Proszowice: zarys dziejów do 1939 roku

(fot. zbiory IKP)
autor (autorzy) publikacji:
pod red. Feliksa Kiryka

wydanie.: 1

wydawnictwo: Secesja

miejsce wydania: Proszowice

rok wydania.: 2000

     Przed autorami niniejszej książki stanęło zadanie przebadania ogromnego, dotąd nie wykorzystywanego materiału źródłowego, zgromadzonego przede wszystkim w archiwach państwowych i kościelnych Krakowa, w których zachowały się księgi miejskie, dokumenty pergaminowe i papierowe dotyczące Proszowic, wizytacje kościoła i parafii proszowickiej oraz bogate archiwum wielkorządów krakowskich.

     Przebadano obfite zasoby rękopiśmienne bibliotek krakowskich, sięgnięto do rękopisów w urzędzie parafialnym w Proszowicach i do kolekcji prywatnych. Pokłosiem tych badań jest niniejsza monografia.

Książka dedykowana została Profesorowi Tadeuszowi Słowikowskiemu.

opracowanie informacji: Halina Kulesza, 2-09-2016   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/prossoviana/monografie/proszowice_zarys/art.php