Pamięć i podzięka - Józef Belski

Józef Belski (z lewej strony) na uroczystości 69. Rocznicy Rozbrojenia Posterunku Żandarmerii Ukraińskiej, a także powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej
(fot. zdzislawkulis.ecom.com.pl)

Kazimierza Wielka, 20-05-2014

     Trwający rok 2014 w kilku gminach został ogłoszony Rokiem Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Jest to dokonały "pretekst" aby na łamach Internetowego Kuriera Proszowickiego przypominać wydarzenia, ludzi związanych z tym historycznym zdarzeniem. Tym razem prezentujemy wiersz Józefa Belskiego z Kazimierzy Wielkiej, pt. "Pamięć i podzięka" poświęcony obrońcom Skalbmierza, przed znienawidzonym, niemieckim okupantem z sierpnia 1944 roku.

     Po raz pierwszy został w całości zarecytowany przez dr Stanisława Piwowarskiego z Miechowa, w dniu 24 kwietnia 2014 r., na czwartej Konferencji Zarządu Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy Powstania Kazimiersko - Proszowickiego Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944r., pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w Skalbmierzu.

Józef Belski - pisarz i poeta, regionalista - autor pracy pt. "Bohaterscy Obrońcy Skalbmierza. Informator biograficzny uczestników obrony pacyfikowanego miasta w dniu 5 sierpnia 1944 roku", wydaną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, w 2000, oraz wielu patriotycznych artykułów. Jest członkiem Zarządu Komitetu Regionalnego Obchodów 70. Rocznicy Powstania Kazimiersko - Proszowickiego Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944r.

(fot. ikp)
     Praca "Bohaterscy Obrońcy Skalbmierza...", w sposób przejrzysty i wierny oddaje rzeczywistość pola walki w dniu 5 sierpnia 1944r., w obronie Skalbmierskiej Ziemi. Wspomina w niej również o ludziach z szeregów Armii Krajowej, którzy za udział w konspiracji byli w latach powojennych prześladowani, wywożeni w głąb Rosji Sowieckiej, potajemnie mordowani, więzieni i torturowani przez NKWD i pracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Pamięć i podzięka

Pamiętacie sierpień wśród porannej ciszy?
Skalbmierski cmentarz, ten bastion ponury...
Cekaemów jazgot, co głuchy usłyszy...
I drapieżne Stochry, pikujące z góry?

"Dobrzański" i "Lemis", Ci wszyscy pierwsi,
Co polegli w boju dla świętego dzieła -
Niech ich dziś obejmie, przytuli do piersi
Ojczyzna najdroższa - Ta, co nie zginęła.

I wy stańcie tutaj" "Brzozo" i "Sokole"
Co padliście w boju, gdzie trawy szumiące.
Niech śpiewają o Was w koleżeńskim kole
Nasze, partyzancie, te wierzby płaczące.

"Sewer" i "Wojnar" często powtarzali:
"Walka o Polskę, to jest sprawa święta"
"Sęp" i "Orlak", "Warszawiak" w boju pokazali...
Ojczyzna wolna dziś o nich pamięta.

Niech pieśni o Nich szumią łany Czarnocina,
Lasy Choberskie i sieleckie trawy,
Gdy nocnym marszem, co sylwetki zgina -
Jako duchy pójdziecie, jak milczące zjawy.

Tym, co przeżyli - posrebrzyły skronie,
Niektórym z wielu pozostała blizna,
Pogarbiały plecy, potwardniały dłonie,
Dzisiaj im za to dziękuje Ojczyzna.

Wszystkim, co wiedli tutaj bój mocarny -
Łaska zbawienia niechaj płynie z nieba.
A nam, w podzięce za ich trud ofiarny,
Dopóki sił w piersiach - tu przychodzić trzeba !

Józef Belski - Skalbmierz, 5.08.2013 r.Zbigniew Pałetko   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140520podzieka/art.php