Uroczystość jubileuszowa państwa Sieleckich w Miechowie

widok ogólny sali, z lewej poczet sztandarowy (fot. zbiory autora)

Miechów, 4-02-2019

     W piątek, 25 stycznia mieszkańcy Domu Kombatanta w Miechowie i zaproszeni goście byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. W tym dniu nowy pensjonariusz (od stycznia br.) kpt. Antoni Sielecki obchodził 95-tą rocznicę urodzin oraz wraz z żoną Kazimierą 70-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, co jest faktem wyjątkowym.

     Podniosła uroczystość, dzięki staraniom kierowniczki Domu Kombatanta, Małgorzaty Kobińskiej oraz Teresy Kowalskiej - pełniącej stanowisko administratora, jak również Ewy Będkowskiej- pracownikowi socjalnemu i p. Małgorzaty Lewińskiej-Szastak- terapeutce, odbyła się w pięknie udekorowanej sali rekreacyjnej.

     Uroczysty charakter podkreślały przygotowane dla Jubilatów ubrane białe fotele ozdobione mirtowymi wiankami. Mszę św. w intencji pp. Kazimiery i Antoniego Sieleckich odprawił ks. kapelan Andrzej Satro w asyście pocztu sztandarowego Koła AK w Miechowie i w obecności 50 pensjonariuszy oraz zaproszonych gości.

Józefa Miszczyk przekazuje życzenia dla Państwa Sieleckich, z lewej Ryszard Chećko (fot. zbiory autora)
Ryszard Chećko składa kwiaty jubilatowi (fot. zbiory autora)

     Życzenia dostojnym Jubilatom i kwiaty wręczyli p. kierownik Domu Kombatanta Małgorzata Kobińska, w imieniu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie - p.o. Prezesa Ryszard Chećko i skarbnik Józefa Miszczyk, a w imieniu Koła Miechów Janusz Jurkowski.

     Skarbnik Józefa Miszczyk w imieniu Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie złożyła także dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje, a panu Antoniemu dziękując za jego dokonania, od 77 lat Weteranowi Walk o Niepodległość Polski przeczytała także wiersz specjalnie napisany na tę uroczystość przez kazimierskiego poetę regionalistę, a równocześnie członka Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej Zdzisława Kulisia pt. Jubileusz pana Antoniego Sieleckiego i małżonki Jego.

na pierwszym planie jubilaci z kwiatami (fot. zbiory autora)

     Pięć dni wcześniej na spotkaniu opłatkowym członków Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na zamku w Książu Wielkim list gratulacyjny poświęcony kpt. Antoniemu Sieleckiemu odczytał prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej płk Józef Żelaśkiewicz (list publikujemy niżej).

Uroczystość zakończyła się toastem za zdrowie i pomyślność Jubilatów, odśpiewaniem 200 lat i poczęstunkiem przygotowanym przez miłe panie z Domu Kombatanta. Serdeczna atmosfera tego spotkania sprawiła, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci uczestników.

opracowanie: Zdzisław Kuliś   

Antoni Sielecki (fot. zbiory autora)
Kraków-Miechów-Książ Wielki, dn. 25 stycznia 2019r

Pan Kpt. mgr Antoni Sielecki
Honorowy Prezes b. Inspektoratu AK "Maria"
w Krakowie i Miechowie


Drogi - od 77 lat - Weteranie Walk o Niepodległość Polski, Drogi - od 25 lat - Przywódco różnych struktur Inspektoratu AK "Maria" a od 2012 r jego Prezesie, aż do rozwiązania.

Oto za 5 dni, czyli 25 stycznia na niebieskiej ekliptyce minie 95-ty rok Twej drogi życiowej. Wszyscy żyjący jeszcze żołnierze Inspektoratu AK "Maria" a także członkowie naszego Stowarzyszenia pragniemy oddać Ci cześć i szacunek.

Chcemy wyrazić nie tylko pamięć i uznanie dla Twego wojennego dorobku, wyrażonego Krzyżem Walecznych za udział w bitwie o Skalbmierz w obronie Rzeczpospolitej Partyzanckiej i udział w rozbrojeniu Niemieckiego Stutzpunktu w Działoszycach w dniu 26.07.1944 r., ale przypomnieć także, iż całe powojenne życie poświęciłeś realizacji testamentu Polski Walczącej przez utrwalanie pamięci o bohaterach i bitwach AK, współpracując z Muzeum AK w Krakwie i organizacjami samorządowymi przy budowie pamiątkowych tablic i obelisków, jak np. w Wierzbnie, miejscu zeskoku ostatniego dowódcy AK, gen, L. Okulickiego "Kobry".

Pragniemy podnieść z radością fakt, że wśród nas dzisiaj przebywa promieniujący braterstwem Drogi Tosiek, wspaniały, dobry człowiek, przyjaciel młodzieży, oddany Ojczyźnie i ludziom ziemi miechowsko-pińczowskiej.

Niechaj Dobry Bóg ma Cię nadal w swej opiece, niechaj doprowadzi do ponad stu lat - w zdrowiu, bystrości intelektualnej i serdecznej więzi z rodziną i całym naszym środowiskiem.
Jubilaci (fot. zbiory autora)

Jubileusz pana Antoniego Sieleckiego i małżonki Jego
95 urodziny pana Antoniego i 70 lat pożycia małżeńskiego

Kwiaty, bardzo dużo kwiatów.
Różnych, ale najwięcej czerwonych.
Przeznaczonych dla zacnych Jubilatów
Umiejętnie w wiązankach ułożonych.

Dziś kwiaty przeznaczamy dla zacnego Jubilata
I szanownej małżonki Jego,
Którzy w rytmie czasowym jak płyną lata
Osiągnęli piękny wiek życia swojego.

SZANOWNY JUBILACIE!

Przez lata swojego życia nie próżnowałeś.
Dla pracy poświęciłeś swoje lata młodości.
Na swoim stanowisku solidnie pracowałeś,
Przez co stałeś się symbolem pracowitości.

Dożyłeś tego zaszczytnego wieku
I z tego co dobre dla ludzi nie rezygnujesz.
Pragniesz zaszczepić dobro w człowieku,
A w swym postępowaniu każdego szanujesz.

Walczyłeś z okupantem w czasie wojny,
Chcąc różnymi sposobami wroga osłabić.
Żeby nasz Naród mógł żyć spokojny
Walczyłeś, by go spod okupacji wybawić.

Dziś w dniu Twojego tak wielkiego Święta
Życzymy Tobie wszystkiego najlepszego
I przyrzekamy, że nasze Stowarzyszenie Ciebie zapamięta
Jako współtowarzysza i przyjaciela naszego.

Abyś służył nam poradą fachową.
Mając doświadczenie wiesz czego chcesz.
I jeszcze długie lata trzymał się zdrowo,
Przy tym kufereczek stóweczek też.

A kiedy Twoi przyjaciele przy stole się spotkają,
Niechaj każdy z nich na baczność stanie.
Zanim na stojąco sto lat zaśpiewają
Złożą raport: Kontynuujemy dzieło Panie Kapitanie!

Zdzisław Kuliś; Donosy, styczeń 2019

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20190204jubileusze/art.php