Kościół parafialny w Koszycach
pw. św. Marii Magdaleny

 (fot. strona gminy Koszyce)

Koszyce, 12-12-2008

     Źródła informują, że w XV wieku istniał drewniany kościół, który był kościołem filialnym Parafii Witów. Parafia w Koszycach została erygowana w 1815 roku przez bpa Wojciecha Górskiego.

     Pierwszy i drugi kościół (oba drewniane) spłonęły w l. 1791 i 1880. Dzisiejszy został wybudowany w latach 1880-1882. Jest to kościół jednonawowy murowany z prezbiterium oddzielonym od nawy arkadą.

     Kościół był konsekrowany 22 maja 1887 roku przez bpa Tomasza Teofila Kulińskiego.

     Prezbiterium oddzielone od nawy arkadą. W głównym ołtarzu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVII wieku. Na zasuwie obraz Patronki Parafii Św. Marii Magdaleny. W ołtarzu bocznym jest obraz przedstawiający męczeństwo Św. Stanisława Biskupa, Patrona Miasta Koszyce z I połowy XVI wieku.

Parafia Św. Marii Magdaleny w Koszycach należy do Dekanatu Kazimierza Wielka.

opracował: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. materiały IKP

  2. strona www - gmina Koszyce - opis + grafika
  3. strona www - parafia Koszyce - opis + grafika
  4. wikipedia - opis


Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/miejsca/koscioly/koszyce/art.php