Po wojnie z bolszewikami postanowił związać swoje życie z wojskiem
Jan Stanisław Sadowski

Jan Stanisław Sadowski
(fot. zbiory autora)

Proszowice, 13-07-2020

Jan Stanisław Sadowski urodził się 8 września 1902 roku, w Proszowicach. Był synem rzeźnika, Andrzeja Sadowskiego oraz Antoniny z domu Łakomskiej. Rodzice Jana pobrali się 6 lutego 1900 roku w kościele parafialnym w Proszowicach - oboje pochodzili z mieszczańskich rodzin proszowskich. Doczekali się pięciorga dzieci. Czterech córek: Heleny, Longiny, Feliksy Bronisławy (zmarła niedługo po urodzeniu) oraz ponownie Feliksy. Jedyny syn miał na imię Jan Stanisław. Rodzina Sadowskich mieszkała w Proszowicach przy ulicy Źródlanej. W latach 30-tych XX wieku, gdy już dzieci zdążyły opuścić rodzinny dom, Sadowscy wynajmowali jedną z izb w domu pod Szkołę Powszechną w mieście. Jan Sadowski po ukończeniu szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości postanowił kontynuować naukę w Gimnazjum w Miechowie.

     Jedyny syn Andrzeja i Antoniny, 16 sierpnia 1920 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. W tym czasie II Rzeczpospolita była w stanie wojny z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Młody proszowianin, mimo wstąpienia do wojska pod koniec konfliktu, czynnie uczestniczył w walkach, za co został oznaczony medalem za "Wojnę 1918-1921". Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, Jan Sadowski nie chciał wracać do rodzinnej miejscowości i postanowił związać swoją przyszłość z Wojskiem.

akt urodzenia Jana Stanisława Sadowskiego
(fot. zbiory autora)
ul Źródlana, dom Andrzeja i Antoninny Sadowskich
(fot. zbiory autora)

     W niedawno utworzonym Wojsku Polskim Jan Sadowski służył w 7 Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. Porucznik artylerii Jan Sadowski 5 listopada 1932 roku został powołany na kurs w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Z dniem 1 listopada 1934 roku, z zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych, absolwentom kursu rocznika 1932/34 Wyższej Szkoły Wojennej nadano tytuł naukowy oficera dyplomowanego. Wraz z tytułem naukowym Jan otrzymał awans na stopień kapitana, a także z dniem 30 października 1936 roku objął stanowisko kierownika referatu w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Departamencie Dowodzenia Ogólnego. Prawdopodobnie piastował tę funkcję do wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku.

absolwenci kursu Wyższej Szkoły Wojennej - rocznik 1932-34
(fot. zbiory autora)

     5 lutego 1931 roku w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Katarzyny w Toruniu pochodzący z Proszowic Jan Stanisław Sadowski zawarł związek małżeński z Heleną z domu Kędzierska. Z przekazów rodzinnych wiadomo, że mieli oni syna Tadeusza, który po wojnie, odziedziczywszy po swoich dziadkach pole niedaleko miejscowego cmentarza, zjawił się w Proszowicach.

     Niestety na dzień dzisiejszy nieznane są losy Kapitana Jana Stanisława Sadowskiego w czasie II Wojny Światowej. W przekazach ustnych w rodzinie Makowskich (siostra Jana, Helena dnia 10 lutego 1923 wyszła za mąż za Antoniego Makowskiego) zachowała się informacja jakoby Jan Sadowski przebywał w którymś z obozów NKWD i tam został zamordowany aczkolwiek nie możemy jednoznacznie ustalić Jego losów.

     Kapitan Jan Stanisław Sadowski został odznaczony między innymi: medalem za wojnę 1918-1921, medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości oraz medalem brązowym za wieloletnią służbę.

Wyższa Szkoła Wojenna (awers)
(fot. zbiory autora)


opracowanie: schronyproszowice.pl - Mateusz Serwatowski   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. praca zbiorowa; W 50-lecie Powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie; Londyn 1969

  2. schornyproszowice.pl
  3. pl.wikipedia.org
  4. genealodzy.pl
  5. wbh.wp.mil.pl
  6. wbc.poznan.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/s/sadowski_jan/art.php