Syn legionisty, prawnik, żołnierz Armii Krajowej
Mieczysław Pierzchalski ps. Żwirko
(ur.: 2.08.1897 - zm.: 27.07.1976)

biogram

Mieczysław Pierzchalski ps. Żwirko
(źródło: Inspektorat AK...)
Mieczysław w młodości
(fot. zbiory Barbary Wesołowskiej)

Proszowice, 31-10-2023

Major Mieczysław Zygmunt Pierzchalski ps. Żwirko; prawnik oficer Wojska Polskiego. Urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Prandocinie, był synem legionisty Karola (biogram TUTAJ) i Katarzyny z domu Plutecka.

     W Roczniku Oficerów Rezerwy z 1934 roku figuruje jako podporucznik rezerwy piechoty ze starszeństwo z dniem od 1 września 1932 (pozycja 526). Był oficerem 33 pułku piechoty (PKU Małkinia).

     Do konspiracji wstąpił jeszcze w 1939 roku, w październiku, najprawdopodobniej była to Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) przyjął wówczas pseudonim "Kirkor" [?] w której od 1941 roku był komendantem powiatu miechowskiego (kryptonim "222"). NOW w 1942 roku został scalony z ZWZ /AK. Był w AK zastępcą szefa łączności 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej - R2 i dowódcą kampanii telegraficznej. Pełnił też funkcję zastępcy szefa WKW (wywiad i kontrwywiad).

     W strukturze Inspektoratu Maria Armii Krajowej należał do placówki Słomniki (Skowronek), należał do sekcji instruktorskiej (wyszkolenia) razem z Władysławem Rojkiem ps. Budny.

Na stopień majora został awansowany 1 stycznia 1945 roku.

     Miał żonę Stanisławę (8.05.1897-4.02.1985) i córkę Irenę (26.03.1926-28.02.1999) [informacja nie potwierdzona].

Zmarł w Warszawie 27 lipca 1976 roku, pochowany jest w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Północnym w Warszawie.

odprawa Komendy Powiatu Miechów NOW, od lewej: "Wigura", "Jawa", Ryszard Niwiński, "Żwirko"; stoją: "Rejtan", "Grotek", "Wuj", "Sitwa", "Rafał", "Wolt"
(źródło: Inspektorat AK...)
z prawej por. Pierzchalski Mieczysław ps. Żwirko - zastępca "Wigury" w WKW, obok kpt. Jerzy Kamiński
(źródło: Inspektorat AK...)


opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Informatory SŻAK w Krakowie
 2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
 4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 5. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004
 6. Józef Guzik; W obronie miechowskiej wsi 1939-1945; Książka i Wiedza; Warszawa 1981
 7. Łukasz Grzywacz-Świtalski; Z walka na Podkarpaciu; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1971
 8. Stanisław Piwowarski (red.); Ziemia Miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny Tom II; Kraków, Miechów 2012
 9. Rocznik oficerski rezerw; Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne; Warszawa 1934

 10. informacje od córki siostrzeńca Mieczysława, p. Marii Barbary Wesołowskiej z d. Zielińska

 11. katalog.bip.ipn.gov.pl
 12. cmentarzekomunalne.com.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/p/pierzchalski_mieczyslaw/art.php