facebook
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach

    Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.   (351 dzień roku) ; imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii Polski Dzień bez Przekleństw    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   wydarzenia terminarz   |   zapowiedzi   | 

serwis IKP / wydarzenia / zapowiedzi / XLVI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


XLVI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach


(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 17-11-2017

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach zaprasza na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Proszowicach, która odbędzie się w dniu 23 listopada br. (czwartek) o godz. 8.00 w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
 5. Przedstawienie budowy modelu matematycznego sieci wodociągowej Gminy Proszowice.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Proszowicach przez Radnych Rady Miejskiej w Proszowicach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017;
  2. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej i podpisanie aneksu nr 3 do umowy porozumienia nr X/33/ZDW16r z dnia 31.05.2016 dotyczącego wspólnego przygotowania do realizacji zadania "Obwodnica Proszowic - Etap II";
  3. ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Proszowice;
  4. zmiany uchwały nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  5. odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Proszowice;
  6. nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. 6 Brygady Desantowo - Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach;
  7. wydzierżawienia na dalszy okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;
  8. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na dalszy okres czterech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;
  9. przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  10. zmiany Uchwały Nr XLIII/326/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r";
  11. skargi na działania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;
  12. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2013 r.;
  13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 r.;
  14. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa –Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2015 r.;
  15. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa –Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2016 r.;
  16. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa –Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2017 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.


red.   

Źródło: UGiM Proszowiceidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  17  poniedziałek
grudzień  18  wtorek
grudzień  19  środa
grudzień  20  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ