facebook
Projekt "Wykiełkuj na rynku pracy" zakończony

    Dzisiaj jest sobota, 31 lipca 2021 r.   (212 dzień roku) ; imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana +św. Ignacy Loyola    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   | 
 wiadomości z bibliotek 
 |   historia, pamięć   |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / wiadomości z bibliotek / Projekt "Wykiełkuj na rynku pracy" zakończony
O G Ł O S Z E N I A


Projekt "Wykiełkuj na rynku pracy" zakończony

(fot. GBP Ostrów)

Ostrów, 20-06-2017

     Jak już informowałam do badawczego projektu edukacyjnego pod nazwą Wykiełkuj na rynku pracy będącego elementem pracy doktorskiej pani Magdaleny Paul z Uniwersytetu Warszawskiego przystąpiła grupa uczennic z klasy II Technikum Ekonomicznego z wychowawcą Małgorzatą Chudeusz. Zajęcia z młodzieżą trwały przez trzy miesiące od marca do czerwca. W trakcie siedmiu spotkań warsztatowych zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane tematy, tj.: planowanie własnej ścieżki kariery, wyszukiwanie informacji i ofert pracy, przygotowywanie CV i innych dokumentów aplikacyjnych, media społecznościowe a poszukiwanie pracy, urząd pracy i inne instytucje rynku pracy, samodoskonalenie, zarządzanie sobą w czasie.

Celem wszystkich spotkań było zwiększanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw uczestników związanych z poszukiwaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem na rynku pracy.

     W zakresie wiedzy uczestniczki poznały metody i narzędzia badania swoich motywacji, zainteresowań oraz określania celów zawodowych, różne typy Curriculum Vitae; uczyły się, jak budować własny wizerunek w Internecie; poznawały specjalistyczne źródła informacji gromadzące oferty pracy, źródła informacji o rynku pracy i specjalistyczne źródła informacji dotyczące samokształcenia; zyskały wiedzę na temat stosowania odpowiednich zasad potrzebnych w rozmowie o pracę; dowiedziały się, czym jest mobbing i dlaczego ważne jest zarządzanie sobą w czasie; zdobyły wiedzę na temat wolontariatu, praktyk i staży.

     W zakresie doskonalenia umiejętności uczestniczki rozwijały mi.in. zdolności określania i werbalizacji własnych potrzeb, wartości i celów; pogłębiały umiejętności dostosowywania dokumentów aplikacyjnych do wymagań pracodawcy i ćwiczyły ich konstruowanie pod względem formalnym, merytorycznym i językowym; trenowały zdolności autoprezentacji w sieci; doskonaliły umiejętności wyszukiwania, selekcji i oceny wiarygodności informacji, korzystania z narzędzi internetowych oraz umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, kompetencji, opisu swojej osoby.

(fot. GBP Ostrów)

     Projekt Wykiełkuj na rynku pracy to projekt ukierunkowany również na stwarzanie młodym osobom szansy na kształcenie dobrych postaw opartych na autorefleksji na temat własnej osoby, swoich motywacji i wyborów zawodowych; otwartości na oczekiwania pracodawców; doceniania własnych doświadczeń i wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; wykształcania w sobie postawy krytycznej w stosunku do informacji prezentowanych w Internecie, otwartości w stosunku do instytucji rynku pracy, dbałości o komfort i bezpieczeństwo swojej pracy.

     Ciekawym sposobem na zdobywanie kompetencji okazała się przedstawiona młodym ludziom idea kształcenia się przez całe życie czyli edukacja pozaformalna. Dostępna w instytucjach pozaszkolnych, a także online w formie kursów, wykładów, webinariów. Wiedza i informacje udostępniane poprzez platformy e-learningowe i bazy online.

     Mam nadzieję, że zaprezentowanie młodym ludziom wkraczającym w dorosłe życie nowego tematu jakim jest "zarządzanie sobą w czasie" czyli tzw. time management oraz zapoznanie z przykładowymi narzędziami internetowymi do tego celu tj. Wunderlist, Todoist, Remember The Milk, Nozbe ułatwi im opanowanie tej trudnej sztuki sprzyjającej efektywnemu uczeniu się i wykonywaniu pracy w przyszłości.

A ziarenko zostało rzucone na podatną glebę!

Halina Rokita   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w Twoje życie.
(autor nieznany)
lipiec  31  sobota
[...]   (Gorzków)
25 lat powstania Zespołu Pieśni i Tańca "Gorzkowianie"
sierpień  1  niedziela
sierpień  2  poniedziałek
sierpień  3  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ