Propozycja Rezolucji wysłana do samorządów!

(fot. IKP)

Proszowice, 16-10-2013

     Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka" wykorzystując fakt, że część samorządów pozytywnie odpowiedziało na apel o ogłoszenie roku 2014 rokiem Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w związku z 70. rocznicą jej powstania wystosowała kolejną propozycję. Tym razem jest to projekt WSPÓLNEJ rezolucji dotyczącej Roku Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.

     Dzisiaj do wszystkich samorządów, na których terytorium przed prawie 70. laty powstała enklawa wolności, Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka Stowarzyszenie wysłało drogą mailową (do samorządów powiatów kazimierskiego, krakowskiego, miechowskiego, pińczowskiego i proszowickiego) propozycję Rezolucji wraz z uzasadnieniem. Nad tymi tekstami członkowie Gniazda pracowali z przedstawicielami Koła Terenowego SŻAK z Kazimierzy Wielkiej. Oczywiście jest to tylko propozycja, którą można zmienić i dostosować do lokalnych wymogów.

     Mamy nadzieję, że na ten gest szacunku dla naszych przodków stać będzie KAŻDY SAMORZĄD, na terenie którego funkcjonowała Rzeczpospolita Partyzancka. Zacytujmy ostatnie zdanie z uzasadnienia, które moim zdaniem najlepiej oddaje ideę Roku Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej:

Wielu z nich straciło życie. Walczyli o wolną Polskę.
Uczcijmy ich pamięć!

Poniżej skany wysłanych dokumentów:

Andrzej Solarz   

(fot. IKP)

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20131016projekty/art.php