Nowobrzesko-Proszowickie Spotkanie na temat Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944

(fot. ikp)

Nowe Brzesko, 6-12-2013

     W dniu 4 grudnia 2013r. w Nowym Brzesku odbyło się kolejne III-cie już spotkanie Zespołu Organizacyjnego ds. obchodów 7O. Rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania Lipcowego w Gminie Nowe Brzesko. Była to zarazem I-sza Nowobrzesko-Proszowicka Konferencja o Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

     Na grudniowym spotkaniu pojawiły się nowe osoby z Gminy Proszowice: Rafał Chmiela - wice przewodniczący Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia Proszowicka, Damian Wojtaszkiewicz - przewodniczący GZP, Henryk Pomykalski - koordynator działań GZP, Bogusław Kania - sekretarz GZP, Andrzej Solarz Red. Naczelny IKP.

     Ponadto w obradach z nowych osób udział wzięli: red. Magdalena Kowalska-Sendek, Magdalena Potyrała, Jan Chojka, Jan Sroga. Uczestników Konferencji pozdrowił telefonicznie burmistrz Grzegorz Czajka, życząc owocnych obrad i przepraszając, że nie może uczestniczyć w spotkaniu, w tym dniu.

(fot. LOK Nowe Brzesko)
     Obrady otworzył i prowadził prezes LOK Nowe Brzesko Arkadiusz Fularski. Prezes powitał wszystkich przybyłych, w tym szczególnie pięciu Gości, z Gminy Proszowice. Zebrani zabierali głos, omawiając poszczególne tematy związane z przyszłoroczną 70. Rocznicą Rzeczpospolitej Partyzanckiej, i tak: Radni- Józef Krosta, Jan Sroga i Waldemar Wojtusik przedstawili Uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko dotyczącą godnego uhonorowania 70. rocznicy w Gminie Nowe Brzesko. Rafał Chmiela z Proszowic przedstawił Uchwały Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Proszowicach.

     Radna Kinga Zathey-Stąpor, dyr. Anna Maj-Skowrońska i red. Magdalena Kowalska-Sendek przedstawiły planowane do przeprowadzenia konkursy w 2014r. w szkołach Gminy Nowe Brzesko.

     Kwestie wykonania i umieszczenia pamiątkowej tablicy na Pomniku 1944r. w Nowym Brzesku na ulicy Krakowskiej omówił Arkadiusz Fularski. Dyrektor Henryk Pomykalski zaproponował, aby rozważyć umieszczenie tablicy w klasztorze Hebdowskim, w przypadku problemów z umieszczeniem tablicy na Pomniku na ulicy Krakowskiej. Jan Sroga wyraził swoje wątpliwości co do przyjętej (demokratycznie i jednogłośnie) na poprzednim spotkaniu treści napisu mającego znaleźć się na pamiątkowej tablicy.

     Planowane spotkanie w Skalbmierzu omówił Rafał Chmiela. Na zebraniu tym ma zostać powołany Regionalny Komitet ds. Obchodów 70. Rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

(fot. LOK Nowe Brzesko)
     Goście z Proszowic przedstawili podjęte dotychczas działania przez "Gniazdo", w celu stworzenia Regionalnego Planu Obchodów 70. Rocznicy. Przedstawiciele "Gniazda", zaproponowali przedstawicielom Gminy Nowe Brzesko współdziałanie przy opracowywaniu harmonogramu przyszłorocznych obchodów. Nowobrzeszczanie z uznaniem odnieśli się do planów "Gniazda" i wyrazili wolę współdziałania.

     Jan Chojka i Jacek Zawartka zaapelowali o stworzenie harmonogramu i wpisanie do niego dat, które pozostałyby już niezmienne. - Moim marzeniem jest zaproszenie na uroczystości rocznicowe wszystkich Laureatów Odznaczenia "Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej" - mówił były wójt gminy Nowe Brzesko.

     Duże wrażenie na zebranych wywarło pokazanie przez adiunkta Alfreda Bednarskiego obrazu Jezusa, z przestrzelinami od kul żandarmerii hitlerowskiej, jakie padły podczas Powstania Lipcowego w dniu 27 lipca 1944r. w Nowym Brzesku.

(fot. LOK Nowe Brzesko)
- Hitlerowcy przejeżdżając przez Nowe Brzesko ostrzeliwali domy i rzucali granaty na ulicach. Seria z karabinu maszynowego trafiła w obraz Jezusa, który był powieszony nad łóżkiem w moim domu na ul. Krakowskiej. Ojciec kazał nam leżeć pod oknami, kiedy kule latały nad naszymi głowami. Ślady tych czasów do dziś są doskonale widoczne na obrazie - mówił Alfred Bednarski.

     Na koniec spotkania Arkadiusz Fularski zaapelował do przewodniczącego Rady Miejskiej Nowe Brzesko pana Jana Srogi oraz pozostałych radnych: Kingi Zathey-Stąpor, Józefa Krosty i Waldemara Wojtusika o doprowadzenie do wydania w 2014r, opracowania pod redakcją Włodzimierza Chorązkiego o wydarzeniach z Lipca i Sierpnia 1944 na terenie Gminy Nowe Brzesko.

Kolejna IV-ta Konferencja Zespołu ds. 1944, poszerzona o kolejne Gminy, planowana jest na 29 stycznia 2014r. (środa) w Nowym Brzesku o godzinie 18.00 w M-GCKiP ul. Piłsudskiego 17. - Zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych z obszaru działania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Wtedy też, na wniosek "Gniazda" zebrani mają przyjąć wstępny Regionalny Plan Obchodów, uwzględniający uroczystości w poszczególnych Gminach i Powiatach. Do tego czasu organizatorzy obchodów proszą o zgłaszanie terminarza uroczystości z poszczególnych Gmin i Powiatów e-mailowo do "Gniazda", w celu dokonania uzgodnień i utworzenia kalendarza imprez - mówi Arkadiusz Fularski.

Zainteresowani Konferencją w Nowym Brzesku, w dniu 29 stycznia 2014r, mogą zgłaszać swój udział telefonicznie lub SMS tel: 664-360-325, e-mail: arekfularski@onet.eu do prezesa LOK Nowe Brzesko.

Dominika Resil-Molo   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20131206spotkanie/art.php