facebook
ZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek

    Dzisiaj jest sobota, 01 lipca 2021 r.   (212 dzień roku) ; imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei Dzień Pamięci Warszawy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   życie kulturalne   |   aktualności oświatowe   | 
 wiadomości z bibliotek 
 |   historia, pamięć   |   nuka/kultura szerzej   |   wiktoria 1920   |   Nieskończenie Niepodległa   | 

serwis IKP / kultura-oświata / wiadomości z bibliotek / ZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek
O G Ł O S Z E N I A


ZS w Proszowicach dostał dotację na zakup książek

(fot. nadesłane)

Proszowice, 10-03-2017

     Od jesieni ubiegłego roku w polskich szkołach realizowany jest wieloletni projekt rządowy - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". Do grupy beneficjentów w 2017 roku dołączył Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła otrzymała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 12 tys. zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to projekt, który ma na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły, realizujące kształcenie ogólne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Program zakłada zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, popularyzację systematycznego czytelnictwa wśród uczniów oraz współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

     W 2017 roku na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została przyznana kwota 2 563 876 zł. Na podstawie rekomendacji "Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych" Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 308 szkół. W gronie beneficjentów znalazł się Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła zakupi do biblioteki szkolnej nowości na kwotę 15 tys. zł (12 tys. ze budżetu wojewody, 3 tys. ze środków organu prowadzącego szkołę).

     W procesie wyboru książek do szkolnej książnicy uczestniczyć będą wszyscy uczniowie w ramach akcji "Bartoszaki wybierają książki". Propozycje tytułów zgłoszone przez młodzież posłużą do przygotowania listy zakupów, którą zaopiniuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Na liście nowości na pewno znajdą się propozycje e-booków.

     Zgłoszony przez szkołę wniosek zakłada realizację ciekawych inicjatyw promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. W każdej klasie zostanie zrealizowany, pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów, co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Z innych form popularyzujących czytelnictwo zaplanowano organizację różnorodnych konkursów czytelniczych, literackich, fotograficznych; udział w "Narodowym Czytaniu" i innych społecznych kampaniach czytelniczych; organizację w przestrzeni publicznej happeningów czytelniczych np. "Czytanie na trawie".

     Sercem każdej szkoły jest biblioteka, dzięki wzbogaceniu zbiorów o nowości jej atrakcyjność i prestiż wzrośnie jeszcze bardziej. Nowe, pachnące farbą drukarską książki z pewnością znajdą amatorów czytelniczej przygody oraz dostarczą wielu intelektualnych i emocjonalnych przeżyć.

Agnieszka Głowicka-Polkowska   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w Twoje życie.
(autor nieznany)
sierpień  1  niedziela
sierpień  2  poniedziałek
sierpień  3  wtorek
sierpień  4  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ