Powołają Komitet Regionalny ds. Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944

(fot. ikp)

Rzeczpospolita Partyzancka, 22-01-2014

     Przedstawiciele Zarządu LOK Nowe Brzesko i Zarządu Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia Proszowicka", zadecydowali o zwołaniu Zebrania Założycielskiego dla Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy utworzenia Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944). Początkowo spotkanie takie miało odbyć się w Skalbmierzu 21 listopada 2013r. Jednak ze względów organizacyjnych spotkanie takie postanowiono zwołać w dniu:

27 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godz. 18:00
w M-GCKiP Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego 17A.

Celem konferencji będzie powołanie spośród osób reprezentujących poszczególne instytucje, organizacje i stowarzyszenia Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy utworzenia Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

Porządek obrad:
 1. Powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie celu zebrania.
 3. Powołanie Komitetu Regionalnego (wybór koordynatorów do Zarządu).
 4. Ukonstytuowanie się Zarządu Komitetu (w tym czasie wyświetlany będzie film "Rzeczpospolita Partyzancka").
 5. Informacja Zarządu o ukonstytuowaniu się oraz planowanych najbliższych pracach Zarządu, w tym:
  1. informacja o zawiązaniu się Komitetu Honorowego,
  2. informacja o zbieraniu harmonogramów obchodów od poszczególnych Gmin, Powiatów, instytucji, organizacji, stowarzyszeń.
  3. informacja o Kandydatach na Patronów Honorowych Obchodów,
  4. przedstawienie wstępnego Harmonogramu Obchodów Rocznicowych,
 6. Wolne wnioski, dyskusja.
 7. Zakończenie spotkania.
     Organizatorzy spotkania proszą, aby na Konferencję przywieźć papierową wersję planowanych przez poszczególne organizacje czy instytucje obchodów oraz nadesłać ją wcześniej e-mailem na adres: redakcja@24ikp.pl, jak również aby każda instytucja czy organizacja była przygotowana do zgłoszenia swojego przedstawiciela (przedstawicieli) do Zarządu Komitetu Obchodów podczas Konferencji.

     Do udziału w Konferencji, oraz do udziału w pracach Komitetu, który ma zostać powołany w Nowym Brzesku zaproszeni są przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów, z terenu działania "Rzeczpospolitej Partyzanckiej". Udział może wziąć każdy, kto chce się włączyć w godne obchody rocznicy.

Dodatkowe informacje tel.: 664-360-325.

Działajmy RAZEM, uczcijmy PAMIĘĆ BOHATERÓW!

Arkadiusz Fularski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140122spotkanie/art.php