Przykładny społecznik
Edmund Wasilewski

ksiądz Edmund Wasilewski
(fot. Kroniki wsi Szarbia)

Szarbia, 8-08-2019

     Duchowny ten, przybył do Szarbii w 1958 roku. Był proboszczem tutejszej społeczności przez 28 lat. Mieszkańcy wsi, szanowali i cenili księdza Edmunda Wasilewskiego, za wspaniałe kazania oraz ogromną wiarę w ludzi. Był on jednak nie tylko wspaniałym Kapłanem ale także wielkim społecznikiem.

     Dawał ogromny przykład ludziom, dbał o Kaplicę. Oraz pomagał w różnych zbiorowych pracach na rzecz wsi. Szarbianie, do dziś dnia są wdzięczni ks. Edmundowi, że przez tyle lat swoją godnością dawał przykład. Jak modlić się, i jak kochać Boga i Ojczyznę. Ksiądz Edmund Wasilewski zmarł 12 grudnia 1986 roku na zawał serca. Nabożeństwo żałobne odbyło się w Kaplicy w Szarbii 19 grudnia.

Kaplica w Szarbi z 1956 roku
(fot. Kroniki wsi Szarbia)

     Na igołomskim cmentarzu pogrążeni w żałobie mieszkańcy wsi Szarbia, wspólnie złożyli przyrzeczenia skierowane do ś.p. Księdza Edmunda, o następującej treści: Przyrzekamy Ci, że będziemy wierni Twej nauce. Że będziemy się modlić w naszej Kaplicy, tak jak nauczyłeś przez wszystkie lata Kapłaństwa w Szarbii. Przyrzekamy Ci, że będziemy żyć w zgodzie i miłości z sąsiadem naszym. Oraz że będziemy żyć w zgodzie i miłości w rodzinach. Przyrzekamy Ci, że będziemy po katolicku wychowywać młodzież i dzieci nasze. Przyrzekamy Ci!, że będziemy wiernie i po katolicku kochać BOGA i naszą Ojczyznę.

opracowanie: Sylwia Marcińska   

grobowiec księdza Edmunda Wasilewskiego na cmentarzuparafialnym w Igołomi
(fot. Kroniki wsi Szarbia)

ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Kroniki wsi Szarbia

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/w/wasilewski_edmund/art.php