Proszowickie Centrum Kultury beneficjentem programu "Symbole narodowe RP"

denar Bolesława Chrobrego, jeden z symboli naszej przeszłości
(źródło: upload.wikimedia.org)

Proszowice, 28-08-2023

     Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zostało beneficjentem Programu Dotacyjnego Biura "Niepodległa" - "Symbole Narodowe RP" otrzymując dofinansowanie w wysokości 15 tys. złotych, na realizację zadania "Polskie symbole narodowe".

     W ramach zadania Centrum Kultury realizuje konkurs plastyczno-poetycki skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół powiatu proszowickiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej bądź napisanie wiersza odnoszącego się do symboli narodowych, w nawiązaniu do dziedzictwa historycznego powiatu proszowickiego. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie określa regulamin. Zadanie zwieńczone zostanie koncertem zespołu REDLIN, który wystąpi na scenie widowiskowej proszowickiego Centrum Kultury w dniu 23 września o godz. 18.00. W koncercie pieśni patriotycznych i żołnierskich stanowiącym muzyczną lekcję historii udział może wziąć każdy, kto dokona uprzedniej rezerwacji miejsca. Koncert poprzedzi wręczenie nagród laureatom konkursu. Z kolei w holu Centrum Kultury przygotowana zostanie wystawa prac konkursowych.

(fot. źródła)

- Ogromnie cieszymy się, że nasze starania na etapie opracowywania wniosku zostały docenione przez komisję konkursową. Jednocześnie mamy ogromną nadzieję, że realizowany przez nas projekt zostanie przychylnie odebrany przez mieszkańców powiatu proszowickiego. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do składania prac konkursowych, a wszystkich pozostałych do uczestnictwa w koncercie i wystawie - mówi Małgorzata Płyś, dyrektorka Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

     Proszowickie Centrum Kultury od ponad 50 lat prowadzi działalność skupioną na edukacji artystycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć stałych, które umożliwiają im rozwój indywidualnych zainteresowań. W bogatej ofercie programowej instytucji znajdują się także autorskie projekty edukacyjno-artystyczne, które realizowane są cyklicznie. Dom Kultury zajmuje się ponadto organizacją najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców gminy Proszowice oraz powiatu proszowickiego.

     Otrzymane dofinansowanie to ogromne wyróżnienie dla instytucji, która uplasowała się na 58 miejscu w rankingu wyników ogłoszonych przez Biuro "Niepodległa". Łącznie dofinansowanie otrzymało jedynie 128 wnioskodawców, spośród 382 wniosków. Nadrzędnym celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat historii oraz znaczenia symboli narodowych, które stanowią fundament naszej tożsamości i zachowują swoją aktualność mimo upływu czasu.

red.   

źródła: CKiW Proszowice

(fot. źródła)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/serwis/ko/kultura/20230828ckiw_symbole/art.php