Ważna informacja dla rolników z Gminy Proszowice!

(fot. m.jarocinska.pl/)

Proszowice, 2-11-2019

     W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Proszowice do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji rodzajów odpadów rolniczych podlegających utylizacji lub odzyskowi z obszaru Gminy i Miasta Proszowice.

     Zwracamy się z prośbą do rolników z Gminy Proszowice o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72. 32-100 Proszowice. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 46 lub mailem na adres: um@proszowice.pl. Termin składania ankiet upływa w piątek 15 listopada br.

ANKIETA INWENTARYZACYJNA DOTYCZĄCA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNCZEJ.

    Na podstawie złożonych ankiet Gmina Proszowice złoży wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia na 2020 rok. Rolnicy zostaną poinformowani o terminie i wyznaczonych punktach odbioru odpadów w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane, gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.

red.   

Źródło: UGiM Proszowice


Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 46, 47 w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/gospodarka/20191102ugim_folia/art.php