historia proszowskich ulic


ulica 3-Maja widok od strony dworca PKS w stronę Rynku (17 sierpnia 2007) (fot. wikipedia)

Proszowice, 19-07-2010

     Uchwałą Rady Miasta i Gminy Proszowice z dnia 31 I 1991 roku, zasadniczo zmieniono nazewnictwo ulic. Przywrócono nazwy historyczne i nadano nowe, związane z tradycją miasta i regionu. W okresie PRL ulica ta nosiła nazwę 1 - Maja. Międzywojniu króla Jana III Sobieskiego, a przez wieki, ulicy Szpitalnej.

     Wybitny uczony Akademii Krakowskiej, bliski współpracownik ostatnich Jagiellonów, proboszcz, Jan z Oświęcimia, przyjęty w 1518 roku dar 2.5 lana od Jakuba Stanisławskiego, dziedzica Łaganowa, przekazał na rzecz szpitala Św. Ducha mieszczącego się na terenie obecnych budynków Urzędu Miasta, Skarbowego i Banku PKO.

     Folwark szpitalny z początkiem XVI wieku obejmował obszar 1,5 łanu. Wybudowany ok. 1510 roku Kościółek Św. Ducha funkcjonował do połowy XVIII wieku. W 1764 roku, za sprawą wójta Tomasza Łakomskiego i prepozyta szpitalnego księdza Ludwika Choderskiego, wybudowano nową kaplice z drzewa przy której funkcjonował cmentarz. O jego istnieniu pośrednio świadczyły kości zmarłych odkopane przy budowie budynków w tym rejonie.

ulica 3-Maja widok na wikariat (17 sierpnia 2007) (fot. wikipedia)
     Dzieje szpitala Św. Ducha, to piękna historia naszego miasta w zakresie niesienia pomocy bliźnim. Archiwa i wizytacje biskupie zawierają bogatą historię tej placówki. Dziś widomym znakiem szpitala jest budynek Ośrodka Zdrowia u zbiegu ulic 3 - Maja i M. Reja. Odnowiony po I wojnie światowej ma tradycję najstarszego budynku w mieście. W szpitalu zamieszkiwali ubodzy, starcy, chorzy i kalecy. Jednorazowo liczba ich nie przekraczała kilkunastu osób.

     Najwcześniej znany mi dokument odnotowujący ulicę Szpitalną pochodzi z 1564 roku. Istniała na pewno wcześniej pod inną nazwą. W wykazie z 1769 roku odnotowanych jest przy tej ulicy 23 domy, w tym szpital, altaria, dworki Ożarowskich, kasztelana wojnickiego i starosty oświęcimskiego. W domu mieszczan zamieszkiwały rodziny: Baligów, Biernackich, Cękiewiczów, Chmielarskich, Czekajów, Dłutków, Gądzików, Florczykiewiczów, Fujkowiczów, Kozerskich, Mierników, Pawłowskich, Palimąków, Skalskich, Skibów, Wesołowskich i Zbereckich.

     A dlaczego 3 - Maja? A nie Szpitalna? Bo jak zauważyła podczas posiedzenia Komisji Pani Jadwiga Liguzińska, wiele osób szczególnie z zewnątrz poszukiwałoby przy niej szpitala.

Rok 1991 był 200 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 - Maja. Było to znakomite uczczenie tego ważnego wydarzenia w życiu naszego Narodu.

Henryk Pomykalski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ulice_prosz/20100719maja3/art.php