LOK Nowe Brzesko włącza się do Regionalnych Obchodów

(fot. IKP)
(fot. IKP)

Nowe Brzesko, 2-09-2013

     W sobotę 31 sierpnia 2013r. grupa 55. członków i sympatyków LOK Nowe Brzesko wzięła udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Koła Miejsko Gminnego LOK Nowe Brzesko, w Kościelisku koło Zakopanego. Głównym celem narady było zajęcie stanowiska przez LOK Nowe Brzesko, w sprawie skierowanej do LOK Nowe Brzesko przez Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka" propozycji wspólnej organizacji uroczystych obchodów 70-lecia powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

     Obok wyrażenia zgody na współpracę z "Gniazdem" Zarząd LOK wypracował też projekt obchodów 70 - tej Rocznicy Powstania Lipcowego w 1944r. w Nowym Brzesku oraz Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej w 1944r.

     Wszystkie uchwały po dyskusji podjęto jednogłośnie. Obecny na obradach Zarządu LOK radny Rady Miejskiej Nowe Brzesko Józef Krosta zadeklarował wspieranie zaplanowanych na 2014 rok działań. Również radny Waldemar Wojtusik w rozmowie z działaczami LOK zadeklarował wsparcie i współpracę. W obradach udział wzięli również członkowie Młodzieżowego Koła LOK.

Poniżej prezentujemy propozycje LOK Nowe Brzesko wypracowane na Zarządzie w Kościelisku.

Arkadiusz Fularski   

P R O J E K T
obchodów 70 - tej Rocznicy
Powstania Lipcowego w 1944r. w Nowym Brzesku
oraz Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej w 1944r.

 1. Wykład prof. Witolda Cęckiewicza (uczestnika walk) na Dniach Nowego Brzeska w lipcu 2014, o Powstaniu Lipcowym i Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Wykład w Nowym Brzesku, w M-GCKiP.
 2. Wydanie opracowania pt. "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku (książeczka, broszura wydana przez Gminę Nowe Brzesko).
 3. Wkładka do Gazety Nowobrzeskiej lub własna gazetka okolicznościowa "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku", (lub ewentualnie) wydane w LOK-owskim biuletynie "STRZELEC".
 4. Wydanie przez LOK kartki okolicznościowej "70-ta rocznica Powstania Lipcowego w Nowym Brzesk, w 1944" (format A-5).
 5. Wystawa fotograficzna "Rzeczpospolita Partyzancka 1944r. eksponowana na strzelnicy LOK Nowe Brzesko.
 6. Zbudowanie zakładki "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku" na stronie internetowej LOK Nowe Brzesko.
 7. Zawody strzeleckie na strzelnicy LOK o puchar "Pamięci Bohaterów Powstania Lipcowego w dniu 27 lipca 2014r".
 8. Wydanie płyty CD z tekstami i zdjęciami o Powstaniu Lipcowym 1944r., w okładce kolorowej plastykowej.
 9. Okolicznościowe spotkania z Bohaterami Powstania Lipcowego 1944r.
 10. Wycieczka do Muzeum Rzeczpospolitej Partyzanckiej, pałac w Chrobrzu, woj. świętokrzyskie.
 11. Przystąpienie do wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenia, Organizacje Pozarządowe oraz Samorządy różnych szczebli.
 12. Zorganizowanie przez LOK Nowe Brzesko w Lipcu 2014 Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Nowym Brzesku, dla wszystkich organizujących w Regionie uroczystości 70-tej rocznicy. Wydanie śpiewnika z piosenkami partyzanckim z tego okresu.
 13. Rozpropagowanie obchodów nie tylko za pomocą Internetu, ale również dużych plakatów w poszczególnych miejscowościach Regionu.
(fot. IKP)

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20130902lok_nb/art.php