"Zasoby i problemy lokalne w moim sołectwie" - warsztaty sołeckie

(fot. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów)

Proszowice, 15-02-2020

     W sobotę, 29 lutego w gminie Proszowice odbędą się Sołeckie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego "Zasoby i problemy lokalne w moim sołectwie". W Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o godzinie 13.30 i w budynku OSP w Teresinie o godz. 18.00.

     W spotkaniu będą brali udział członkowie Rady Sołeckiej, przedstawiciele lokalnego samorządu, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, ochotniczej straży pożarnej, młodzieży szkolnej i akademickiej, klubów seniorskich, domów kultury, przedstawicieli środowisk duchownych, instytucji edukacji i rynku pracy oraz inne podmioty. Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców sołectw z terenu Gminy Proszowice.

Tematyka warsztatów:

  • Diagnoza problemów lokalnych i zasobów, jakimi dysponuje moje sołectwo/gmina.
  • Tworzenie i opracowanie propozycji inicjatyw lokalnych rozwiązujących problemy sołeckie, ich prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku wiejskim.
     Warsztaty współprowadzone przez doświadczonych trenerów, przyczynią się do zwiększenia wiedzy i umiejętności sołtysów, rad sołeckich, przedstawicieli środowisk wiejskich oraz mieszkańców terenów wiejskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach mieszkańców od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych celów strategicznych służących środowisku wiejskiemu - rozwiązującym ich problemy, odpowiadających im potrzebom.

     Działanie przyczyni się również do podniesienia integracji i współpracy różnych środowisk, co z kolei przełoży się na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne. Wypracowane inicjatyw pozwolą na wdrożenie / przetestowanie i nauczenie się realizacji inicjatyw przez środowiska wiejskie na rzecz lokalnych inicjatyw.

     Działanie jest przeprowadzane w ramach Projektu "Profesjonalni Małopolscy Sołtysi w akcji", który realizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

ZAPRASZAMY!

red.   

Źródło: UGiM Proszowice

(fot. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/wydarzenia/zapowiedzi/20200215ugim_zasoby/art.php