Historia w 30 sekund - animacja licealistów z Proszowice nagrodzona

(fot. ZS Proszowice)

Proszowice, 4-05-2019

     Budowanie nowoczesnego patriotyzmu przy użyciu nowoczesnych technologii to hasło konkursu historycznego Patria Nostra. Edycja małopolska konkursu adresowana była do uczniów z Małopolski oraz młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

     Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 30 sekundowej animacji komputerowej lub 45 sekundowego filmu. Prace miały dotyczyć jednego z wydarzeń historycznych, które rozegrały się w okresie konkretnego tygodnia. Drużynie z Proszowic, którą tworzyli: Sandra Łąkas, Sebastian Sowa i Kacper Kania przydzielono temat "13 marca 1953 - Polskie Państwo Podziemne: ofiary stalinowskie". W przygotowanej 30 sekundowej animacji uczniowie wykorzystali materiały źródłowe z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

     16 marca 2019 r. podczas uroczystej gali finałowej konkursu, która odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, uczniowie odebrali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Moment wręczenia nagród licealistom z Proszowic zarejestrowała kamera TVP 3 - Oddział w Krakowie. Materiał wyemitowano w Kronice Krakowskiej.

     Praca konkursowa drużyny z Proszowic znalazła się w punktowanej grupie 25 najlepszych animacji i będzie emitowana na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   


Patronat Honorowy sprawowali: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewoda Małopolski, Urząd Marszałkowski, Senator RP Pan Andrzej Pająk, Metropolita Archidiecezji Krakowskiej - Arcypiskup Marek Jędraszewski.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20190504sekund30/art.php