zabrakło przedstawicieli Komitetu Honorowego w osobach: por. rez. w st. spocz. Waleriana Klęka prezesa ZK RP i BWP w Koniuszy, insp. Leszka Ozgi komendanta KP Policji Proszowice, Wiesława Rudka wójta gminy Koniusza.

(fot. Adam Psica)
     Byli także: Barbara Gacek wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowice, Jerzy Pławecki wiceburmistrz Proszowic, Mirosław Magnes sekretarz miasta Skalbmierz, radni: Józef Krosta, Krzysztof Wojtusik, Waldemar Wojtusik, Tadeusz Polak oraz przedstawiciele gmin: Koszyce, Kazimierza Wielka, Radziemice, i przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym SŻAK z Kazimierzy Wielkiej, Koła Emerytów Nowe Brzesko.

     Przypomnijmy, że głównym celem organizowanych co miesiąc obrad, jest zwrócenie uwagi na potrzebę godnego uczczenia 70. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944, oddanie hołdu walczącym o wolną Polskę, zainteresowanie młodzieży lokalną historią z 1944, jak również stworzenia jednego wspólnego harmonogramu obejmującego uroczystości rocznicowe i promowanie ich w mediach dla szerokiego kręgu zainteresowanych, w tym na specjalnie utworzonej w tym celu stronie www.rp44.pl.

(fot. Adam Psica)
(fot. Adam Psica)
     Do udziału w konferencji obok członków zarządu i członków Komitetu Honorowego, zapraszani są przedstawiciele oraz mieszkańcy wszystkich Gmin i Powiatów, z terenu działania "Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944". Udział może wziąć każdy, kto chce się włączyć w godne obchody 70. Rocznicy. Formuła jest nadal otwarta dla zainteresowanych.

    Podczas obrad w Koniuszy przedstawiono dotychczasowe działania Komitetu Regionalnego, w tym: wykonane prace na stronie www.rp44.pl, otrzymane zgody na udział w Komitecie Honorowym i patronaty medialne. Apelowano, o dalsze nadsyłanie harmonogramów uroczystości z poszczególnych gmin i powiatów RP 1944. Przedstawiciele poszczególnych gmin i organizacji przedstawili wstępnie plany obchodów.

(fot. Adam Psica)
(fot. Adam Psica)
     Zarząd Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Powstania Rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej powołany został 27 stycznia 2014r. w Nowym Brzesku.

     Członkowie Komitetu bardzo mocno podkreślają fakt, że lista osób, które zostały zgłoszone do pracy w Zarządzie Komitetu czy Komitecie Honorowym jest stale otwarta dla nowych osób i instytucji. Udział w pracach może wziąć każdy, kto chce się włączyć w obchody 70. rocznicy. Wszyscy chętni mogą się w każdej chwil włączyć do prac.

Arkadiusz Fularski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140329konferencja3/art.php