Skarby Ziemi Proszowskiej
Rzeczpospolita Partyzancka 1944

Materiały ostatnio dodane

25. rocznica poświęcenia sztandaru Koła ŚZŻAK w Proszowicach
Proszowice, 20-07-2018; Andrzej Powidzki
25 lipca 2018 roku jest datą szczególną dla proszowickich kombatantów, albowiem w tym dniu mija 25. lat jak Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Proszowic, podlegające organizacyjnie Rejonowemu Inspektoratowi Armii Krajowej "Maria" z Krakowa otrzymało sztandar, który jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż.

Sztandar został poświęcony i przekazany proszowickiemu kołu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 25 lipca 1993 roku, w przeddzień przypadającej 49. rocznicy pamiętnego wydarzenia,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Przywódca lokalnego Ruchu Ludowego
19-07-2018; Andrzej Solarz
Józef Zastawny ps. Trzon, Kalinowski, ur. 3 lipca 1910 w Rudnie Górnym w rodzinie chłopskiej. Ojciec Szymon, matka Franciszka. W 1928 roku, ukończył dwuletni kurs handlowy w Proszowicach, wtedy założył miejscowe Koło ZMW RP "Wici" i był pierwszym jego prezesem. Następnie został członkiem Zarządu Powiatowego ZMW w Miechowie, w latach 1933-1935 był sekretarzem Zarządu, a 1935-36 pełnił funkcję prezesa...
   Ludzie Ziemi Proszowskiej - Rzeczpospolita Partyzancka 1944 
aktualności:

Zebranie Sprawozdawczo...
Zdzisław Kuliś; 8-01-2018
- aktualności


Uczczono żołnierzy...
Andrzej Solarz; 6-10-2017
- aktualności


Sportowa lekcja historii...
Marzec Wojciech; 27-09-2017
- aktualności


Uroczystości ku czci...
Tomasz Stężała; 25-09-2017
- aktualności


RP1944 na sportowo
red.; 22-09-2017
- aktualności


opracowania:

25. rocznica poświęcenia...
Andrzej Powidzki; 20-07-2018
- artykuły, opracowania


Walka zbrojna i przykłady...
Józef Żelaśkiewicz; 29-06-2018
- artykuły, opracowania


W służbie Bogu i Ojczyźnie...
Józef Marecki; 21-06-2018
- artykuły, opracowania


sancygniowski etap walki...
Stanisław Piwowarski; 31-01-2018
- artykuły, opracowania


Inspektorat Miechów ZWZ/AK...
Andrzej Marciniak; 26-10-2017
- artykuły, opracowania


wspomnienia:

okiem wroga
Johann Carl; 10-07-2018
- wspomnienia


Aliancki zrzut
"Enrill" Bolesław Czarnecki; 4-07-2016
- wspomnienia


Rzeczpospolita...
"Jędruś"; "Enrill" Bolesław Czarnecki; 28-06-2016
- wspomnienia


Tragiczna śmierć...
red.; 3-02-2016
- wspomnienia


RP 1944...
red.; 3-08-2015
- wspomnienia


ludzie RP 1944:

Józef Zastawny ps. Trzon
Andrzej Solarz; 19-07-2018
- Rzeczpospolita Partyzancka 1944


Władysław Witulski ps. Zabój
Andrzej Solarz; 30-06-2018
- Rzeczpospolita Partyzancka 1944


Wacław Liguziński ps. Proszowski
Andrzej Solarz; 27-10-2017
- Rzeczpospolita Partyzancka 1944


Stanisław Luty ps. Srogi
Andrzej Solarz; 25-10-2017
- Rzeczpospolita Partyzancka 1944


Aleksander Dereziński ps. Xela
Józef Belski; 9-10-2017
- Rzeczpospolita Partyzancka 1944


Dlaczego Rzeczpospolita Partyzancka 1944


symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 wybrany w konkursie z organizowanym przez IKP i Stowarzyszenie "Gniazdo-Ziemia Proszowicka" w 2014 roku z okazji 70. rocznicy (fot. IKP)

Proszowice, 19-07-2009

     Strony te dedykujemy bohaterom "Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944" tym znanym i tym bezimiennym. Wszystkim tym, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie dla idei "W imię Boga, za naszą i waszą wolność".

     Będę używał określenie tego wydarzenia "Rzeczpospolita Partyzancka 1944", nie chcę podejmować dyskusji, czy była to Republika Proszowicka, Republika Kazimierska lub Miechowsko-Pińczowska (J.Guzik), czy też Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka jak określa je B.M.Nieczuja-Ostrowski. Spotykamy też określenia "Powstanie Lipcowe" (portal Nowego Brzeska), "Partyzancka Republika Pińczowska" (portal Pińczowa), "Rzeczpospolita Proszowsko - Kazimiersko - Pińczowskia" i inne.

     Trudno dociec skąd taka mnogość określeń, jedynie generał Nieczuja w swoim opracowaniu wyjaśnia użytą nazwę. Moim zdaniem wszystkie te określenia (może za wyjątkiem "Powstania Lipcowego") obniżają rangę tego zdarzenia, stwarzając wrażenie mniejszego obszaru działania partyzantów.

     Mogłem w nazwie ująć także okres 20 lipiec - 10 sierpień, ale tutaj znowu napotykamy na pewne trudności. Ponieważ o ile jest jednoznaczne, że "Powstanie" odbywało się na przełomie lipca i sierpnia 44 to już daty dzienne początku i końca Rzeczpospolitej są różne.

     Myślę, że w miarę rozrastania się tego tematu, publikowania materiałów i zdjęć nadesłanych przez czytelników, artykułów znalezionych w necie oraz analiz, wspomnień i publikacji, na które może uda mi się namówić lokalnych historyków (zresztą może nie trzeba będzie Ich namawiać, a sami będą chcieli podzielić się swoją wiedzą), może dziennikarze piszący o tym terenie trochę pomogą. Mam nadzieję, że wówczas powstanie w miarę pełny i obiektywny obraz tych historycznych zdarzeń.

     Jako dane wyjściowe do badania historycznych wydarzeń bierzemy więc okres: 20 lipiec - 10 sierpień (takie daty podaje B.M. Nieczuja - Ostrowski w swojej publikacji "Rzeczpospolita Partyzancka") oraz nazwę: Rzeczpospolita Partyzancka 1944.

Co to było za wydarzenie i gdzie ono miało miejsce?

     Nad Wisłą, Szreniawą, Nidzicą, Nidą, w lipcu 1944 mieszkańcy Ziemi Proszowickiej mieli już dość terroru niemieckiego okupanta postanowili powiedzieć zdecydowane NIE!!! Nie dla mordowania niewinnych ludzi których jedynym przestępstwem było to, że są Polakami. Nie dla grabieży dorobku życia. Nie dla traktowania ludzi jak niewolników. Nie dla strachu o siebie i bliskich. Nie dla niepewności jutra, czy dożyjemy?.

     Kilka tysięcy starszych i młodych ludzi (kobiet, mężczyzn) nierzadko wręcz dzieci, od chwili utraty niepodległości zaangażowali się w pracę konspiracyjną z nadzieją, że kiedyś ich działania pomogą odzyskać wolności. Zbliżająca się od wschodu Armia Radziecka była dodatkowym bodźcem do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.

     W końcu lipca (od 15-24 podaje się różnie daty) działające na tym terenie oddziały partyzanckie postanowiły przejść od działań konspiracyjnych do otwartej walki z Niemcami. Bez względu na to jakie poglądy polityczne mieli, łączył ich jeden cel WOLNOŚĆ. Oddziały: Armii Krajowej (AK), Batalionów Chłopskich (BCh), Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB), Armii Ludowej (AL), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) wystąpiły razem (w każdym razie przynajmniej nie przeszkadzały sobie) przeciwko faszystom.

     Działania te były na tyle skuteczne, że w końcu lipca partyzanci przejęli pełną kontrolę na dużym obszarze ZP, jak podaje gen. Bolesław M. Nieczuja - Ostrowski ponad 1000 kilometrów kwadratowych. Wiele miejscowości zostało wyzwolonych, żandarmi i policjanci niemieccy pouciekali z posterunków. Przez kilka - kilkanaście dni ich mieszkańcy mogli cieszyć się wolnością. Głównymi ośrodkami "Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944" były: Działoszyce, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Pińczów, Proszowice, Skalbmierz.

     Niestety po krótkim okresie wolności Niemcy oraz ich sojusznicy Ukraińcy używając zdecydowanie większych siły (łącznie z czołgami) i odbiły stracony teren. Partyzanci powrócili do działań konspiracyjnych.

Mam nadzieję, że dzięki pomocy mieszkańców Ziemi Proszowickiej, uczestników wydarzeń a także ich potomków uda nam się temat ten rozwinąć.

Andrzej Solarz   

Armia Krajowa - słowa Zbigniew Kabata, muzyka - Tadeusz Kaczyński [dodane 30-08-2014] (fot. youtube.com)

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/rp44/skarby.php