Kościół parafialny w Biórkowie Wielkim
pw. Najświętrzej Marii Panny

 (fot. fotogalerie.pl)

Biórków Wielki, 10-12-2008

     Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z I. poł. XVll w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej; rokokowy wystrój i wyposażenie gł. z II. poł. XVIII w.

     Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie. Rokokowy wystrój i wyposażenie świątyni pochodzą głównie z ostatniej ćwierci XVIII w. Ołtarze wykonane zostały w 1779 r. W ołtarzu głównym znajduje się, otoczony miejscowym kultem, obraz przedstawiający scenę Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Ambona i kamienna chrzcielnica datowane są na koniec XVIII w.

Cenne zabytki: barokowy krucyfiks z 2. połowy XVII w., rokokowa monstrancja zakupiona do kościoła ok. 1780 r. W pobliżu świątyni usytuowana jest wolno stojąca dzwonnica zbudowana w 1938 r. Jest to budowla drewniana, konstrukcji szkieletowej, oszalowana.

źródło: wikipedia   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. materiały IKP

  2. strona www - Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim - opis+grafika
  3. wikipedia - grafika
  4. strona www - Gimnazjum Biórków Wielki - grafika
  5. strona www - fotogalerie.pl - grafika
  6. strona www - pbase.com - grafika


Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/miejsca/koscioly/biorkow_wielki/art.php